Website is under construction.

合作伙伴

zvv

ZVVZ – Enven Engieenerig a.s. Milevsko

www.zvvz-enven.cz

Více informací

 

logo_ia_cs

Inženýrská Akademie České Republiky,o.s.

http://www.eacr.cz/cs/

Více informací

 

logo_cvut

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ V PRAZE

http://intranet.cvut.cz/cs

Více informací

 

skoda

ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

http://www.skodamt.com

Více informací

ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

Bude doplněno.

Naše činnost

Naše činnost je především orientována pro získání pozic na čínském trhu.

 • Založení firmy a podpora v podnikání.
 • Vazby na možné potencionální partnery
 • Pomoc při řešení podnikatelských nedorozumění.
 • Lustrace firem pro partnerské vztahy a zejména obchody v ČLR.
 • V oboru technickém pomoc ve spojení s ČVUT Praha.
  • 10.10.016   Výsledek naší práce a úsilí je přijato čínskými odborníky a politickým aparátem velmi pozitivně a v ekonomických vazbách obchodu. V předešlé době, v měsíci srpnu došlo k posílení našich vztahů zejména směrem do výroby vznikem obchodně dodavatelského vztahu s firmou YUANDA. (wwwyuandeee.com). Vedoucí obchodu byl pověřen vedením podniku ZVVZ – EE k podpisu  Memoranda, a při návštěvě v ČR bude v Milevsku podepsána realizační smlouva. Ze strany YUANDY  a.s. je maximální zájem o další spolupráci v oblasti výroby a metarulgie. Návštěvu CCOK očekává a připravuje koncem tohoto měsíce. Zájem je o celou výrobu zejména výrobní prostory ZVVZ MT. Vedení předpokládá, že se setká s celým hospodářským vedením a majitele holdingu.

Kotle v Číně

Bude následně doplněno.

Karlovy Vary

Karlovy Vary a setkání s podnikateli města Wafangdian ČLR.

Činnost komory je také  vytvářet přátelské mosty mezi čínskými a českými městy.

Poznávání našich měst čínskými podnikateli a turisty je zájmena dáno zájmem o Prahu a Karlovy Vary f554f778ed2b2128d8dfa0fa9c180f53

Zájem o spolupráci čínských představitelů měst provincie Liaoning (45 mil. obyvatel) se vytvářel již v roce v roce 2012 se zájmem o Karlovy Vary

Po naší návštěvě ve městech Dalian a Wangdian jsme převzali zájem o setkání s vedením města Karlovy Vary.

Jednání probíhalo na úrovni primátora města Karlovy Vary a jeho náměstků.

Dne 30.9.2015 byl panem primátorem Petrem Kulhánkem podepsán zvací dopis pro delegaci vedenou primátorem panem Gao Shandongem z města  Wafangdian (1,1 milionu obyvatel). Město je součástí centrální městské vazby  Dalianu (6,5 mil. obyvatel).

Koncem roku 2015 k setkání nedošlo a bylo odloženo na duben 2016.

Celou akci urychlila návštěva čínského podnikatele pana Xie Jackie s manželkou, kterého poznání Karlových Varů okouzlilo a  inspirovalo ho k zájmu se usadit v Kar. Varech. Velmi na něj zapůsobilo přímé jednání s představiteli města vedené primátorem. Jeho poznání a vztahy aktivně přenesl do vedení města a čínským přátelům

 8d86ddc05e08e70464a43969b01e0706 502b1dd70b8349e995e42de4627fbf9b - kopie

Primátor UM KV přijal pana Xie s manželkou     Vzájemná rozprava o zájmech

 Způsobil takový zájem, že do České republiky zejména do Karlových Varů přijelo 16 podnikatelů.

Zájem byl jeden:“ Získat v Karlových Varech svoje uplatnění a možnosti podnikání“ a to jak v oblasti rozvoje průmyslu, lázeňství a turistiky.

Delegace  byla přijata na Úřadu města Karlovy Vary, za přítomnosti 1. náměstka Čestmíra Bruštíka a náměstka primátora Michala Rišky. 

Radnice MR Vedení městaJednání proběhlo ve velmi přátelském duchu, delegáti byli seznámeni se strukturou města a podnikatelskými možnostmi města.

Pan primátor se dostavil na setkání až na oběd, který byl připraven na Vítkové Hoře.

 

 

 

Osazen stůl zasedačky na UM KV                      Společná foto vedení měst

Oběd byl slavnostně připraven za účasti zástupce Pražského hradu pana Pirunčíka a také majitele letecké firmy Skyleader  a.s. pana Ing. Igora Stratila.

Jeho přítomnost byla osobně velmi přijata primátorem panem Gao, kdy se zvedl od stolu a osobně mu předal svojí vizitku

Po ukončení oběda bylo na letišti  představeno nové letadlo GP One,  zakoupené pane Xie.

XIE GPO

Pan Xie Jackie před  GP ONE

Prima na GP O

Primátor Gao byl spokojený s letadlem

 

 

 

Letectví

ČLR  povolila v roce 2014 soukromé létání do 3000 m.

Několik obrázků z vývoje letectví v ČÍNĚ

DSCN6016 DSCN6021

Test mini letadla                                                   Helikoptéra před testováním

 

Diesel Číny

DSCN5992

Start letadla s dieslovým motorem                        Elektroletadlo  – zajímají se naši odborníci

 

DSCN5991 100_4826

Kvalitní letadlo v hangáru                                      Důkladná prohlídka elektroletadla

Návštěva čínské delegace v čele s vice primátorem na MPO v Praze

100_4389 100_4390

Přijetí  čínské delegace náměstkem ministra  MPO  panem Vladimírem Bärtlem.

Jak si Číňané  vyzkoušeli naše letadla Skyleader v Jihlavě.

2014_08_18_SKYLEADER (52) Skyleader 400 připraven ke zkoušce

Radost podnikatel po přistání                       Skayleader 400 připraven, pilot i obch. ředitel

DSCN5824 (3) DSCN5832

Velký zájem o možné koupi                                   Vice  primátor spokojen po přistání

 • Čas běžel  a naše práce vytrvala !

Mělo být  prodáno do Číny : 2 ks GP – One a simulátor. 

gp_one_001[1] gp_one_004[1]

Byl podepsán kontrakt a hlavně byla zaplacena  výrobní záloha.

388b3af5ff21f94b2a4a7bb2e39c40f9

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis smlouvy

a109266b7f86ede235645c61f66a2aa7

Diskuze o budoucí spolupráci

K vývoji této akce Vás budeme následně informovat.

Objednatel odstoupil od kontraktu a předal celý obchodní případ svému právníkovi. Případ je v jednání.

 

O nás v ČÍNĚ

Právo

Zákon k vzniku  JV pro Česko – čínskou společnost.

Text psán dvojmo čínsky a anglicky.

 

中华人民共和国中外合作经营企业法

LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN CONTRACTUAL JOINT VENTURES

第一条为了扩大对外经济合作和技术交流,促进外国的企业和其他经济组织或者个人(以下简称外国合作者)按照平等互利的原则,同中华人民共和国的企业或者其他经济组织(以下简称中国合作者)在中国境内共同举办中外合作经营企业(以下简称合作企业),特制定本法。

Article 1 This Law is formulated to expand economic cooperation and technological exchange with foreign countries and to promote the joint establishment, on the principle of equality and mutual benefit, by foreign enterprises and other economic organizations or individuals (hereinafter referred to as the foreign party) and Chinese enterprises or other economic organizations (hereinafter referred to as the Chinese party) of Chinese-foreign contractual joint ventures (hereinafter referred to as contractual joint ventures) within the territory of the People’s Republic of China.

第二条中外合作者举办合作企业,应当依照本法的规定,在合作企业合同中约定投资或者合作条件、收益或者产品的分配、风险和亏损的分担、经营管理的方式和合作企业终止时财产的归属等事项。

Article 2 In establishing a contractual joint venture, the Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of this Law, prescribe in their contractual joint venture contract such matters as the investment or conditions for cooperation, the distribution of earnings or products, the sharing of risks and losses, the manners of operation and management and the ownership of the property at the time of the termination of the contractual joint venture.

合作企业符合中国法律关于法人条件的规定的,依法取得中国法人资格。

A contractual joint venture which meets the conditions for being considered a legal person under Chinese law, shall acquire the status of a Chinese legal person in accordance with law.

第三条国家依法保护合作企业和中外合作者的合法权益。

Article 3 The state shall, according to law, protect the lawful rights and interests of the contractual joint ventures and of the Chinese and foreign parties.

合作企业必须遵守中国的法律、法规,不得损害中国的社会公共利益。

A contractual joint venture must abide by Chinese laws and regulations and must not injure the public interests of China.

国家有关机关依法对合作企业实行监督。

The relevant state authorities shall exercise supervision over the contractual joint ventures according to law.

第四条国家鼓励举办产品出口的或者技术先进的生产型合作企业。

Article 4 The state shall encourage the establishment of productive contractual joint ventures that are export-oriented or technologically advanced.

第五条申请设立合作企业,应当将中外合作者签订的协议、合同、章程等文件报国务院对外经济贸易主管部门或者国务院授权的部门和地方政府(以下简称审查批准机关)审查批准。审查批准机关应当自接到申请之日起四十五天内决定批准或者不批准。

Article 5 For the purpose of applying for the establishment of a contractual joint venture, such documents as the agreement, the contract and the articles of association signed by the Chinese and foreign parties shall be submitted for examination and approval to the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council or to the department or local government authorized by the State Council (hereinafter referred to as the examination and approval authority). The examination and approval authority shall, within 45 days of receiving the application, decide whether or not to grant approval.

第六条设立合作企业的申请经批准后,应当自接到批准证书之日起三十天内向工商行政管理机关申请登记,领取营业执照。合作企业的营业执照签发日期,为该企业的成立日期。

Article 6 When the application for the establishment of a contractual joint venture is approved, the parties shall, within 30 days of receiving the certificate of approval, apply to the administrative authorities for industry and commerce for registration and obtain a business license. The date of issuance of the business license of a contractual joint venture shall be the date of its establishment.

合作企业应当自成立之日起三十天内向税务机关办理税务登记。

A contractual joint venture shall, within 30 days of its establishment, carry out tax registration with the tax authorities.

第七条中外合作者在合作期限内协商同意对合作企业合同作重大变更的,应当报审查批准机关批准;变更内容涉及法定工商登记项目、税务登记项目的,应当向工商行政管理机关、税务机关办理变更登记手续。

Article 7 If the Chinese and foreign parties, during the period of operation of their contractual joint venture, agree through consultation to make major modifications to the contractual joint venture contract, they shall report to the examination and approval authority for approval, if the modifications include items involving statutory industry and commerce registration or tax registration, they shall register the modifications with the administrative authorities for industry and commerce and with the tax authorities.

第八条中外合作者的投资或者提供的合作条件可以是现金、实物、土地使用权、工业产权、非专利技术和其他财产权利。

Article 8 The investment or conditions for cooperation contributed by the Chinese and foreign parties may be provided in cash or in kind, or may include the right to the use of land, industrial property rights, non-patent technology or other property rights.

第九条中外合作者应当依照法律、法规的规定和合作企业合同的约定,如期履行缴足投资、提供合作条件的义务。逾期不履行的,由工商行政管理机关限期履行;限期届满仍未履行的,由审查批准机关和工商行政管理机关依照国家有关规定处理。

Article 9 The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of the laws and regulations and the agreements in the contractual joint venture contract, duly fulfil their obligations of contributing full investment and providing the conditions for cooperation. In case of failure to do so within the prescribed time, the administrative authorities for industry and commerce shall set another time limit for the fulfillment of such obligations; if such obligations are still not fulfilled by the new time limit, the matter shall be handled by the examination and approval authority and the administrative authorities for industry and commerce according to relevant state provisions.

中外合作者的投资或者提供的合作条件,由中国注册会计师或者有关机构验证并出具证明。

The investments or conditions for cooperation provided by the Chinese and foreign parties shall be verified by an accountant registered in China or the relevant authorities, who shall provide a certificate after verification.

第十条中外合作者的一方转让其在合作企业合同中的全部或者部分权利、义务的,必须经他方同意,并报审查批准机关批准。

Article 10 If a Chinese or foreign party wishes to make an assignment of all or part of its rights and obligations prescribed in the contractual joint venture contract, it must obtain the consent of the other party or parties and report to the examination and approval authority for approval.

第十一条合作企业依照经批准的合作企业合同、章程进行经营管理活动。合作企业的经营管理自主权不受干涉。

Article 11 A contractual joint venture shall conduct its operational and managerial activities in accordance with the approved contract and articles of association for the contractual joint venture. The right of a contractual joint venture to make its own operational and managerial decisions shall not be interfered with.

第十二条合作企业应当设立董事会或者联合管理机构,依照合作企业合同或者章程的规定,决定合作企业的重大问题。中外合作者的一方担任董事会的董事长、联合管理机构的主任的,由他方担任副董事长、副主任。董事会或者联合管理机构可以决定任命或者聘请总经理负责合作企业的日常经营管理工作。总经理对董事会或者联合管理机构负责。

Article 12 A contractual joint venture shall establish a board of directors or a joint managerial institution which shall, according to the contract or the

合作企业成立后改为委托中外合作者以外的他人经营管理的,必须经董事会或者联合管理机构一致同意,报审查批准机关批准,并向工商行政管理机关办理变更登记手续。

Articles of association for the contractual joint venture, decide on the major issues concerning the venture. If the Chinese or foreign party assumes the chairmanship of the board of directors or the directorship of the joint managerial institution, the other party shall assume the vice- chairmanship of the board or the deputy directorship of the joint managerial institution. The board of directors or the joint managerial institution may decide on the appointment or employment of a general manager, who shall take charge of the daily operation and management of the contractual joint venture. The general manager shall be accountable to the board of directors or the joint managerial institution. If a contractual joint venture, after its establishment, chooses to entrust a third party with its operation and management, it must obtain the unanimous consent of the board of directors or the joint managerial institution, report to the examination and approval authority for approval, and register the change with the administrative authorities for industry and commerce.

第十三条合作企业职工的录用、辞退、报酬、福利、劳动保护、劳动保险等事项,应当依法通过订立合同加以规定。

Article 13 The employment, dismissal, remuneration, welfare, labour protection and labour insurance, etc. of the staff members and workers of a contractual joint venture shall be specified in contracts concluded in accordance with law.

第十四条合作企业的职工依法建立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。

Article 14 The staff and workers of a contractual joint venture shall, in accordance with law, establish their trade union organization to carry out trade union activities and protect their lawful rights and interests.

合作企业应当为本企业工会提供必要的活动条件。

A contractual joint venture shall provide the necessary conditions for the venture’s trade union to carry out its activities.

第十五条合作企业必须在中国境内设置会计帐簿,依照规定报送会计报表,并接受财政税务机关的监督。

Article 15 A contractual joint venture must establish its account books within the territory of China, file its accounting statements according to relevant provisions and accept supervision by the financial and tax authorities.

合作企业违反前款规定,不在中国境内设置会计帐簿的,财政税务机关可以处以罚款,工商行政管理机关可以责令停止营业或者吊销其营业执照。

If a contractual joint venture, in violation of the provisions prescribed in the preceding paragraph, does not establish its account books within the territory of China, the financial and tax authorities may impose a fine on it, and the administrative authorities for industry and commerce may order it to suspend its business operations or may revoke its business license.

第十六条合作企业应当凭营业执照在国家外汇管理机关允许经营外汇业务的银行或者其他金融机构开立外汇帐户。

Article 16 A contractual joint venture shall, by presenting its business license, open a foreign exchange account with a bank or any other financial institution which is permitted by the exchange control authorities of the state to conduct transactions in foreign exchange.

合作企业的外汇事宜,依照国家有关外汇管理的规定办理。

A contractual joint venture shall handle its foreign exchange transactions in accordance with the provisions of the state on foreign exchange control.

第十七条合作企业可以向中国境内的金融机构借款,也可以在中国境外借款。

Article 17 A contractual joint venture may obtain loans from financial institutions within the territory of China and may also obtain loans outside the territory of China.

中外合作者用作投资或者合作条件的借款及其担保,由各方自行解决。

Loans to be used by the Chinese and foreign parties as investment or conditions for cooperation, and their guarantees, shall be provided by each party on its own.

第十八条合作企业的各项保险应当向中国境内的保险机构投保。

Article 18 The various kinds of insurance coverage of a contractual joint venture shall be furnished by insurance institutions within the territory of China.

第十九条合作企业可以在经批准的经营范围内,进口本企业需要的物资,出口本企业生产的产品。

Article 19 A contractual joint venture may, within its approved scope of operation, import materials it needs and export products it produces.

合作企业在经批准的经营范围内所需的原材料、燃料等物资,按照公平、合理的原则,可以在国内市场或者在国际市场购买。

A contractual joint venture may purchase, on both the domestic market and the world market, the raw and processed materials, fuels, etc. within its approved scope of operation.

第二十条合作企业依照国家有关税收的规定缴纳税款并可以享受减税、免税的优惠待遇。

Article 20 A contractual joint venture shall achieve on its own the balance of its foreign exchange receipts and expenditures. If a contractual joint venture is unable to achieve the balance of its foreign exchange receipts and expenditures on its own, it may, in accordance with state provisions, apply to the relevant authorities for assistance.

第二十一条中外合作者依照合作企业合同的约定,分配收益或者产品,承担风险和亏损。

Article 21 The Chinese and foreign parties shall share earnings or products, undertake risks and losses in accordance with the agreements prescribed in the contractual joint venture contract.

中外合作者在合作企业合同中约定合作期满时合作企业的全部固定资产归中国合作者所有的,可以在合作企业合同中约定外国合作者在合作期限内先行回收投资的办法。合作企业合同约定外国合作者在缴纳所得税前回收投资的,必须向财政税务机关提出申请,由财政税务机关依照国家有关税收的规定审查批准。

If, upon the expiration of the period of a venture’s operation, all the fixed assets of the contractual joint venture, as agreed upon by the Chinese and foreign parties in the contractual joint venture contract, are to belong to the Chinese party, the Chinese and foreign parties may prescribe in the contractual joint venture contract the ways for the foreign party to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation. If the foreign party, as agreed upon in the contractual joint venture contract, is to recover its investment prior to the payment of income tax, it must apply to the financial and tax authorities, which shall examine and approve the application in accordance with state provisions concerning taxes.

依照前款规定外国合作者在合作期限内先行回收投资的,中外合作者应当依照有关法律的规定和合作企业合同的约定对合作企业的债务承担责任。

If, according to the provisions of the preceding paragraph, the foreign party is to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation, the Chinese and foreign parties shall, as stipulated by the relevant laws and agreed in the contractual joint venture contract, be liable for the debts of the venture.

第二十二条外国合作者在履行法律规定和合作企业合同约定的义务后分得的利润、其他合法收入和合作企业终止时分得的资金,可以依法汇往国外。

Article 22 After the foreign party has fulfilled its obligations under the law and the contractual joint venture contract, the profits it receives as its share, its other legitimate income and the funds it receives as its share upon the termination of the venture, may be remitted abroad according to law.

合作企业的外籍职工的工资收入和其他合法收入,依法缴纳个人所得税后,可以汇往国外。

The wages, salaries or other legitimate income earned by the foreign staff and workers of contractual joint ventures, after the payment of the individual income tax according to law, may be remitted abroad.

第二十三条合作企业期满或者提前终止时,应当依照法定程序对资产和债权、债务进行清算。中外合作者应当依照合作企业合同的约定确定合作企业财产的归属。

Article 23 Upon the expiration or termination in advance of the term of a contractual joint venture, its assets, claims and debts shall be liquidated according to legal procedures. The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the agreement specified in the contractual joint venture contract, determine the ownership of the venture’s property.

合作企业期满或者提前终止,应当向工商行政管理机关和税务机关办理注销登记手续。

A contractual joint venture shall, upon the expiration or termination in advance of its term, cancel its registration with the administrative authorities for industry and commerce and the tax authorities.

第二十四条合作企业的合作期限由中外合作者协商并在合作企业合同中订明。中外合作者同意延长合作期限的,应当在距合作期满一百八十天前向审查批准机关提出申请。审查批准机关应当自接到申请之日起三十天内决定批准或者不批准。

Article 25 The period of operation of a contractual joint venture shall be determined through consultation by the Chinese and foreign parties and shall be clearly specified in the contractual joint venture contract. If the Chinese and foreign parties agree to extend the period of operation, they shall apply to the examination and approval authority 180 days prior to the expiration of the venture’s term. The examination and approval authority shall decide whether or not to grant approval within 30 days of receiving the application.

第二十五条中外合作者履行合作企业合同、章程发生争议时,应当通过协商或者调解解决。中外合作者不愿通过协商、调解解决的,或者协商、调解不成的,可以依照合作企业合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,提交中国仲裁机构或者其他仲裁机构仲裁。

Article 25 Any dispute between the Chinese and foreign parties arising from the execution of the contract or the articles of association for a contractual joint venture shall be settled through consultation or mediation. In case of a dispute which the Chinese or the foreign party is unwilling to settle through consultation or mediation, or of a dispute which they have failed to settle through consultation or mediation, the Chinese and foreign parties may submit it to a Chinese arbitration agency or any other arbitration agency for arbitration in accordance with the arbitration clause in the contractual joint venture contract or a written agreement on arbitration concluded afterwards.

中外合作者没有在合作企业合同中订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向中国法院起诉。

The Chinese or foreign party may bring a suit in a Chinese court, if no arbitration clause is provided in the contractual joint venture contract and if no written agreement is concluded afterwards.

第二十六条国务院对外经济贸易主管部门根据本法制定实施细则,报国务院批准后施行。

Article 26 The detailed rules for the implementation of this Law shall be formulated by the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council and reported to the State Council for approval before implementation.

第二十七条本法自公布之日起施行。

Article 27 This Law shall come into force as of the date of its promulgation.

 

中华人民共和国中外合作经营企业法

LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN CONTRACTUAL JOINT VENTURES

第一条为了扩大对外经济合作和技术交流,促进外国的企业和其他经济组织或者个人(以下简称外国合作者)按照平等互利的原则,同中华人民共和国的企业或者其他经济组织(以下简称中国合作者)在中国境内共同举办中外合作经营企业(以下简称合作企业),特制定本法。

Article 1 This Law is formulated to expand economic cooperation and technological exchange with foreign countries and to promote the joint establishment, on the principle of equality and mutual benefit, by foreign enterprises and other economic organizations or individuals (hereinafter referred to as the foreign party) and Chinese enterprises or other economic organizations (hereinafter referred to as the Chinese party) of Chinese-foreign contractual joint ventures (hereinafter referred to as contractual joint ventures) within the territory of the People’s Republic of China.

第二条中外合作者举办合作企业,应当依照本法的规定,在合作企业合同中约定投资或者合作条件、收益或者产品的分配、风险和亏损的分担、经营管理的方式和合作企业终止时财产的归属等事项。

Article 2 In establishing a contractual joint venture, the Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of this Law, prescribe in their contractual joint venture contract such matters as the investment or conditions for cooperation, the distribution of earnings or products, the sharing of risks and losses, the manners of operation and management and the ownership of the property at the time of the termination of the contractual joint venture.

合作企业符合中国法律关于法人条件的规定的,依法取得中国法人资格。

A contractual joint venture which meets the conditions for being considered a legal person under Chinese law, shall acquire the status of a Chinese legal person in accordance with law.

第三条国家依法保护合作企业和中外合作者的合法权益。

Article 3 The state shall, according to law, protect the lawful rights and interests of the contractual joint ventures and of the Chinese and foreign parties.

合作企业必须遵守中国的法律、法规,不得损害中国的社会公共利益。

A contractual joint venture must abide by Chinese laws and regulations and must not injure the public interests of China.

国家有关机关依法对合作企业实行监督。

The relevant state authorities shall exercise supervision over the contractual joint ventures according to law.

第四条国家鼓励举办产品出口的或者技术先进的生产型合作企业。

Article 4 The state shall encourage the establishment of productive contractual joint ventures that are export-oriented or technologically advanced.

第五条申请设立合作企业,应当将中外合作者签订的协议、合同、章程等文件报国务院对外经济贸易主管部门或者国务院授权的部门和地方政府(以下简称审查批准机关)审查批准。审查批准机关应当自接到申请之日起四十五天内决定批准或者不批准。

Article 5 For the purpose of applying for the establishment of a contractual joint venture, such documents as the agreement, the contract and the articles of association signed by the Chinese and foreign parties shall be submitted for examination and approval to the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council or to the department or local government authorized by the State Council (hereinafter referred to as the examination and approval authority). The examination and approval authority shall, within 45 days of receiving the application, decide whether or not to grant approval.

第六条设立合作企业的申请经批准后,应当自接到批准证书之日起三十天内向工商行政管理机关申请登记,领取营业执照。合作企业的营业执照签发日期,为该企业的成立日期。

Article 6 When the application for the establishment of a contractual joint venture is approved, the parties shall, within 30 days of receiving the certificate of approval, apply to the administrative authorities for industry and commerce for registration and obtain a business license. The date of issuance of the business license of a contractual joint venture shall be the date of its establishment.

合作企业应当自成立之日起三十天内向税务机关办理税务登记。

A contractual joint venture shall, within 30 days of its establishment, carry out tax registration with the tax authorities.

第七条中外合作者在合作期限内协商同意对合作企业合同作重大变更的,应当报审查批准机关批准;变更内容涉及法定工商登记项目、税务登记项目的,应当向工商行政管理机关、税务机关办理变更登记手续。

Article 7 If the Chinese and foreign parties, during the period of operation of their contractual joint venture, agree through consultation to make major modifications to the contractual joint venture contract, they shall report to the examination and approval authority for approval, if the modifications include items involving statutory industry and commerce registration or tax registration, they shall register the modifications with the administrative authorities for industry and commerce and with the tax authorities.

第八条中外合作者的投资或者提供的合作条件可以是现金、实物、土地使用权、工业产权、非专利技术和其他财产权利。

Article 8 The investment or conditions for cooperation contributed by the Chinese and foreign parties may be provided in cash or in kind, or may include the right to the use of land, industrial property rights, non-patent technology or other property rights.

第九条中外合作者应当依照法律、法规的规定和合作企业合同的约定,如期履行缴足投资、提供合作条件的义务。逾期不履行的,由工商行政管理机关限期履行;限期届满仍未履行的,由审查批准机关和工商行政管理机关依照国家有关规定处理。

Article 9 The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of the laws and regulations and the agreements in the contractual joint venture contract, duly fulfil their obligations of contributing full investment and providing the conditions for cooperation. In case of failure to do so within the prescribed time, the administrative authorities for industry and commerce shall set another time limit for the fulfillment of such obligations; if such obligations are still not fulfilled by the new time limit, the matter shall be handled by the examination and approval authority and the administrative authorities for industry and commerce according to relevant state provisions.

中外合作者的投资或者提供的合作条件,由中国注册会计师或者有关机构验证并出具证明。

The investments or conditions for cooperation provided by the Chinese and foreign parties shall be verified by an accountant registered in China or the relevant authorities, who shall provide a certificate after verification.

第十条中外合作者的一方转让其在合作企业合同中的全部或者部分权利、义务的,必须经他方同意,并报审查批准机关批准。

Article 10 If a Chinese or foreign party wishes to make an assignment of all or part of its rights and obligations prescribed in the contractual joint venture contract, it must obtain the consent of the other party or parties and report to the examination and approval authority for approval.

第十一条合作企业依照经批准的合作企业合同、章程进行经营管理活动。合作企业的经营管理自主权不受干涉。

Article 11 A contractual joint venture shall conduct its operational and managerial activities in accordance with the approved contract and articles of association for the contractual joint venture. The right of a contractual joint venture to make its own operational and managerial decisions shall not be interfered with.

第十二条合作企业应当设立董事会或者联合管理机构,依照合作企业合同或者章程的规定,决定合作企业的重大问题。中外合作者的一方担任董事会的董事长、联合管理机构的主任的,由他方担任副董事长、副主任。董事会或者联合管理机构可以决定任命或者聘请总经理负责合作企业的日常经营管理工作。总经理对董事会或者联合管理机构负责。

Article 12 A contractual joint venture shall establish a board of directors or a joint managerial institution which shall, according to the contract or the

合作企业成立后改为委托中外合作者以外的他人经营管理的,必须经董事会或者联合管理机构一致同意,报审查批准机关批准,并向工商行政管理机关办理变更登记手续。

Articles of association for the contractual joint venture, decide on the major issues concerning the venture. If the Chinese or foreign party assumes the chairmanship of the board of directors or the directorship of the joint managerial institution, the other party shall assume the vice- chairmanship of the board or the deputy directorship of the joint managerial institution. The board of directors or the joint managerial institution may decide on the appointment or employment of a general manager, who shall take charge of the daily operation and management of the contractual joint venture. The general manager shall be accountable to the board of directors or the joint managerial institution. If a contractual joint venture, after its establishment, chooses to entrust a third party with its operation and management, it must obtain the unanimous consent of the board of directors or the joint managerial institution, report to the examination and approval authority for approval, and register the change with the administrative authorities for industry and commerce.

第十三条合作企业职工的录用、辞退、报酬、福利、劳动保护、劳动保险等事项,应当依法通过订立合同加以规定。

Article 13 The employment, dismissal, remuneration, welfare, labour protection and labour insurance, etc. of the staff members and workers of a contractual joint venture shall be specified in contracts concluded in accordance with law.

第十四条合作企业的职工依法建立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。

Article 14 The staff and workers of a contractual joint venture shall, in accordance with law, establish their trade union organization to carry out trade union activities and protect their lawful rights and interests.

合作企业应当为本企业工会提供必要的活动条件。

A contractual joint venture shall provide the necessary conditions for the venture’s trade union to carry out its activities.

第十五条合作企业必须在中国境内设置会计帐簿,依照规定报送会计报表,并接受财政税务机关的监督。

Article 15 A contractual joint venture must establish its account books within the territory of China, file its accounting statements according to relevant provisions and accept supervision by the financial and tax authorities.

合作企业违反前款规定,不在中国境内设置会计帐簿的,财政税务机关可以处以罚款,工商行政管理机关可以责令停止营业或者吊销其营业执照。

If a contractual joint venture, in violation of the provisions prescribed in the preceding paragraph, does not establish its account books within the territory of China, the financial and tax authorities may impose a fine on it, and the administrative authorities for industry and commerce may order it to suspend its business operations or may revoke its business license.

第十六条合作企业应当凭营业执照在国家外汇管理机关允许经营外汇业务的银行或者其他金融机构开立外汇帐户。

Article 16 A contractual joint venture shall, by presenting its business license, open a foreign exchange account with a bank or any other financial institution which is permitted by the exchange control authorities of the state to conduct transactions in foreign exchange.

合作企业的外汇事宜,依照国家有关外汇管理的规定办理。

A contractual joint venture shall handle its foreign exchange transactions in accordance with the provisions of the state on foreign exchange control.

第十七条合作企业可以向中国境内的金融机构借款,也可以在中国境外借款。

Article 17 A contractual joint venture may obtain loans from financial institutions within the territory of China and may also obtain loans outside the territory of China.

中外合作者用作投资或者合作条件的借款及其担保,由各方自行解决。

Loans to be used by the Chinese and foreign parties as investment or conditions for cooperation, and their guarantees, shall be provided by each party on its own.

第十八条合作企业的各项保险应当向中国境内的保险机构投保。

Article 18 The various kinds of insurance coverage of a contractual joint venture shall be furnished by insurance institutions within the territory of China.

第十九条合作企业可以在经批准的经营范围内,进口本企业需要的物资,出口本企业生产的产品。

Article 19 A contractual joint venture may, within its approved scope of operation, import materials it needs and export products it produces.

合作企业在经批准的经营范围内所需的原材料、燃料等物资,按照公平、合理的原则,可以在国内市场或者在国际市场购买。

A contractual joint venture may purchase, on both the domestic market and the world market, the raw and processed materials, fuels, etc. within its approved scope of operation.

第二十条合作企业依照国家有关税收的规定缴纳税款并可以享受减税、免税的优惠待遇。

Article 20 A contractual joint venture shall achieve on its own the balance of its foreign exchange receipts and expenditures. If a contractual joint venture is unable to achieve the balance of its foreign exchange receipts and expenditures on its own, it may, in accordance with state provisions, apply to the relevant authorities for assistance.

第二十一条中外合作者依照合作企业合同的约定,分配收益或者产品,承担风险和亏损。

Article 21 The Chinese and foreign parties shall share earnings or products, undertake risks and losses in accordance with the agreements prescribed in the contractual joint venture contract.

中外合作者在合作企业合同中约定合作期满时合作企业的全部固定资产归中国合作者所有的,可以在合作企业合同中约定外国合作者在合作期限内先行回收投资的办法。合作企业合同约定外国合作者在缴纳所得税前回收投资的,必须向财政税务机关提出申请,由财政税务机关依照国家有关税收的规定审查批准。

If, upon the expiration of the period of a venture’s operation, all the fixed assets of the contractual joint venture, as agreed upon by the Chinese and foreign parties in the contractual joint venture contract, are to belong to the Chinese party, the Chinese and foreign parties may prescribe in the contractual joint venture contract the ways for the foreign party to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation. If the foreign party, as agreed upon in the contractual joint venture contract, is to recover its investment prior to the payment of income tax, it must apply to the financial and tax authorities, which shall examine and approve the application in accordance with state provisions concerning taxes.

依照前款规定外国合作者在合作期限内先行回收投资的,中外合作者应当依照有关法律的规定和合作企业合同的约定对合作企业的债务承担责任。

If, according to the provisions of the preceding paragraph, the foreign party is to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation, the Chinese and foreign parties shall, as stipulated by the relevant laws and agreed in the contractual joint venture contract, be liable for the debts of the venture.

第二十二条外国合作者在履行法律规定和合作企业合同约定的义务后分得的利润、其他合法收入和合作企业终止时分得的资金,可以依法汇往国外。

Article 22 After the foreign party has fulfilled its obligations under the law and the contractual joint venture contract, the profits it receives as its share, its other legitimate income and the funds it receives as its share upon the termination of the venture, may be remitted abroad according to law.

合作企业的外籍职工的工资收入和其他合法收入,依法缴纳个人所得税后,可以汇往国外。

The wages, salaries or other legitimate income earned by the foreign staff and workers of contractual joint ventures, after the payment of the individual income tax according to law, may be remitted abroad.

第二十三条合作企业期满或者提前终止时,应当依照法定程序对资产和债权、债务进行清算。中外合作者应当依照合作企业合同的约定确定合作企业财产的归属。

Article 23 Upon the expiration or termination in advance of the term of a contractual joint venture, its assets, claims and debts shall be liquidated according to legal procedures. The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the agreement specified in the contractual joint venture contract, determine the ownership of the venture’s property.

合作企业期满或者提前终止,应当向工商行政管理机关和税务机关办理注销登记手续。

A contractual joint venture shall, upon the expiration or termination in advance of its term, cancel its registration with the administrative authorities for industry and commerce and the tax authorities.

第二十四条合作企业的合作期限由中外合作者协商并在合作企业合同中订明。中外合作者同意延长合作期限的,应当在距合作期满一百八十天前向审查批准机关提出申请。审查批准机关应当自接到申请之日起三十天内决定批准或者不批准。

Article 25 The period of operation of a contractual joint venture shall be determined through consultation by the Chinese and foreign parties and shall be clearly specified in the contractual joint venture contract. If the Chinese and foreign parties agree to extend the period of operation, they shall apply to the examination and approval authority 180 days prior to the expiration of the venture’s term. The examination and approval authority shall decide whether or not to grant approval within 30 days of receiving the application.

第二十五条中外合作者履行合作企业合同、章程发生争议时,应当通过协商或者调解解决。中外合作者不愿通过协商、调解解决的,或者协商、调解不成的,可以依照合作企业合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,提交中国仲裁机构或者其他仲裁机构仲裁。

Article 25 Any dispute between the Chinese and foreign parties arising from the execution of the contract or the articles of association for a contractual joint venture shall be settled through consultation or mediation. In case of a dispute which the Chinese or the foreign party is unwilling to settle through consultation or mediation, or of a dispute which they have failed to settle through consultation or mediation, the Chinese and foreign parties may submit it to a Chinese arbitration agency or any other arbitration agency for arbitration in accordance with the arbitration clause in the contractual joint venture contract or a written agreement on arbitration concluded afterwards.

中外合作者没有在合作企业合同中订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向中国法院起诉。

The Chinese or foreign party may bring a suit in a Chinese court, if no arbitration clause is provided in the contractual joint venture contract and if no written agreement is concluded afterwards.

第二十六条国务院对外经济贸易主管部门根据本法制定实施细则,报国务院批准后施行。

Article 26 The detailed rules for the implementation of this Law shall be formulated by the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council and reported to the State Council for approval before implementation.

第二十七条本法自公布之日起施行。

Article 27 This Law shall come into force as of the date of its promulgation.

 

中华人民共和国中外合作经营企业法

LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN CONTRACTUAL JOINT VENTURES

第一条为了扩大对外经济合作和技术交流,促进外国的企业和其他经济组织或者个人(以下简称外国合作者)按照平等互利的原则,同中华人民共和国的企业或者其他经济组织(以下简称中国合作者)在中国境内共同举办中外合作经营企业(以下简称合作企业),特制定本法。

Article 1 This Law is formulated to expand economic cooperation and technological exchange with foreign countries and to promote the joint establishment, on the principle of equality and mutual benefit, by foreign enterprises and other economic organizations or individuals (hereinafter referred to as the foreign party) and Chinese enterprises or other economic organizations (hereinafter referred to as the Chinese party) of Chinese-foreign contractual joint ventures (hereinafter referred to as contractual joint ventures) within the territory of the People’s Republic of China.

第二条中外合作者举办合作企业,应当依照本法的规定,在合作企业合同中约定投资或者合作条件、收益或者产品的分配、风险和亏损的分担、经营管理的方式和合作企业终止时财产的归属等事项。

Article 2 In establishing a contractual joint venture, the Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of this Law, prescribe in their contractual joint venture contract such matters as the investment or conditions for cooperation, the distribution of earnings or products, the sharing of risks and losses, the manners of operation and management and the ownership of the property at the time of the termination of the contractual joint venture.

合作企业符合中国法律关于法人条件的规定的,依法取得中国法人资格。

A contractual joint venture which meets the conditions for being considered a legal person under Chinese law, shall acquire the status of a Chinese legal person in accordance with law.

第三条国家依法保护合作企业和中外合作者的合法权益。

Article 3 The state shall, according to law, protect the lawful rights and interests of the contractual joint ventures and of the Chinese and foreign parties.

合作企业必须遵守中国的法律、法规,不得损害中国的社会公共利益。

A contractual joint venture must abide by Chinese laws and regulations and must not injure the public interests of China.

国家有关机关依法对合作企业实行监督。

The relevant state authorities shall exercise supervision over the contractual joint ventures according to law.

第四条国家鼓励举办产品出口的或者技术先进的生产型合作企业。

Article 4 The state shall encourage the establishment of productive contractual joint ventures that are export-oriented or technologically advanced.

第五条申请设立合作企业,应当将中外合作者签订的协议、合同、章程等文件报国务院对外经济贸易主管部门或者国务院授权的部门和地方政府(以下简称审查批准机关)审查批准。审查批准机关应当自接到申请之日起四十五天内决定批准或者不批准。

Article 5 For the purpose of applying for the establishment of a contractual joint venture, such documents as the agreement, the contract and the articles of association signed by the Chinese and foreign parties shall be submitted for examination and approval to the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council or to the department or local government authorized by the State Council (hereinafter referred to as the examination and approval authority). The examination and approval authority shall, within 45 days of receiving the application, decide whether or not to grant approval.

第六条设立合作企业的申请经批准后,应当自接到批准证书之日起三十天内向工商行政管理机关申请登记,领取营业执照。合作企业的营业执照签发日期,为该企业的成立日期。

Article 6 When the application for the establishment of a contractual joint venture is approved, the parties shall, within 30 days of receiving the certificate of approval, apply to the administrative authorities for industry and commerce for registration and obtain a business license. The date of issuance of the business license of a contractual joint venture shall be the date of its establishment.

合作企业应当自成立之日起三十天内向税务机关办理税务登记。

A contractual joint venture shall, within 30 days of its establishment, carry out tax registration with the tax authorities.

第七条中外合作者在合作期限内协商同意对合作企业合同作重大变更的,应当报审查批准机关批准;变更内容涉及法定工商登记项目、税务登记项目的,应当向工商行政管理机关、税务机关办理变更登记手续。

Article 7 If the Chinese and foreign parties, during the period of operation of their contractual joint venture, agree through consultation to make major modifications to the contractual joint venture contract, they shall report to the examination and approval authority for approval, if the modifications include items involving statutory industry and commerce registration or tax registration, they shall register the modifications with the administrative authorities for industry and commerce and with the tax authorities.

第八条中外合作者的投资或者提供的合作条件可以是现金、实物、土地使用权、工业产权、非专利技术和其他财产权利。

Article 8 The investment or conditions for cooperation contributed by the Chinese and foreign parties may be provided in cash or in kind, or may include the right to the use of land, industrial property rights, non-patent technology or other property rights.

第九条中外合作者应当依照法律、法规的规定和合作企业合同的约定,如期履行缴足投资、提供合作条件的义务。逾期不履行的,由工商行政管理机关限期履行;限期届满仍未履行的,由审查批准机关和工商行政管理机关依照国家有关规定处理。

Article 9 The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of the laws and regulations and the agreements in the contractual joint venture contract, duly fulfil their obligations of contributing full investment and providing the conditions for cooperation. In case of failure to do so within the prescribed time, the administrative authorities for industry and commerce shall set another time limit for the fulfillment of such obligations; if such obligations are still not fulfilled by the new time limit, the matter shall be handled by the examination and approval authority and the administrative authorities for industry and commerce according to relevant state provisions.

中外合作者的投资或者提供的合作条件,由中国注册会计师或者有关机构验证并出具证明。

The investments or conditions for cooperation provided by the Chinese and foreign parties shall be verified by an accountant registered in China or the relevant authorities, who shall provide a certificate after verification.

第十条中外合作者的一方转让其在合作企业合同中的全部或者部分权利、义务的,必须经他方同意,并报审查批准机关批准。

Article 10 If a Chinese or foreign party wishes to make an assignment of all or part of its rights and obligations prescribed in the contractual joint venture contract, it must obtain the consent of the other party or parties and report to the examination and approval authority for approval.

第十一条合作企业依照经批准的合作企业合同、章程进行经营管理活动。合作企业的经营管理自主权不受干涉。

Article 11 A contractual joint venture shall conduct its operational and managerial activities in accordance with the approved contract and articles of association for the contractual joint venture. The right of a contractual joint venture to make its own operational and managerial decisions shall not be interfered with.

第十二条合作企业应当设立董事会或者联合管理机构,依照合作企业合同或者章程的规定,决定合作企业的重大问题。中外合作者的一方担任董事会的董事长、联合管理机构的主任的,由他方担任副董事长、副主任。董事会或者联合管理机构可以决定任命或者聘请总经理负责合作企业的日常经营管理工作。总经理对董事会或者联合管理机构负责。

Article 12 A contractual joint venture shall establish a board of directors or a joint managerial institution which shall, according to the contract or the

合作企业成立后改为委托中外合作者以外的他人经营管理的,必须经董事会或者联合管理机构一致同意,报审查批准机关批准,并向工商行政管理机关办理变更登记手续。

Articles of association for the contractual joint venture, decide on the major issues concerning the venture. If the Chinese or foreign party assumes the chairmanship of the board of directors or the directorship of the joint managerial institution, the other party shall assume the vice- chairmanship of the board or the deputy directorship of the joint managerial institution. The board of directors or the joint managerial institution may decide on the appointment or employment of a general manager, who shall take charge of the daily operation and management of the contractual joint venture. The general manager shall be accountable to the board of directors or the joint managerial institution. If a contractual joint venture, after its establishment, chooses to entrust a third party with its operation and management, it must obtain the unanimous consent of the board of directors or the joint managerial institution, report to the examination and approval authority for approval, and register the change with the administrative authorities for industry and commerce.

第十三条合作企业职工的录用、辞退、报酬、福利、劳动保护、劳动保险等事项,应当依法通过订立合同加以规定。

Article 13 The employment, dismissal, remuneration, welfare, labour protection and labour insurance, etc. of the staff members and workers of a contractual joint venture shall be specified in contracts concluded in accordance with law.

第十四条合作企业的职工依法建立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。

Article 14 The staff and workers of a contractual joint venture shall, in accordance with law, establish their trade union organization to carry out trade union activities and protect their lawful rights and interests.

合作企业应当为本企业工会提供必要的活动条件。

A contractual joint venture shall provide the necessary conditions for the venture’s trade union to carry out its activities.

第十五条合作企业必须在中国境内设置会计帐簿,依照规定报送会计报表,并接受财政税务机关的监督。

Article 15 A contractual joint venture must establish its account books within the territory of China, file its accounting statements according to relevant provisions and accept supervision by the financial and tax authorities.

合作企业违反前款规定,不在中国境内设置会计帐簿的,财政税务机关可以处以罚款,工商行政管理机关可以责令停止营业或者吊销其营业执照。

If a contractual joint venture, in violation of the provisions prescribed in the preceding paragraph, does not establish its account books within the territory of China, the financial and tax authorities may impose a fine on it, and the administrative authorities for industry and commerce may order it to suspend its business operations or may revoke its business license.

第十六条合作企业应当凭营业执照在国家外汇管理机关允许经营外汇业务的银行或者其他金融机构开立外汇帐户。

Article 16 A contractual joint venture shall, by presenting its business license, open a foreign exchange account with a bank or any other financial institution which is permitted by the exchange control authorities of the state to conduct transactions in foreign exchange.

合作企业的外汇事宜,依照国家有关外汇管理的规定办理。

A contractual joint venture shall handle its foreign exchange transactions in accordance with the provisions of the state on foreign exchange control.

第十七条合作企业可以向中国境内的金融机构借款,也可以在中国境外借款。

Article 17 A contractual joint venture may obtain loans from financial institutions within the territory of China and may also obtain loans outside the territory of China.

中外合作者用作投资或者合作条件的借款及其担保,由各方自行解决。

Loans to be used by the Chinese and foreign parties as investment or conditions for cooperation, and their guarantees, shall be provided by each party on its own.

第十八条合作企业的各项保险应当向中国境内的保险机构投保。

Article 18 The various kinds of insurance coverage of a contractual joint venture shall be furnished by insurance institutions within the territory of China.

第十九条合作企业可以在经批准的经营范围内,进口本企业需要的物资,出口本企业生产的产品。

Article 19 A contractual joint venture may, within its approved scope of operation, import materials it needs and export products it produces.

合作企业在经批准的经营范围内所需的原材料、燃料等物资,按照公平、合理的原则,可以在国内市场或者在国际市场购买。

A contractual joint venture may purchase, on both the domestic market and the world market, the raw and processed materials, fuels, etc. within its approved scope of operation.

第二十条合作企业依照国家有关税收的规定缴纳税款并可以享受减税、免税的优惠待遇。

Article 20 A contractual joint venture shall achieve on its own the balance of its foreign exchange receipts and expenditures. If a contractual joint venture is unable to achieve the balance of its foreign exchange receipts and expenditures on its own, it may, in accordance with state provisions, apply to the relevant authorities for assistance.

第二十一条中外合作者依照合作企业合同的约定,分配收益或者产品,承担风险和亏损。

Article 21 The Chinese and foreign parties shall share earnings or products, undertake risks and losses in accordance with the agreements prescribed in the contractual joint venture contract.

中外合作者在合作企业合同中约定合作期满时合作企业的全部固定资产归中国合作者所有的,可以在合作企业合同中约定外国合作者在合作期限内先行回收投资的办法。合作企业合同约定外国合作者在缴纳所得税前回收投资的,必须向财政税务机关提出申请,由财政税务机关依照国家有关税收的规定审查批准。

If, upon the expiration of the period of a venture’s operation, all the fixed assets of the contractual joint venture, as agreed upon by the Chinese and foreign parties in the contractual joint venture contract, are to belong to the Chinese party, the Chinese and foreign parties may prescribe in the contractual joint venture contract the ways for the foreign party to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation. If the foreign party, as agreed upon in the contractual joint venture contract, is to recover its investment prior to the payment of income tax, it must apply to the financial and tax authorities, which shall examine and approve the application in accordance with state provisions concerning taxes.

依照前款规定外国合作者在合作期限内先行回收投资的,中外合作者应当依照有关法律的规定和合作企业合同的约定对合作企业的债务承担责任。

If, according to the provisions of the preceding paragraph, the foreign party is to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation, the Chinese and foreign parties shall, as stipulated by the relevant laws and agreed in the contractual joint venture contract, be liable for the debts of the venture.

第二十二条外国合作者在履行法律规定和合作企业合同约定的义务后分得的利润、其他合法收入和合作企业终止时分得的资金,可以依法汇往国外。

Article 22 After the foreign party has fulfilled its obligations under the law and the contractual joint venture contract, the profits it receives as its share, its other legitimate income and the funds it receives as its share upon the termination of the venture, may be remitted abroad according to law.

合作企业的外籍职工的工资收入和其他合法收入,依法缴纳个人所得税后,可以汇往国外。

The wages, salaries or other legitimate income earned by the foreign staff and workers of contractual joint ventures, after the payment of the individual income tax according to law, may be remitted abroad.

第二十三条合作企业期满或者提前终止时,应当依照法定程序对资产和债权、债务进行清算。中外合作者应当依照合作企业合同的约定确定合作企业财产的归属。

Article 23 Upon the expiration or termination in advance of the term of a contractual joint venture, its assets, claims and debts shall be liquidated according to legal procedures. The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the agreement specified in the contractual joint venture contract, determine the ownership of the venture’s property.

合作企业期满或者提前终止,应当向工商行政管理机关和税务机关办理注销登记手续。

A contractual joint venture shall, upon the expiration or termination in advance of its term, cancel its registration with the administrative authorities for industry and commerce and the tax authorities.

第二十四条合作企业的合作期限由中外合作者协商并在合作企业合同中订明。中外合作者同意延长合作期限的,应当在距合作期满一百八十天前向审查批准机关提出申请。审查批准机关应当自接到申请之日起三十天内决定批准或者不批准。

Article 25 The period of operation of a contractual joint venture shall be determined through consultation by the Chinese and foreign parties and shall be clearly specified in the contractual joint venture contract. If the Chinese and foreign parties agree to extend the period of operation, they shall apply to the examination and approval authority 180 days prior to the expiration of the venture’s term. The examination and approval authority shall decide whether or not to grant approval within 30 days of receiving the application.

第二十五条中外合作者履行合作企业合同、章程发生争议时,应当通过协商或者调解解决。中外合作者不愿通过协商、调解解决的,或者协商、调解不成的,可以依照合作企业合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,提交中国仲裁机构或者其他仲裁机构仲裁。

Article 25 Any dispute between the Chinese and foreign parties arising from the execution of the contract or the articles of association for a contractual joint venture shall be settled through consultation or mediation. In case of a dispute which the Chinese or the foreign party is unwilling to settle through consultation or mediation, or of a dispute which they have failed to settle through consultation or mediation, the Chinese and foreign parties may submit it to a Chinese arbitration agency or any other arbitration agency for arbitration in accordance with the arbitration clause in the contractual joint venture contract or a written agreement on arbitration concluded afterwards.

中外合作者没有在合作企业合同中订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向中国法院起诉。

The Chinese or foreign party may bring a suit in a Chinese court, if no arbitration clause is provided in the contractual joint venture contract and if no written agreement is concluded afterwards.

第二十六条国务院对外经济贸易主管部门根据本法制定实施细则,报国务院批准后施行。

Article 26 The detailed rules for the implementation of this Law shall be formulated by the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council and reported to the State Council for approval before implementation.

第二十七条本法自公布之日起施行。

Article 27 This Law shall come into force as of the date of its promulgation.

 

中华人民共和国中外合作经营企业法

LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN CONTRACTUAL JOINT VENTURES

第一条为了扩大对外经济合作和技术交流,促进外国的企业和其他经济组织或者个人(以下简称外国合作者)按照平等互利的原则,同中华人民共和国的企业或者其他经济组织(以下简称中国合作者)在中国境内共同举办中外合作经营企业(以下简称合作企业),特制定本法。

Article 1 This Law is formulated to expand economic cooperation and technological exchange with foreign countries and to promote the joint establishment, on the principle of equality and mutual benefit, by foreign enterprises and other economic organizations or individuals (hereinafter referred to as the foreign party) and Chinese enterprises or other economic organizations (hereinafter referred to as the Chinese party) of Chinese-foreign contractual joint ventures (hereinafter referred to as contractual joint ventures) within the territory of the People’s Republic of China.

第二条中外合作者举办合作企业,应当依照本法的规定,在合作企业合同中约定投资或者合作条件、收益或者产品的分配、风险和亏损的分担、经营管理的方式和合作企业终止时财产的归属等事项。

Article 2 In establishing a contractual joint venture, the Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of this Law, prescribe in their contractual joint venture contract such matters as the investment or conditions for cooperation, the distribution of earnings or products, the sharing of risks and losses, the manners of operation and management and the ownership of the property at the time of the termination of the contractual joint venture.

合作企业符合中国法律关于法人条件的规定的,依法取得中国法人资格。

A contractual joint venture which meets the conditions for being considered a legal person under Chinese law, shall acquire the status of a Chinese legal person in accordance with law.

第三条国家依法保护合作企业和中外合作者的合法权益。

Article 3 The state shall, according to law, protect the lawful rights and interests of the contractual joint ventures and of the Chinese and foreign parties.

合作企业必须遵守中国的法律、法规,不得损害中国的社会公共利益。

A contractual joint venture must abide by Chinese laws and regulations and must not injure the public interests of China.

国家有关机关依法对合作企业实行监督。

The relevant state authorities shall exercise supervision over the contractual joint ventures according to law.

第四条国家鼓励举办产品出口的或者技术先进的生产型合作企业。

Article 4 The state shall encourage the establishment of productive contractual joint ventures that are export-oriented or technologically advanced.

第五条申请设立合作企业,应当将中外合作者签订的协议、合同、章程等文件报国务院对外经济贸易主管部门或者国务院授权的部门和地方政府(以下简称审查批准机关)审查批准。审查批准机关应当自接到申请之日起四十五天内决定批准或者不批准。

Article 5 For the purpose of applying for the establishment of a contractual joint venture, such documents as the agreement, the contract and the articles of association signed by the Chinese and foreign parties shall be submitted for examination and approval to the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council or to the department or local government authorized by the State Council (hereinafter referred to as the examination and approval authority). The examination and approval authority shall, within 45 days of receiving the application, decide whether or not to grant approval.

第六条设立合作企业的申请经批准后,应当自接到批准证书之日起三十天内向工商行政管理机关申请登记,领取营业执照。合作企业的营业执照签发日期,为该企业的成立日期。

Article 6 When the application for the establishment of a contractual joint venture is approved, the parties shall, within 30 days of receiving the certificate of approval, apply to the administrative authorities for industry and commerce for registration and obtain a business license. The date of issuance of the business license of a contractual joint venture shall be the date of its establishment.

合作企业应当自成立之日起三十天内向税务机关办理税务登记。

A contractual joint venture shall, within 30 days of its establishment, carry out tax registration with the tax authorities.

第七条中外合作者在合作期限内协商同意对合作企业合同作重大变更的,应当报审查批准机关批准;变更内容涉及法定工商登记项目、税务登记项目的,应当向工商行政管理机关、税务机关办理变更登记手续。

Article 7 If the Chinese and foreign parties, during the period of operation of their contractual joint venture, agree through consultation to make major modifications to the contractual joint venture contract, they shall report to the examination and approval authority for approval, if the modifications include items involving statutory industry and commerce registration or tax registration, they shall register the modifications with the administrative authorities for industry and commerce and with the tax authorities.

第八条中外合作者的投资或者提供的合作条件可以是现金、实物、土地使用权、工业产权、非专利技术和其他财产权利。

Article 8 The investment or conditions for cooperation contributed by the Chinese and foreign parties may be provided in cash or in kind, or may include the right to the use of land, industrial property rights, non-patent technology or other property rights.

第九条中外合作者应当依照法律、法规的规定和合作企业合同的约定,如期履行缴足投资、提供合作条件的义务。逾期不履行的,由工商行政管理机关限期履行;限期届满仍未履行的,由审查批准机关和工商行政管理机关依照国家有关规定处理。

Article 9 The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of the laws and regulations and the agreements in the contractual joint venture contract, duly fulfil their obligations of contributing full investment and providing the conditions for cooperation. In case of failure to do so within the prescribed time, the administrative authorities for industry and commerce shall set another time limit for the fulfillment of such obligations; if such obligations are still not fulfilled by the new time limit, the matter shall be handled by the examination and approval authority and the administrative authorities for industry and commerce according to relevant state provisions.

中外合作者的投资或者提供的合作条件,由中国注册会计师或者有关机构验证并出具证明。

The investments or conditions for cooperation provided by the Chinese and foreign parties shall be verified by an accountant registered in China or the relevant authorities, who shall provide a certificate after verification.

第十条中外合作者的一方转让其在合作企业合同中的全部或者部分权利、义务的,必须经他方同意,并报审查批准机关批准。

Article 10 If a Chinese or foreign party wishes to make an assignment of all or part of its rights and obligations prescribed in the contractual joint venture contract, it must obtain the consent of the other party or parties and report to the examination and approval authority for approval.

第十一条合作企业依照经批准的合作企业合同、章程进行经营管理活动。合作企业的经营管理自主权不受干涉。

Article 11 A contractual joint venture shall conduct its operational and managerial activities in accordance with the approved contract and articles of association for the contractual joint venture. The right of a contractual joint venture to make its own operational and managerial decisions shall not be interfered with.

第十二条合作企业应当设立董事会或者联合管理机构,依照合作企业合同或者章程的规定,决定合作企业的重大问题。中外合作者的一方担任董事会的董事长、联合管理机构的主任的,由他方担任副董事长、副主任。董事会或者联合管理机构可以决定任命或者聘请总经理负责合作企业的日常经营管理工作。总经理对董事会或者联合管理机构负责。

Article 12 A contractual joint venture shall establish a board of directors or a joint managerial institution which shall, according to the contract or the

合作企业成立后改为委托中外合作者以外的他人经营管理的,必须经董事会或者联合管理机构一致同意,报审查批准机关批准,并向工商行政管理机关办理变更登记手续。

Articles of association for the contractual joint venture, decide on the major issues concerning the venture. If the Chinese or foreign party assumes the chairmanship of the board of directors or the directorship of the joint managerial institution, the other party shall assume the vice- chairmanship of the board or the deputy directorship of the joint managerial institution. The board of directors or the joint managerial institution may decide on the appointment or employment of a general manager, who shall take charge of the daily operation and management of the contractual joint venture. The general manager shall be accountable to the board of directors or the joint managerial institution. If a contractual joint venture, after its establishment, chooses to entrust a third party with its operation and management, it must obtain the unanimous consent of the board of directors or the joint managerial institution, report to the examination and approval authority for approval, and register the change with the administrative authorities for industry and commerce.

第十三条合作企业职工的录用、辞退、报酬、福利、劳动保护、劳动保险等事项,应当依法通过订立合同加以规定。

Article 13 The employment, dismissal, remuneration, welfare, labour protection and labour insurance, etc. of the staff members and workers of a contractual joint venture shall be specified in contracts concluded in accordance with law.

第十四条合作企业的职工依法建立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。

Article 14 The staff and workers of a contractual joint venture shall, in accordance with law, establish their trade union organization to carry out trade union activities and protect their lawful rights and interests.

合作企业应当为本企业工会提供必要的活动条件。

A contractual joint venture shall provide the necessary conditions for the venture’s trade union to carry out its activities.

第十五条合作企业必须在中国境内设置会计帐簿,依照规定报送会计报表,并接受财政税务机关的监督。

Article 15 A contractual joint venture must establish its account books within the territory of China, file its accounting statements according to relevant provisions and accept supervision by the financial and tax authorities.

合作企业违反前款规定,不在中国境内设置会计帐簿的,财政税务机关可以处以罚款,工商行政管理机关可以责令停止营业或者吊销其营业执照。

If a contractual joint venture, in violation of the provisions prescribed in the preceding paragraph, does not establish its account books within the territory of China, the financial and tax authorities may impose a fine on it, and the administrative authorities for industry and commerce may order it to suspend its business operations or may revoke its business license.

第十六条合作企业应当凭营业执照在国家外汇管理机关允许经营外汇业务的银行或者其他金融机构开立外汇帐户。

Article 16 A contractual joint venture shall, by presenting its business license, open a foreign exchange account with a bank or any other financial institution which is permitted by the exchange control authorities of the state to conduct transactions in foreign exchange.

合作企业的外汇事宜,依照国家有关外汇管理的规定办理。

A contractual joint venture shall handle its foreign exchange transactions in accordance with the provisions of the state on foreign exchange control.

第十七条合作企业可以向中国境内的金融机构借款,也可以在中国境外借款。

Article 17 A contractual joint venture may obtain loans from financial institutions within the territory of China and may also obtain loans outside the territory of China.

中外合作者用作投资或者合作条件的借款及其担保,由各方自行解决。

Loans to be used by the Chinese and foreign parties as investment or conditions for cooperation, and their guarantees, shall be provided by each party on its own.

第十八条合作企业的各项保险应当向中国境内的保险机构投保。

Article 18 The various kinds of insurance coverage of a contractual joint venture shall be furnished by insurance institutions within the territory of China.

第十九条合作企业可以在经批准的经营范围内,进口本企业需要的物资,出口本企业生产的产品。

Article 19 A contractual joint venture may, within its approved scope of operation, import materials it needs and export products it produces.

合作企业在经批准的经营范围内所需的原材料、燃料等物资,按照公平、合理的原则,可以在国内市场或者在国际市场购买。

A contractual joint venture may purchase, on both the domestic market and the world market, the raw and processed materials, fuels, etc. within its approved scope of operation.

第二十条合作企业依照国家有关税收的规定缴纳税款并可以享受减税、免税的优惠待遇。

Article 20 A contractual joint venture shall achieve on its own the balance of its foreign exchange receipts and expenditures. If a contractual joint venture is unable to achieve the balance of its foreign exchange receipts and expenditures on its own, it may, in accordance with state provisions, apply to the relevant authorities for assistance.

第二十一条中外合作者依照合作企业合同的约定,分配收益或者产品,承担风险和亏损。

Article 21 The Chinese and foreign parties shall share earnings or products, undertake risks and losses in accordance with the agreements prescribed in the contractual joint venture contract.

中外合作者在合作企业合同中约定合作期满时合作企业的全部固定资产归中国合作者所有的,可以在合作企业合同中约定外国合作者在合作期限内先行回收投资的办法。合作企业合同约定外国合作者在缴纳所得税前回收投资的,必须向财政税务机关提出申请,由财政税务机关依照国家有关税收的规定审查批准。

If, upon the expiration of the period of a venture’s operation, all the fixed assets of the contractual joint venture, as agreed upon by the Chinese and foreign parties in the contractual joint venture contract, are to belong to the Chinese party, the Chinese and foreign parties may prescribe in the contractual joint venture contract the ways for the foreign party to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation. If the foreign party, as agreed upon in the contractual joint venture contract, is to recover its investment prior to the payment of income tax, it must apply to the financial and tax authorities, which shall examine and approve the application in accordance with state provisions concerning taxes.

依照前款规定外国合作者在合作期限内先行回收投资的,中外合作者应当依照有关法律的规定和合作企业合同的约定对合作企业的债务承担责任。

If, according to the provisions of the preceding paragraph, the foreign party is to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation, the Chinese and foreign parties shall, as stipulated by the relevant laws and agreed in the contractual joint venture contract, be liable for the debts of the venture.

第二十二条外国合作者在履行法律规定和合作企业合同约定的义务后分得的利润、其他合法收入和合作企业终止时分得的资金,可以依法汇往国外。

Article 22 After the foreign party has fulfilled its obligations under the law and the contractual joint venture contract, the profits it receives as its share, its other legitimate income and the funds it receives as its share upon the termination of the venture, may be remitted abroad according to law.

合作企业的外籍职工的工资收入和其他合法收入,依法缴纳个人所得税后,可以汇往国外。

The wages, salaries or other legitimate income earned by the foreign staff and workers of contractual joint ventures, after the payment of the individual income tax according to law, may be remitted abroad.

第二十三条合作企业期满或者提前终止时,应当依照法定程序对资产和债权、债务进行清算。中外合作者应当依照合作企业合同的约定确定合作企业财产的归属。

Article 23 Upon the expiration or termination in advance of the term of a contractual joint venture, its assets, claims and debts shall be liquidated according to legal procedures. The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the agreement specified in the contractual joint venture contract, determine the ownership of the venture’s property.

合作企业期满或者提前终止,应当向工商行政管理机关和税务机关办理注销登记手续。

A contractual joint venture shall, upon the expiration or termination in advance of its term, cancel its registration with the administrative authorities for industry and commerce and the tax authorities.

第二十四条合作企业的合作期限由中外合作者协商并在合作企业合同中订明。中外合作者同意延长合作期限的,应当在距合作期满一百八十天前向审查批准机关提出申请。审查批准机关应当自接到申请之日起三十天内决定批准或者不批准。

Article 25 The period of operation of a contractual joint venture shall be determined through consultation by the Chinese and foreign parties and shall be clearly specified in the contractual joint venture contract. If the Chinese and foreign parties agree to extend the period of operation, they shall apply to the examination and approval authority 180 days prior to the expiration of the venture’s term. The examination and approval authority shall decide whether or not to grant approval within 30 days of receiving the application.

第二十五条中外合作者履行合作企业合同、章程发生争议时,应当通过协商或者调解解决。中外合作者不愿通过协商、调解解决的,或者协商、调解不成的,可以依照合作企业合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,提交中国仲裁机构或者其他仲裁机构仲裁。

Article 25 Any dispute between the Chinese and foreign parties arising from the execution of the contract or the articles of association for a contractual joint venture shall be settled through consultation or mediation. In case of a dispute which the Chinese or the foreign party is unwilling to settle through consultation or mediation, or of a dispute which they have failed to settle through consultation or mediation, the Chinese and foreign parties may submit it to a Chinese arbitration agency or any other arbitration agency for arbitration in accordance with the arbitration clause in the contractual joint venture contract or a written agreement on arbitration concluded afterwards.

中外合作者没有在合作企业合同中订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向中国法院起诉。

The Chinese or foreign party may bring a suit in a Chinese court, if no arbitration clause is provided in the contractual joint venture contract and if no written agreement is concluded afterwards.

第二十六条国务院对外经济贸易主管部门根据本法制定实施细则,报国务院批准后施行。

Article 26 The detailed rules for the implementation of this Law shall be formulated by the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council and reported to the State Council for approval before implementation.

第二十七条本法自公布之日起施行。

Article 27 This Law shall come into force as of the date of its promulgation.

 

中华人民共和国中外合作经营企业法

LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN CONTRACTUAL JOINT VENTURES

第一条为了扩大对外经济合作和技术交流,促进外国的企业和其他经济组织或者个人(以下简称外国合作者)按照平等互利的原则,同中华人民共和国的企业或者其他经济组织(以下简称中国合作者)在中国境内共同举办中外合作经营企业(以下简称合作企业),特制定本法。

Article 1 This Law is formulated to expand economic cooperation and technological exchange with foreign countries and to promote the joint establishment, on the principle of equality and mutual benefit, by foreign enterprises and other economic organizations or individuals (hereinafter referred to as the foreign party) and Chinese enterprises or other economic organizations (hereinafter referred to as the Chinese party) of Chinese-foreign contractual joint ventures (hereinafter referred to as contractual joint ventures) within the territory of the People’s Republic of China.

第二条中外合作者举办合作企业,应当依照本法的规定,在合作企业合同中约定投资或者合作条件、收益或者产品的分配、风险和亏损的分担、经营管理的方式和合作企业终止时财产的归属等事项。

Article 2 In establishing a contractual joint venture, the Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of this Law, prescribe in their contractual joint venture contract such matters as the investment or conditions for cooperation, the distribution of earnings or products, the sharing of risks and losses, the manners of operation and management and the ownership of the property at the time of the termination of the contractual joint venture.

合作企业符合中国法律关于法人条件的规定的,依法取得中国法人资格。

A contractual joint venture which meets the conditions for being considered a legal person under Chinese law, shall acquire the status of a Chinese legal person in accordance with law.

第三条国家依法保护合作企业和中外合作者的合法权益。

Article 3 The state shall, according to law, protect the lawful rights and interests of the contractual joint ventures and of the Chinese and foreign parties.

合作企业必须遵守中国的法律、法规,不得损害中国的社会公共利益。

A contractual joint venture must abide by Chinese laws and regulations and must not injure the public interests of China.

国家有关机关依法对合作企业实行监督。

The relevant state authorities shall exercise supervision over the contractual joint ventures according to law.

第四条国家鼓励举办产品出口的或者技术先进的生产型合作企业。

Article 4 The state shall encourage the establishment of productive contractual joint ventures that are export-oriented or technologically advanced.

第五条申请设立合作企业,应当将中外合作者签订的协议、合同、章程等文件报国务院对外经济贸易主管部门或者国务院授权的部门和地方政府(以下简称审查批准机关)审查批准。审查批准机关应当自接到申请之日起四十五天内决定批准或者不批准。

Article 5 For the purpose of applying for the establishment of a contractual joint venture, such documents as the agreement, the contract and the articles of association signed by the Chinese and foreign parties shall be submitted for examination and approval to the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council or to the department or local government authorized by the State Council (hereinafter referred to as the examination and approval authority). The examination and approval authority shall, within 45 days of receiving the application, decide whether or not to grant approval.

第六条设立合作企业的申请经批准后,应当自接到批准证书之日起三十天内向工商行政管理机关申请登记,领取营业执照。合作企业的营业执照签发日期,为该企业的成立日期。

Article 6 When the application for the establishment of a contractual joint venture is approved, the parties shall, within 30 days of receiving the certificate of approval, apply to the administrative authorities for industry and commerce for registration and obtain a business license. The date of issuance of the business license of a contractual joint venture shall be the date of its establishment.

合作企业应当自成立之日起三十天内向税务机关办理税务登记。

A contractual joint venture shall, within 30 days of its establishment, carry out tax registration with the tax authorities.

第七条中外合作者在合作期限内协商同意对合作企业合同作重大变更的,应当报审查批准机关批准;变更内容涉及法定工商登记项目、税务登记项目的,应当向工商行政管理机关、税务机关办理变更登记手续。

Article 7 If the Chinese and foreign parties, during the period of operation of their contractual joint venture, agree through consultation to make major modifications to the contractual joint venture contract, they shall report to the examination and approval authority for approval, if the modifications include items involving statutory industry and commerce registration or tax registration, they shall register the modifications with the administrative authorities for industry and commerce and with the tax authorities.

第八条中外合作者的投资或者提供的合作条件可以是现金、实物、土地使用权、工业产权、非专利技术和其他财产权利。

Article 8 The investment or conditions for cooperation contributed by the Chinese and foreign parties may be provided in cash or in kind, or may include the right to the use of land, industrial property rights, non-patent technology or other property rights.

第九条中外合作者应当依照法律、法规的规定和合作企业合同的约定,如期履行缴足投资、提供合作条件的义务。逾期不履行的,由工商行政管理机关限期履行;限期届满仍未履行的,由审查批准机关和工商行政管理机关依照国家有关规定处理。

Article 9 The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of the laws and regulations and the agreements in the contractual joint venture contract, duly fulfil their obligations of contributing full investment and providing the conditions for cooperation. In case of failure to do so within the prescribed time, the administrative authorities for industry and commerce shall set another time limit for the fulfillment of such obligations; if such obligations are still not fulfilled by the new time limit, the matter shall be handled by the examination and approval authority and the administrative authorities for industry and commerce according to relevant state provisions.

中外合作者的投资或者提供的合作条件,由中国注册会计师或者有关机构验证并出具证明。

The investments or conditions for cooperation provided by the Chinese and foreign parties shall be verified by an accountant registered in China or the relevant authorities, who shall provide a certificate after verification.

第十条中外合作者的一方转让其在合作企业合同中的全部或者部分权利、义务的,必须经他方同意,并报审查批准机关批准。

Article 10 If a Chinese or foreign party wishes to make an assignment of all or part of its rights and obligations prescribed in the contractual joint venture contract, it must obtain the consent of the other party or parties and report to the examination and approval authority for approval.

第十一条合作企业依照经批准的合作企业合同、章程进行经营管理活动。合作企业的经营管理自主权不受干涉。

Article 11 A contractual joint venture shall conduct its operational and managerial activities in accordance with the approved contract and articles of association for the contractual joint venture. The right of a contractual joint venture to make its own operational and managerial decisions shall not be interfered with.

第十二条合作企业应当设立董事会或者联合管理机构,依照合作企业合同或者章程的规定,决定合作企业的重大问题。中外合作者的一方担任董事会的董事长、联合管理机构的主任的,由他方担任副董事长、副主任。董事会或者联合管理机构可以决定任命或者聘请总经理负责合作企业的日常经营管理工作。总经理对董事会或者联合管理机构负责。

Article 12 A contractual joint venture shall establish a board of directors or a joint managerial institution which shall, according to the contract or the

合作企业成立后改为委托中外合作者以外的他人经营管理的,必须经董事会或者联合管理机构一致同意,报审查批准机关批准,并向工商行政管理机关办理变更登记手续。

Articles of association for the contractual joint venture, decide on the major issues concerning the venture. If the Chinese or foreign party assumes the chairmanship of the board of directors or the directorship of the joint managerial institution, the other party shall assume the vice- chairmanship of the board or the deputy directorship of the joint managerial institution. The board of directors or the joint managerial institution may decide on the appointment or employment of a general manager, who shall take charge of the daily operation and management of the contractual joint venture. The general manager shall be accountable to the board of directors or the joint managerial institution. If a contractual joint venture, after its establishment, chooses to entrust a third party with its operation and management, it must obtain the unanimous consent of the board of directors or the joint managerial institution, report to the examination and approval authority for approval, and register the change with the administrative authorities for industry and commerce.

第十三条合作企业职工的录用、辞退、报酬、福利、劳动保护、劳动保险等事项,应当依法通过订立合同加以规定。

Article 13 The employment, dismissal, remuneration, welfare, labour protection and labour insurance, etc. of the staff members and workers of a contractual joint venture shall be specified in contracts concluded in accordance with law.

第十四条合作企业的职工依法建立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。

Article 14 The staff and workers of a contractual joint venture shall, in accordance with law, establish their trade union organization to carry out trade union activities and protect their lawful rights and interests.

合作企业应当为本企业工会提供必要的活动条件。

A contractual joint venture shall provide the necessary conditions for the venture’s trade union to carry out its activities.

第十五条合作企业必须在中国境内设置会计帐簿,依照规定报送会计报表,并接受财政税务机关的监督。

Article 15 A contractual joint venture must establish its account books within the territory of China, file its accounting statements according to relevant provisions and accept supervision by the financial and tax authorities.

合作企业违反前款规定,不在中国境内设置会计帐簿的,财政税务机关可以处以罚款,工商行政管理机关可以责令停止营业或者吊销其营业执照。

If a contractual joint venture, in violation of the provisions prescribed in the preceding paragraph, does not establish its account books within the territory of China, the financial and tax authorities may impose a fine on it, and the administrative authorities for industry and commerce may order it to suspend its business operations or may revoke its business license.

第十六条合作企业应当凭营业执照在国家外汇管理机关允许经营外汇业务的银行或者其他金融机构开立外汇帐户。

Article 16 A contractual joint venture shall, by presenting its business license, open a foreign exchange account with a bank or any other financial institution which is permitted by the exchange control authorities of the state to conduct transactions in foreign exchange.

合作企业的外汇事宜,依照国家有关外汇管理的规定办理。

A contractual joint venture shall handle its foreign exchange transactions in accordance with the provisions of the state on foreign exchange control.

第十七条合作企业可以向中国境内的金融机构借款,也可以在中国境外借款。

Article 17 A contractual joint venture may obtain loans from financial institutions within the territory of China and may also obtain loans outside the territory of China.

中外合作者用作投资或者合作条件的借款及其担保,由各方自行解决。

Loans to be used by the Chinese and foreign parties as investment or conditions for cooperation, and their guarantees, shall be provided by each party on its own.

第十八条合作企业的各项保险应当向中国境内的保险机构投保。

Article 18 The various kinds of insurance coverage of a contractual joint venture shall be furnished by insurance institutions within the territory of China.

第十九条合作企业可以在经批准的经营范围内,进口本企业需要的物资,出口本企业生产的产品。

Article 19 A contractual joint venture may, within its approved scope of operation, import materials it needs and export products it produces.

合作企业在经批准的经营范围内所需的原材料、燃料等物资,按照公平、合理的原则,可以在国内市场或者在国际市场购买。

A contractual joint venture may purchase, on both the domestic market and the world market, the raw and processed materials, fuels, etc. within its approved scope of operation.

第二十条合作企业依照国家有关税收的规定缴纳税款并可以享受减税、免税的优惠待遇。

Article 20 A contractual joint venture shall achieve on its own the balance of its foreign exchange receipts and expenditures. If a contractual joint venture is unable to achieve the balance of its foreign exchange receipts and expenditures on its own, it may, in accordance with state provisions, apply to the relevant authorities for assistance.

第二十一条中外合作者依照合作企业合同的约定,分配收益或者产品,承担风险和亏损。

Article 21 The Chinese and foreign parties shall share earnings or products, undertake risks and losses in accordance with the agreements prescribed in the contractual joint venture contract.

中外合作者在合作企业合同中约定合作期满时合作企业的全部固定资产归中国合作者所有的,可以在合作企业合同中约定外国合作者在合作期限内先行回收投资的办法。合作企业合同约定外国合作者在缴纳所得税前回收投资的,必须向财政税务机关提出申请,由财政税务机关依照国家有关税收的规定审查批准。

If, upon the expiration of the period of a venture’s operation, all the fixed assets of the contractual joint venture, as agreed upon by the Chinese and foreign parties in the contractual joint venture contract, are to belong to the Chinese party, the Chinese and foreign parties may prescribe in the contractual joint venture contract the ways for the foreign party to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation. If the foreign party, as agreed upon in the contractual joint venture contract, is to recover its investment prior to the payment of income tax, it must apply to the financial and tax authorities, which shall examine and approve the application in accordance with state provisions concerning taxes.

依照前款规定外国合作者在合作期限内先行回收投资的,中外合作者应当依照有关法律的规定和合作企业合同的约定对合作企业的债务承担责任。

If, according to the provisions of the preceding paragraph, the foreign party is to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation, the Chinese and foreign parties shall, as stipulated by the relevant laws and agreed in the contractual joint venture contract, be liable for the debts of the venture.

第二十二条外国合作者在履行法律规定和合作企业合同约定的义务后分得的利润、其他合法收入和合作企业终止时分得的资金,可以依法汇往国外。

Article 22 After the foreign party has fulfilled its obligations under the law and the contractual joint venture contract, the profits it receives as its share, its other legitimate income and the funds it receives as its share upon the termination of the venture, may be remitted abroad according to law.

合作企业的外籍职工的工资收入和其他合法收入,依法缴纳个人所得税后,可以汇往国外。

The wages, salaries or other legitimate income earned by the foreign staff and workers of contractual joint ventures, after the payment of the individual income tax according to law, may be remitted abroad.

第二十三条合作企业期满或者提前终止时,应当依照法定程序对资产和债权、债务进行清算。中外合作者应当依照合作企业合同的约定确定合作企业财产的归属。

Article 23 Upon the expiration or termination in advance of the term of a contractual joint venture, its assets, claims and debts shall be liquidated according to legal procedures. The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the agreement specified in the contractual joint venture contract, determine the ownership of the venture’s property.

合作企业期满或者提前终止,应当向工商行政管理机关和税务机关办理注销登记手续。

A contractual joint venture shall, upon the expiration or termination in advance of its term, cancel its registration with the administrative authorities for industry and commerce and the tax authorities.

第二十四条合作企业的合作期限由中外合作者协商并在合作企业合同中订明。中外合作者同意延长合作期限的,应当在距合作期满一百八十天前向审查批准机关提出申请。审查批准机关应当自接到申请之日起三十天内决定批准或者不批准。

Article 25 The period of operation of a contractual joint venture shall be determined through consultation by the Chinese and foreign parties and shall be clearly specified in the contractual joint venture contract. If the Chinese and foreign parties agree to extend the period of operation, they shall apply to the examination and approval authority 180 days prior to the expiration of the venture’s term. The examination and approval authority shall decide whether or not to grant approval within 30 days of receiving the application.

第二十五条中外合作者履行合作企业合同、章程发生争议时,应当通过协商或者调解解决。中外合作者不愿通过协商、调解解决的,或者协商、调解不成的,可以依照合作企业合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,提交中国仲裁机构或者其他仲裁机构仲裁。

Article 25 Any dispute between the Chinese and foreign parties arising from the execution of the contract or the articles of association for a contractual joint venture shall be settled through consultation or mediation. In case of a dispute which the Chinese or the foreign party is unwilling to settle through consultation or mediation, or of a dispute which they have failed to settle through consultation or mediation, the Chinese and foreign parties may submit it to a Chinese arbitration agency or any other arbitration agency for arbitration in accordance with the arbitration clause in the contractual joint venture contract or a written agreement on arbitration concluded afterwards.

中外合作者没有在合作企业合同中订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向中国法院起诉。

The Chinese or foreign party may bring a suit in a Chinese court, if no arbitration clause is provided in the contractual joint venture contract and if no written agreement is concluded afterwards.

第二十六条国务院对外经济贸易主管部门根据本法制定实施细则,报国务院批准后施行。

Article 26 The detailed rules for the implementation of this Law shall be formulated by the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council and reported to the State Council for approval before implementation.

第二十七条本法自公布之日起施行。

Article 27 This Law shall come into force as of the date of its promulgation.

 

中华人民共和国中外合作经营企业法

LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN CONTRACTUAL JOINT VENTURES

第一条为了扩大对外经济合作和技术交流,促进外国的企业和其他经济组织或者个人(以下简称外国合作者)按照平等互利的原则,同中华人民共和国的企业或者其他经济组织(以下简称中国合作者)在中国境内共同举办中外合作经营企业(以下简称合作企业),特制定本法。

Article 1 This Law is formulated to expand economic cooperation and technological exchange with foreign countries and to promote the joint establishment, on the principle of equality and mutual benefit, by foreign enterprises and other economic organizations or individuals (hereinafter referred to as the foreign party) and Chinese enterprises or other economic organizations (hereinafter referred to as the Chinese party) of Chinese-foreign contractual joint ventures (hereinafter referred to as contractual joint ventures) within the territory of the People’s Republic of China.

第二条中外合作者举办合作企业,应当依照本法的规定,在合作企业合同中约定投资或者合作条件、收益或者产品的分配、风险和亏损的分担、经营管理的方式和合作企业终止时财产的归属等事项。

Article 2 In establishing a contractual joint venture, the Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of this Law, prescribe in their contractual joint venture contract such matters as the investment or conditions for cooperation, the distribution of earnings or products, the sharing of risks and losses, the manners of operation and management and the ownership of the property at the time of the termination of the contractual joint venture.

合作企业符合中国法律关于法人条件的规定的,依法取得中国法人资格。

A contractual joint venture which meets the conditions for being considered a legal person under Chinese law, shall acquire the status of a Chinese legal person in accordance with law.

第三条国家依法保护合作企业和中外合作者的合法权益。

Article 3 The state shall, according to law, protect the lawful rights and interests of the contractual joint ventures and of the Chinese and foreign parties.

合作企业必须遵守中国的法律、法规,不得损害中国的社会公共利益。

A contractual joint venture must abide by Chinese laws and regulations and must not injure the public interests of China.

国家有关机关依法对合作企业实行监督。

The relevant state authorities shall exercise supervision over the contractual joint ventures according to law.

第四条国家鼓励举办产品出口的或者技术先进的生产型合作企业。

Article 4 The state shall encourage the establishment of productive contractual joint ventures that are export-oriented or technologically advanced.

第五条申请设立合作企业,应当将中外合作者签订的协议、合同、章程等文件报国务院对外经济贸易主管部门或者国务院授权的部门和地方政府(以下简称审查批准机关)审查批准。审查批准机关应当自接到申请之日起四十五天内决定批准或者不批准。

Article 5 For the purpose of applying for the establishment of a contractual joint venture, such documents as the agreement, the contract and the articles of association signed by the Chinese and foreign parties shall be submitted for examination and approval to the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council or to the department or local government authorized by the State Council (hereinafter referred to as the examination and approval authority). The examination and approval authority shall, within 45 days of receiving the application, decide whether or not to grant approval.

第六条设立合作企业的申请经批准后,应当自接到批准证书之日起三十天内向工商行政管理机关申请登记,领取营业执照。合作企业的营业执照签发日期,为该企业的成立日期。

Article 6 When the application for the establishment of a contractual joint venture is approved, the parties shall, within 30 days of receiving the certificate of approval, apply to the administrative authorities for industry and commerce for registration and obtain a business license. The date of issuance of the business license of a contractual joint venture shall be the date of its establishment.

合作企业应当自成立之日起三十天内向税务机关办理税务登记。

A contractual joint venture shall, within 30 days of its establishment, carry out tax registration with the tax authorities.

第七条中外合作者在合作期限内协商同意对合作企业合同作重大变更的,应当报审查批准机关批准;变更内容涉及法定工商登记项目、税务登记项目的,应当向工商行政管理机关、税务机关办理变更登记手续。

Article 7 If the Chinese and foreign parties, during the period of operation of their contractual joint venture, agree through consultation to make major modifications to the contractual joint venture contract, they shall report to the examination and approval authority for approval, if the modifications include items involving statutory industry and commerce registration or tax registration, they shall register the modifications with the administrative authorities for industry and commerce and with the tax authorities.

第八条中外合作者的投资或者提供的合作条件可以是现金、实物、土地使用权、工业产权、非专利技术和其他财产权利。

Article 8 The investment or conditions for cooperation contributed by the Chinese and foreign parties may be provided in cash or in kind, or may include the right to the use of land, industrial property rights, non-patent technology or other property rights.

第九条中外合作者应当依照法律、法规的规定和合作企业合同的约定,如期履行缴足投资、提供合作条件的义务。逾期不履行的,由工商行政管理机关限期履行;限期届满仍未履行的,由审查批准机关和工商行政管理机关依照国家有关规定处理。

Article 9 The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of the laws and regulations and the agreements in the contractual joint venture contract, duly fulfil their obligations of contributing full investment and providing the conditions for cooperation. In case of failure to do so within the prescribed time, the administrative authorities for industry and commerce shall set another time limit for the fulfillment of such obligations; if such obligations are still not fulfilled by the new time limit, the matter shall be handled by the examination and approval authority and the administrative authorities for industry and commerce according to relevant state provisions.

中外合作者的投资或者提供的合作条件,由中国注册会计师或者有关机构验证并出具证明。

The investments or conditions for cooperation provided by the Chinese and foreign parties shall be verified by an accountant registered in China or the relevant authorities, who shall provide a certificate after verification.

第十条中外合作者的一方转让其在合作企业合同中的全部或者部分权利、义务的,必须经他方同意,并报审查批准机关批准。

Article 10 If a Chinese or foreign party wishes to make an assignment of all or part of its rights and obligations prescribed in the contractual joint venture contract, it must obtain the consent of the other party or parties and report to the examination and approval authority for approval.

第十一条合作企业依照经批准的合作企业合同、章程进行经营管理活动。合作企业的经营管理自主权不受干涉。

Article 11 A contractual joint venture shall conduct its operational and managerial activities in accordance with the approved contract and articles of association for the contractual joint venture. The right of a contractual joint venture to make its own operational and managerial decisions shall not be interfered with.

第十二条合作企业应当设立董事会或者联合管理机构,依照合作企业合同或者章程的规定,决定合作企业的重大问题。中外合作者的一方担任董事会的董事长、联合管理机构的主任的,由他方担任副董事长、副主任。董事会或者联合管理机构可以决定任命或者聘请总经理负责合作企业的日常经营管理工作。总经理对董事会或者联合管理机构负责。

Article 12 A contractual joint venture shall establish a board of directors or a joint managerial institution which shall, according to the contract or the

合作企业成立后改为委托中外合作者以外的他人经营管理的,必须经董事会或者联合管理机构一致同意,报审查批准机关批准,并向工商行政管理机关办理变更登记手续。

Articles of association for the contractual joint venture, decide on the major issues concerning the venture. If the Chinese or foreign party assumes the chairmanship of the board of directors or the directorship of the joint managerial institution, the other party shall assume the vice- chairmanship of the board or the deputy directorship of the joint managerial institution. The board of directors or the joint managerial institution may decide on the appointment or employment of a general manager, who shall take charge of the daily operation and management of the contractual joint venture. The general manager shall be accountable to the board of directors or the joint managerial institution. If a contractual joint venture, after its establishment, chooses to entrust a third party with its operation and management, it must obtain the unanimous consent of the board of directors or the joint managerial institution, report to the examination and approval authority for approval, and register the change with the administrative authorities for industry and commerce.

第十三条合作企业职工的录用、辞退、报酬、福利、劳动保护、劳动保险等事项,应当依法通过订立合同加以规定。

Article 13 The employment, dismissal, remuneration, welfare, labour protection and labour insurance, etc. of the staff members and workers of a contractual joint venture shall be specified in contracts concluded in accordance with law.

第十四条合作企业的职工依法建立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。

Article 14 The staff and workers of a contractual joint venture shall, in accordance with law, establish their trade union organization to carry out trade union activities and protect their lawful rights and interests.

合作企业应当为本企业工会提供必要的活动条件。

A contractual joint venture shall provide the necessary conditions for the venture’s trade union to carry out its activities.

第十五条合作企业必须在中国境内设置会计帐簿,依照规定报送会计报表,并接受财政税务机关的监督。

Article 15 A contractual joint venture must establish its account books within the territory of China, file its accounting statements according to relevant provisions and accept supervision by the financial and tax authorities.

合作企业违反前款规定,不在中国境内设置会计帐簿的,财政税务机关可以处以罚款,工商行政管理机关可以责令停止营业或者吊销其营业执照。

If a contractual joint venture, in violation of the provisions prescribed in the preceding paragraph, does not establish its account books within the territory of China, the financial and tax authorities may impose a fine on it, and the administrative authorities for industry and commerce may order it to suspend its business operations or may revoke its business license.

第十六条合作企业应当凭营业执照在国家外汇管理机关允许经营外汇业务的银行或者其他金融机构开立外汇帐户。

Article 16 A contractual joint venture shall, by presenting its business license, open a foreign exchange account with a bank or any other financial institution which is permitted by the exchange control authorities of the state to conduct transactions in foreign exchange.

合作企业的外汇事宜,依照国家有关外汇管理的规定办理。

A contractual joint venture shall handle its foreign exchange transactions in accordance with the provisions of the state on foreign exchange control.

第十七条合作企业可以向中国境内的金融机构借款,也可以在中国境外借款。

Article 17 A contractual joint venture may obtain loans from financial institutions within the territory of China and may also obtain loans outside the territory of China.

中外合作者用作投资或者合作条件的借款及其担保,由各方自行解决。

Loans to be used by the Chinese and foreign parties as investment or conditions for cooperation, and their guarantees, shall be provided by each party on its own.

第十八条合作企业的各项保险应当向中国境内的保险机构投保。

Article 18 The various kinds of insurance coverage of a contractual joint venture shall be furnished by insurance institutions within the territory of China.

第十九条合作企业可以在经批准的经营范围内,进口本企业需要的物资,出口本企业生产的产品。

Article 19 A contractual joint venture may, within its approved scope of operation, import materials it needs and export products it produces.

合作企业在经批准的经营范围内所需的原材料、燃料等物资,按照公平、合理的原则,可以在国内市场或者在国际市场购买。

A contractual joint venture may purchase, on both the domestic market and the world market, the raw and processed materials, fuels, etc. within its approved scope of operation.

第二十条合作企业依照国家有关税收的规定缴纳税款并可以享受减税、免税的优惠待遇。

Article 20 A contractual joint venture shall achieve on its own the balance of its foreign exchange receipts and expenditures. If a contractual joint venture is unable to achieve the balance of its foreign exchange receipts and expenditures on its own, it may, in accordance with state provisions, apply to the relevant authorities for assistance.

第二十一条中外合作者依照合作企业合同的约定,分配收益或者产品,承担风险和亏损。

Article 21 The Chinese and foreign parties shall share earnings or products, undertake risks and losses in accordance with the agreements prescribed in the contractual joint venture contract.

中外合作者在合作企业合同中约定合作期满时合作企业的全部固定资产归中国合作者所有的,可以在合作企业合同中约定外国合作者在合作期限内先行回收投资的办法。合作企业合同约定外国合作者在缴纳所得税前回收投资的,必须向财政税务机关提出申请,由财政税务机关依照国家有关税收的规定审查批准。

If, upon the expiration of the period of a venture’s operation, all the fixed assets of the contractual joint venture, as agreed upon by the Chinese and foreign parties in the contractual joint venture contract, are to belong to the Chinese party, the Chinese and foreign parties may prescribe in the contractual joint venture contract the ways for the foreign party to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation. If the foreign party, as agreed upon in the contractual joint venture contract, is to recover its investment prior to the payment of income tax, it must apply to the financial and tax authorities, which shall examine and approve the application in accordance with state provisions concerning taxes.

依照前款规定外国合作者在合作期限内先行回收投资的,中外合作者应当依照有关法律的规定和合作企业合同的约定对合作企业的债务承担责任。

If, according to the provisions of the preceding paragraph, the foreign party is to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation, the Chinese and foreign parties shall, as stipulated by the relevant laws and agreed in the contractual joint venture contract, be liable for the debts of the venture.

第二十二条外国合作者在履行法律规定和合作企业合同约定的义务后分得的利润、其他合法收入和合作企业终止时分得的资金,可以依法汇往国外。

Article 22 After the foreign party has fulfilled its obligations under the law and the contractual joint venture contract, the profits it receives as its share, its other legitimate income and the funds it receives as its share upon the termination of the venture, may be remitted abroad according to law.

合作企业的外籍职工的工资收入和其他合法收入,依法缴纳个人所得税后,可以汇往国外。

The wages, salaries or other legitimate income earned by the foreign staff and workers of contractual joint ventures, after the payment of the individual income tax according to law, may be remitted abroad.

第二十三条合作企业期满或者提前终止时,应当依照法定程序对资产和债权、债务进行清算。中外合作者应当依照合作企业合同的约定确定合作企业财产的归属。

Article 23 Upon the expiration or termination in advance of the term of a contractual joint venture, its assets, claims and debts shall be liquidated according to legal procedures. The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the agreement specified in the contractual joint venture contract, determine the ownership of the venture’s property.

合作企业期满或者提前终止,应当向工商行政管理机关和税务机关办理注销登记手续。

A contractual joint venture shall, upon the expiration or termination in advance of its term, cancel its registration with the administrative authorities for industry and commerce and the tax authorities.

第二十四条合作企业的合作期限由中外合作者协商并在合作企业合同中订明。中外合作者同意延长合作期限的,应当在距合作期满一百八十天前向审查批准机关提出申请。审查批准机关应当自接到申请之日起三十天内决定批准或者不批准。

Article 25 The period of operation of a contractual joint venture shall be determined through consultation by the Chinese and foreign parties and shall be clearly specified in the contractual joint venture contract. If the Chinese and foreign parties agree to extend the period of operation, they shall apply to the examination and approval authority 180 days prior to the expiration of the venture’s term. The examination and approval authority shall decide whether or not to grant approval within 30 days of receiving the application.

第二十五条中外合作者履行合作企业合同、章程发生争议时,应当通过协商或者调解解决。中外合作者不愿通过协商、调解解决的,或者协商、调解不成的,可以依照合作企业合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,提交中国仲裁机构或者其他仲裁机构仲裁。

Article 25 Any dispute between the Chinese and foreign parties arising from the execution of the contract or the articles of association for a contractual joint venture shall be settled through consultation or mediation. In case of a dispute which the Chinese or the foreign party is unwilling to settle through consultation or mediation, or of a dispute which they have failed to settle through consultation or mediation, the Chinese and foreign parties may submit it to a Chinese arbitration agency or any other arbitration agency for arbitration in accordance with the arbitration clause in the contractual joint venture contract or a written agreement on arbitration concluded afterwards.

中外合作者没有在合作企业合同中订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向中国法院起诉。

The Chinese or foreign party may bring a suit in a Chinese court, if no arbitration clause is provided in the contractual joint venture contract and if no written agreement is concluded afterwards.

第二十六条国务院对外经济贸易主管部门根据本法制定实施细则,报国务院批准后施行。

Article 26 The detailed rules for the implementation of this Law shall be formulated by the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council and reported to the State Council for approval before implementation.

第二十七条本法自公布之日起施行。

Article 27 This Law shall come into force as of the date of its promulgation.

 

中华人民共和国中外合作经营企业法

LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN CONTRACTUAL JOINT VENTURES

第一条为了扩大对外经济合作和技术交流,促进外国的企业和其他经济组织或者个人(以下简称外国合作者)按照平等互利的原则,同中华人民共和国的企业或者其他经济组织(以下简称中国合作者)在中国境内共同举办中外合作经营企业(以下简称合作企业),特制定本法。

Article 1 This Law is formulated to expand economic cooperation and technological exchange with foreign countries and to promote the joint establishment, on the principle of equality and mutual benefit, by foreign enterprises and other economic organizations or individuals (hereinafter referred to as the foreign party) and Chinese enterprises or other economic organizations (hereinafter referred to as the Chinese party) of Chinese-foreign contractual joint ventures (hereinafter referred to as contractual joint ventures) within the territory of the People’s Republic of China.

第二条中外合作者举办合作企业,应当依照本法的规定,在合作企业合同中约定投资或者合作条件、收益或者产品的分配、风险和亏损的分担、经营管理的方式和合作企业终止时财产的归属等事项。

Article 2 In establishing a contractual joint venture, the Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of this Law, prescribe in their contractual joint venture contract such matters as the investment or conditions for cooperation, the distribution of earnings or products, the sharing of risks and losses, the manners of operation and management and the ownership of the property at the time of the termination of the contractual joint venture.

合作企业符合中国法律关于法人条件的规定的,依法取得中国法人资格。

A contractual joint venture which meets the conditions for being considered a legal person under Chinese law, shall acquire the status of a Chinese legal person in accordance with law.

第三条国家依法保护合作企业和中外合作者的合法权益。

Article 3 The state shall, according to law, protect the lawful rights and interests of the contractual joint ventures and of the Chinese and foreign parties.

合作企业必须遵守中国的法律、法规,不得损害中国的社会公共利益。

A contractual joint venture must abide by Chinese laws and regulations and must not injure the public interests of China.

国家有关机关依法对合作企业实行监督。

The relevant state authorities shall exercise supervision over the contractual joint ventures according to law.

第四条国家鼓励举办产品出口的或者技术先进的生产型合作企业。

Article 4 The state shall encourage the establishment of productive contractual joint ventures that are export-oriented or technologically advanced.

第五条申请设立合作企业,应当将中外合作者签订的协议、合同、章程等文件报国务院对外经济贸易主管部门或者国务院授权的部门和地方政府(以下简称审查批准机关)审查批准。审查批准机关应当自接到申请之日起四十五天内决定批准或者不批准。

Article 5 For the purpose of applying for the establishment of a contractual joint venture, such documents as the agreement, the contract and the articles of association signed by the Chinese and foreign parties shall be submitted for examination and approval to the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council or to the department or local government authorized by the State Council (hereinafter referred to as the examination and approval authority). The examination and approval authority shall, within 45 days of receiving the application, decide whether or not to grant approval.

第六条设立合作企业的申请经批准后,应当自接到批准证书之日起三十天内向工商行政管理机关申请登记,领取营业执照。合作企业的营业执照签发日期,为该企业的成立日期。

Article 6 When the application for the establishment of a contractual joint venture is approved, the parties shall, within 30 days of receiving the certificate of approval, apply to the administrative authorities for industry and commerce for registration and obtain a business license. The date of issuance of the business license of a contractual joint venture shall be the date of its establishment.

合作企业应当自成立之日起三十天内向税务机关办理税务登记。

A contractual joint venture shall, within 30 days of its establishment, carry out tax registration with the tax authorities.

第七条中外合作者在合作期限内协商同意对合作企业合同作重大变更的,应当报审查批准机关批准;变更内容涉及法定工商登记项目、税务登记项目的,应当向工商行政管理机关、税务机关办理变更登记手续。

Article 7 If the Chinese and foreign parties, during the period of operation of their contractual joint venture, agree through consultation to make major modifications to the contractual joint venture contract, they shall report to the examination and approval authority for approval, if the modifications include items involving statutory industry and commerce registration or tax registration, they shall register the modifications with the administrative authorities for industry and commerce and with the tax authorities.

第八条中外合作者的投资或者提供的合作条件可以是现金、实物、土地使用权、工业产权、非专利技术和其他财产权利。

Article 8 The investment or conditions for cooperation contributed by the Chinese and foreign parties may be provided in cash or in kind, or may include the right to the use of land, industrial property rights, non-patent technology or other property rights.

第九条中外合作者应当依照法律、法规的规定和合作企业合同的约定,如期履行缴足投资、提供合作条件的义务。逾期不履行的,由工商行政管理机关限期履行;限期届满仍未履行的,由审查批准机关和工商行政管理机关依照国家有关规定处理。

Article 9 The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of the laws and regulations and the agreements in the contractual joint venture contract, duly fulfil their obligations of contributing full investment and providing the conditions for cooperation. In case of failure to do so within the prescribed time, the administrative authorities for industry and commerce shall set another time limit for the fulfillment of such obligations; if such obligations are still not fulfilled by the new time limit, the matter shall be handled by the examination and approval authority and the administrative authorities for industry and commerce according to relevant state provisions.

中外合作者的投资或者提供的合作条件,由中国注册会计师或者有关机构验证并出具证明。

The investments or conditions for cooperation provided by the Chinese and foreign parties shall be verified by an accountant registered in China or the relevant authorities, who shall provide a certificate after verification.

第十条中外合作者的一方转让其在合作企业合同中的全部或者部分权利、义务的,必须经他方同意,并报审查批准机关批准。

Article 10 If a Chinese or foreign party wishes to make an assignment of all or part of its rights and obligations prescribed in the contractual joint venture contract, it must obtain the consent of the other party or parties and report to the examination and approval authority for approval.

第十一条合作企业依照经批准的合作企业合同、章程进行经营管理活动。合作企业的经营管理自主权不受干涉。

Article 11 A contractual joint venture shall conduct its operational and managerial activities in accordance with the approved contract and articles of association for the contractual joint venture. The right of a contractual joint venture to make its own operational and managerial decisions shall not be interfered with.

第十二条合作企业应当设立董事会或者联合管理机构,依照合作企业合同或者章程的规定,决定合作企业的重大问题。中外合作者的一方担任董事会的董事长、联合管理机构的主任的,由他方担任副董事长、副主任。董事会或者联合管理机构可以决定任命或者聘请总经理负责合作企业的日常经营管理工作。总经理对董事会或者联合管理机构负责。

Article 12 A contractual joint venture shall establish a board of directors or a joint managerial institution which shall, according to the contract or the

合作企业成立后改为委托中外合作者以外的他人经营管理的,必须经董事会或者联合管理机构一致同意,报审查批准机关批准,并向工商行政管理机关办理变更登记手续。

Articles of association for the contractual joint venture, decide on the major issues concerning the venture. If the Chinese or foreign party assumes the chairmanship of the board of directors or the directorship of the joint managerial institution, the other party shall assume the vice- chairmanship of the board or the deputy directorship of the joint managerial institution. The board of directors or the joint managerial institution may decide on the appointment or employment of a general manager, who shall take charge of the daily operation and management of the contractual joint venture. The general manager shall be accountable to the board of directors or the joint managerial institution. If a contractual joint venture, after its establishment, chooses to entrust a third party with its operation and management, it must obtain the unanimous consent of the board of directors or the joint managerial institution, report to the examination and approval authority for approval, and register the change with the administrative authorities for industry and commerce.

第十三条合作企业职工的录用、辞退、报酬、福利、劳动保护、劳动保险等事项,应当依法通过订立合同加以规定。

Article 13 The employment, dismissal, remuneration, welfare, labour protection and labour insurance, etc. of the staff members and workers of a contractual joint venture shall be specified in contracts concluded in accordance with law.

第十四条合作企业的职工依法建立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。

Article 14 The staff and workers of a contractual joint venture shall, in accordance with law, establish their trade union organization to carry out trade union activities and protect their lawful rights and interests.

合作企业应当为本企业工会提供必要的活动条件。

A contractual joint venture shall provide the necessary conditions for the venture’s trade union to carry out its activities.

第十五条合作企业必须在中国境内设置会计帐簿,依照规定报送会计报表,并接受财政税务机关的监督。

Article 15 A contractual joint venture must establish its account books within the territory of China, file its accounting statements according to relevant provisions and accept supervision by the financial and tax authorities.

合作企业违反前款规定,不在中国境内设置会计帐簿的,财政税务机关可以处以罚款,工商行政管理机关可以责令停止营业或者吊销其营业执照。

If a contractual joint venture, in violation of the provisions prescribed in the preceding paragraph, does not establish its account books within the territory of China, the financial and tax authorities may impose a fine on it, and the administrative authorities for industry and commerce may order it to suspend its business operations or may revoke its business license.

第十六条合作企业应当凭营业执照在国家外汇管理机关允许经营外汇业务的银行或者其他金融机构开立外汇帐户。

Article 16 A contractual joint venture shall, by presenting its business license, open a foreign exchange account with a bank or any other financial institution which is permitted by the exchange control authorities of the state to conduct transactions in foreign exchange.

合作企业的外汇事宜,依照国家有关外汇管理的规定办理。

A contractual joint venture shall handle its foreign exchange transactions in accordance with the provisions of the state on foreign exchange control.

第十七条合作企业可以向中国境内的金融机构借款,也可以在中国境外借款。

Article 17 A contractual joint venture may obtain loans from financial institutions within the territory of China and may also obtain loans outside the territory of China.

中外合作者用作投资或者合作条件的借款及其担保,由各方自行解决。

Loans to be used by the Chinese and foreign parties as investment or conditions for cooperation, and their guarantees, shall be provided by each party on its own.

第十八条合作企业的各项保险应当向中国境内的保险机构投保。

Article 18 The various kinds of insurance coverage of a contractual joint venture shall be furnished by insurance institutions within the territory of China.

第十九条合作企业可以在经批准的经营范围内,进口本企业需要的物资,出口本企业生产的产品。

Article 19 A contractual joint venture may, within its approved scope of operation, import materials it needs and export products it produces.

合作企业在经批准的经营范围内所需的原材料、燃料等物资,按照公平、合理的原则,可以在国内市场或者在国际市场购买。

A contractual joint venture may purchase, on both the domestic market and the world market, the raw and processed materials, fuels, etc. within its approved scope of operation.

第二十条合作企业依照国家有关税收的规定缴纳税款并可以享受减税、免税的优惠待遇。

Article 20 A contractual joint venture shall achieve on its own the balance of its foreign exchange receipts and expenditures. If a contractual joint venture is unable to achieve the balance of its foreign exchange receipts and expenditures on its own, it may, in accordance with state provisions, apply to the relevant authorities for assistance.

第二十一条中外合作者依照合作企业合同的约定,分配收益或者产品,承担风险和亏损。

Article 21 The Chinese and foreign parties shall share earnings or products, undertake risks and losses in accordance with the agreements prescribed in the contractual joint venture contract.

中外合作者在合作企业合同中约定合作期满时合作企业的全部固定资产归中国合作者所有的,可以在合作企业合同中约定外国合作者在合作期限内先行回收投资的办法。合作企业合同约定外国合作者在缴纳所得税前回收投资的,必须向财政税务机关提出申请,由财政税务机关依照国家有关税收的规定审查批准。

If, upon the expiration of the period of a venture’s operation, all the fixed assets of the contractual joint venture, as agreed upon by the Chinese and foreign parties in the contractual joint venture contract, are to belong to the Chinese party, the Chinese and foreign parties may prescribe in the contractual joint venture contract the ways for the foreign party to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation. If the foreign party, as agreed upon in the contractual joint venture contract, is to recover its investment prior to the payment of income tax, it must apply to the financial and tax authorities, which shall examine and approve the application in accordance with state provisions concerning taxes.

依照前款规定外国合作者在合作期限内先行回收投资的,中外合作者应当依照有关法律的规定和合作企业合同的约定对合作企业的债务承担责任。

If, according to the provisions of the preceding paragraph, the foreign party is to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation, the Chinese and foreign parties shall, as stipulated by the relevant laws and agreed in the contractual joint venture contract, be liable for the debts of the venture.

第二十二条外国合作者在履行法律规定和合作企业合同约定的义务后分得的利润、其他合法收入和合作企业终止时分得的资金,可以依法汇往国外。

Article 22 After the foreign party has fulfilled its obligations under the law and the contractual joint venture contract, the profits it receives as its share, its other legitimate income and the funds it receives as its share upon the termination of the venture, may be remitted abroad according to law.

合作企业的外籍职工的工资收入和其他合法收入,依法缴纳个人所得税后,可以汇往国外。

The wages, salaries or other legitimate income earned by the foreign staff and workers of contractual joint ventures, after the payment of the individual income tax according to law, may be remitted abroad.

第二十三条合作企业期满或者提前终止时,应当依照法定程序对资产和债权、债务进行清算。中外合作者应当依照合作企业合同的约定确定合作企业财产的归属。

Article 23 Upon the expiration or termination in advance of the term of a contractual joint venture, its assets, claims and debts shall be liquidated according to legal procedures. The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the agreement specified in the contractual joint venture contract, determine the ownership of the venture’s property.

合作企业期满或者提前终止,应当向工商行政管理机关和税务机关办理注销登记手续。

A contractual joint venture shall, upon the expiration or termination in advance of its term, cancel its registration with the administrative authorities for industry and commerce and the tax authorities.

第二十四条合作企业的合作期限由中外合作者协商并在合作企业合同中订明。中外合作者同意延长合作期限的,应当在距合作期满一百八十天前向审查批准机关提出申请。审查批准机关应当自接到申请之日起三十天内决定批准或者不批准。

Article 25 The period of operation of a contractual joint venture shall be determined through consultation by the Chinese and foreign parties and shall be clearly specified in the contractual joint venture contract. If the Chinese and foreign parties agree to extend the period of operation, they shall apply to the examination and approval authority 180 days prior to the expiration of the venture’s term. The examination and approval authority shall decide whether or not to grant approval within 30 days of receiving the application.

第二十五条中外合作者履行合作企业合同、章程发生争议时,应当通过协商或者调解解决。中外合作者不愿通过协商、调解解决的,或者协商、调解不成的,可以依照合作企业合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,提交中国仲裁机构或者其他仲裁机构仲裁。

Article 25 Any dispute between the Chinese and foreign parties arising from the execution of the contract or the articles of association for a contractual joint venture shall be settled through consultation or mediation. In case of a dispute which the Chinese or the foreign party is unwilling to settle through consultation or mediation, or of a dispute which they have failed to settle through consultation or mediation, the Chinese and foreign parties may submit it to a Chinese arbitration agency or any other arbitration agency for arbitration in accordance with the arbitration clause in the contractual joint venture contract or a written agreement on arbitration concluded afterwards.

中外合作者没有在合作企业合同中订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向中国法院起诉。

The Chinese or foreign party may bring a suit in a Chinese court, if no arbitration clause is provided in the contractual joint venture contract and if no written agreement is concluded afterwards.

第二十六条国务院对外经济贸易主管部门根据本法制定实施细则,报国务院批准后施行。

Article 26 The detailed rules for the implementation of this Law shall be formulated by the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council and reported to the State Council for approval before implementation.

第二十七条本法自公布之日起施行。

Article 27 This Law shall come into force as of the date of its promulgation.

 

中华人民共和国中外合作经营企业法

LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON CHINESE-FOREIGN CONTRACTUAL JOINT VENTURES

第一条为了扩大对外经济合作和技术交流,促进外国的企业和其他经济组织或者个人(以下简称外国合作者)按照平等互利的原则,同中华人民共和国的企业或者其他经济组织(以下简称中国合作者)在中国境内共同举办中外合作经营企业(以下简称合作企业),特制定本法。

Article 1 This Law is formulated to expand economic cooperation and technological exchange with foreign countries and to promote the joint establishment, on the principle of equality and mutual benefit, by foreign enterprises and other economic organizations or individuals (hereinafter referred to as the foreign party) and Chinese enterprises or other economic organizations (hereinafter referred to as the Chinese party) of Chinese-foreign contractual joint ventures (hereinafter referred to as contractual joint ventures) within the territory of the People’s Republic of China.

第二条中外合作者举办合作企业,应当依照本法的规定,在合作企业合同中约定投资或者合作条件、收益或者产品的分配、风险和亏损的分担、经营管理的方式和合作企业终止时财产的归属等事项。

Article 2 In establishing a contractual joint venture, the Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of this Law, prescribe in their contractual joint venture contract such matters as the investment or conditions for cooperation, the distribution of earnings or products, the sharing of risks and losses, the manners of operation and management and the ownership of the property at the time of the termination of the contractual joint venture.

合作企业符合中国法律关于法人条件的规定的,依法取得中国法人资格。

A contractual joint venture which meets the conditions for being considered a legal person under Chinese law, shall acquire the status of a Chinese legal person in accordance with law.

第三条国家依法保护合作企业和中外合作者的合法权益。

Article 3 The state shall, according to law, protect the lawful rights and interests of the contractual joint ventures and of the Chinese and foreign parties.

合作企业必须遵守中国的法律、法规,不得损害中国的社会公共利益。

A contractual joint venture must abide by Chinese laws and regulations and must not injure the public interests of China.

国家有关机关依法对合作企业实行监督。

The relevant state authorities shall exercise supervision over the contractual joint ventures according to law.

第四条国家鼓励举办产品出口的或者技术先进的生产型合作企业。

Article 4 The state shall encourage the establishment of productive contractual joint ventures that are export-oriented or technologically advanced.

第五条申请设立合作企业,应当将中外合作者签订的协议、合同、章程等文件报国务院对外经济贸易主管部门或者国务院授权的部门和地方政府(以下简称审查批准机关)审查批准。审查批准机关应当自接到申请之日起四十五天内决定批准或者不批准。

Article 5 For the purpose of applying for the establishment of a contractual joint venture, such documents as the agreement, the contract and the articles of association signed by the Chinese and foreign parties shall be submitted for examination and approval to the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council or to the department or local government authorized by the State Council (hereinafter referred to as the examination and approval authority). The examination and approval authority shall, within 45 days of receiving the application, decide whether or not to grant approval.

第六条设立合作企业的申请经批准后,应当自接到批准证书之日起三十天内向工商行政管理机关申请登记,领取营业执照。合作企业的营业执照签发日期,为该企业的成立日期。

Article 6 When the application for the establishment of a contractual joint venture is approved, the parties shall, within 30 days of receiving the certificate of approval, apply to the administrative authorities for industry and commerce for registration and obtain a business license. The date of issuance of the business license of a contractual joint venture shall be the date of its establishment.

合作企业应当自成立之日起三十天内向税务机关办理税务登记。

A contractual joint venture shall, within 30 days of its establishment, carry out tax registration with the tax authorities.

第七条中外合作者在合作期限内协商同意对合作企业合同作重大变更的,应当报审查批准机关批准;变更内容涉及法定工商登记项目、税务登记项目的,应当向工商行政管理机关、税务机关办理变更登记手续。

Article 7 If the Chinese and foreign parties, during the period of operation of their contractual joint venture, agree through consultation to make major modifications to the contractual joint venture contract, they shall report to the examination and approval authority for approval, if the modifications include items involving statutory industry and commerce registration or tax registration, they shall register the modifications with the administrative authorities for industry and commerce and with the tax authorities.

第八条中外合作者的投资或者提供的合作条件可以是现金、实物、土地使用权、工业产权、非专利技术和其他财产权利。

Article 8 The investment or conditions for cooperation contributed by the Chinese and foreign parties may be provided in cash or in kind, or may include the right to the use of land, industrial property rights, non-patent technology or other property rights.

第九条中外合作者应当依照法律、法规的规定和合作企业合同的约定,如期履行缴足投资、提供合作条件的义务。逾期不履行的,由工商行政管理机关限期履行;限期届满仍未履行的,由审查批准机关和工商行政管理机关依照国家有关规定处理。

Article 9 The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the provisions of the laws and regulations and the agreements in the contractual joint venture contract, duly fulfil their obligations of contributing full investment and providing the conditions for cooperation. In case of failure to do so within the prescribed time, the administrative authorities for industry and commerce shall set another time limit for the fulfillment of such obligations; if such obligations are still not fulfilled by the new time limit, the matter shall be handled by the examination and approval authority and the administrative authorities for industry and commerce according to relevant state provisions.

中外合作者的投资或者提供的合作条件,由中国注册会计师或者有关机构验证并出具证明。

The investments or conditions for cooperation provided by the Chinese and foreign parties shall be verified by an accountant registered in China or the relevant authorities, who shall provide a certificate after verification.

第十条中外合作者的一方转让其在合作企业合同中的全部或者部分权利、义务的,必须经他方同意,并报审查批准机关批准。

Article 10 If a Chinese or foreign party wishes to make an assignment of all or part of its rights and obligations prescribed in the contractual joint venture contract, it must obtain the consent of the other party or parties and report to the examination and approval authority for approval.

第十一条合作企业依照经批准的合作企业合同、章程进行经营管理活动。合作企业的经营管理自主权不受干涉。

Article 11 A contractual joint venture shall conduct its operational and managerial activities in accordance with the approved contract and articles of association for the contractual joint venture. The right of a contractual joint venture to make its own operational and managerial decisions shall not be interfered with.

第十二条合作企业应当设立董事会或者联合管理机构,依照合作企业合同或者章程的规定,决定合作企业的重大问题。中外合作者的一方担任董事会的董事长、联合管理机构的主任的,由他方担任副董事长、副主任。董事会或者联合管理机构可以决定任命或者聘请总经理负责合作企业的日常经营管理工作。总经理对董事会或者联合管理机构负责。

Article 12 A contractual joint venture shall establish a board of directors or a joint managerial institution which shall, according to the contract or the

合作企业成立后改为委托中外合作者以外的他人经营管理的,必须经董事会或者联合管理机构一致同意,报审查批准机关批准,并向工商行政管理机关办理变更登记手续。

Articles of association for the contractual joint venture, decide on the major issues concerning the venture. If the Chinese or foreign party assumes the chairmanship of the board of directors or the directorship of the joint managerial institution, the other party shall assume the vice- chairmanship of the board or the deputy directorship of the joint managerial institution. The board of directors or the joint managerial institution may decide on the appointment or employment of a general manager, who shall take charge of the daily operation and management of the contractual joint venture. The general manager shall be accountable to the board of directors or the joint managerial institution. If a contractual joint venture, after its establishment, chooses to entrust a third party with its operation and management, it must obtain the unanimous consent of the board of directors or the joint managerial institution, report to the examination and approval authority for approval, and register the change with the administrative authorities for industry and commerce.

第十三条合作企业职工的录用、辞退、报酬、福利、劳动保护、劳动保险等事项,应当依法通过订立合同加以规定。

Article 13 The employment, dismissal, remuneration, welfare, labour protection and labour insurance, etc. of the staff members and workers of a contractual joint venture shall be specified in contracts concluded in accordance with law.

第十四条合作企业的职工依法建立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。

Article 14 The staff and workers of a contractual joint venture shall, in accordance with law, establish their trade union organization to carry out trade union activities and protect their lawful rights and interests.

合作企业应当为本企业工会提供必要的活动条件。

A contractual joint venture shall provide the necessary conditions for the venture’s trade union to carry out its activities.

第十五条合作企业必须在中国境内设置会计帐簿,依照规定报送会计报表,并接受财政税务机关的监督。

Article 15 A contractual joint venture must establish its account books within the territory of China, file its accounting statements according to relevant provisions and accept supervision by the financial and tax authorities.

合作企业违反前款规定,不在中国境内设置会计帐簿的,财政税务机关可以处以罚款,工商行政管理机关可以责令停止营业或者吊销其营业执照。

If a contractual joint venture, in violation of the provisions prescribed in the preceding paragraph, does not establish its account books within the territory of China, the financial and tax authorities may impose a fine on it, and the administrative authorities for industry and commerce may order it to suspend its business operations or may revoke its business license.

第十六条合作企业应当凭营业执照在国家外汇管理机关允许经营外汇业务的银行或者其他金融机构开立外汇帐户。

Article 16 A contractual joint venture shall, by presenting its business license, open a foreign exchange account with a bank or any other financial institution which is permitted by the exchange control authorities of the state to conduct transactions in foreign exchange.

合作企业的外汇事宜,依照国家有关外汇管理的规定办理。

A contractual joint venture shall handle its foreign exchange transactions in accordance with the provisions of the state on foreign exchange control.

第十七条合作企业可以向中国境内的金融机构借款,也可以在中国境外借款。

Article 17 A contractual joint venture may obtain loans from financial institutions within the territory of China and may also obtain loans outside the territory of China.

中外合作者用作投资或者合作条件的借款及其担保,由各方自行解决。

Loans to be used by the Chinese and foreign parties as investment or conditions for cooperation, and their guarantees, shall be provided by each party on its own.

第十八条合作企业的各项保险应当向中国境内的保险机构投保。

Article 18 The various kinds of insurance coverage of a contractual joint venture shall be furnished by insurance institutions within the territory of China.

第十九条合作企业可以在经批准的经营范围内,进口本企业需要的物资,出口本企业生产的产品。

Article 19 A contractual joint venture may, within its approved scope of operation, import materials it needs and export products it produces.

合作企业在经批准的经营范围内所需的原材料、燃料等物资,按照公平、合理的原则,可以在国内市场或者在国际市场购买。

A contractual joint venture may purchase, on both the domestic market and the world market, the raw and processed materials, fuels, etc. within its approved scope of operation.

第二十条合作企业依照国家有关税收的规定缴纳税款并可以享受减税、免税的优惠待遇。

Article 20 A contractual joint venture shall achieve on its own the balance of its foreign exchange receipts and expenditures. If a contractual joint venture is unable to achieve the balance of its foreign exchange receipts and expenditures on its own, it may, in accordance with state provisions, apply to the relevant authorities for assistance.

第二十一条中外合作者依照合作企业合同的约定,分配收益或者产品,承担风险和亏损。

Article 21 The Chinese and foreign parties shall share earnings or products, undertake risks and losses in accordance with the agreements prescribed in the contractual joint venture contract.

中外合作者在合作企业合同中约定合作期满时合作企业的全部固定资产归中国合作者所有的,可以在合作企业合同中约定外国合作者在合作期限内先行回收投资的办法。合作企业合同约定外国合作者在缴纳所得税前回收投资的,必须向财政税务机关提出申请,由财政税务机关依照国家有关税收的规定审查批准。

If, upon the expiration of the period of a venture’s operation, all the fixed assets of the contractual joint venture, as agreed upon by the Chinese and foreign parties in the contractual joint venture contract, are to belong to the Chinese party, the Chinese and foreign parties may prescribe in the contractual joint venture contract the ways for the foreign party to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation. If the foreign party, as agreed upon in the contractual joint venture contract, is to recover its investment prior to the payment of income tax, it must apply to the financial and tax authorities, which shall examine and approve the application in accordance with state provisions concerning taxes.

依照前款规定外国合作者在合作期限内先行回收投资的,中外合作者应当依照有关法律的规定和合作企业合同的约定对合作企业的债务承担责任。

If, according to the provisions of the preceding paragraph, the foreign party is to recover its investment ahead of time during the period of the venture’s operation, the Chinese and foreign parties shall, as stipulated by the relevant laws and agreed in the contractual joint venture contract, be liable for the debts of the venture.

第二十二条外国合作者在履行法律规定和合作企业合同约定的义务后分得的利润、其他合法收入和合作企业终止时分得的资金,可以依法汇往国外。

Article 22 After the foreign party has fulfilled its obligations under the law and the contractual joint venture contract, the profits it receives as its share, its other legitimate income and the funds it receives as its share upon the termination of the venture, may be remitted abroad according to law.

合作企业的外籍职工的工资收入和其他合法收入,依法缴纳个人所得税后,可以汇往国外。

The wages, salaries or other legitimate income earned by the foreign staff and workers of contractual joint ventures, after the payment of the individual income tax according to law, may be remitted abroad.

第二十三条合作企业期满或者提前终止时,应当依照法定程序对资产和债权、债务进行清算。中外合作者应当依照合作企业合同的约定确定合作企业财产的归属。

Article 23 Upon the expiration or termination in advance of the term of a contractual joint venture, its assets, claims and debts shall be liquidated according to legal procedures. The Chinese and foreign parties shall, in accordance with the agreement specified in the contractual joint venture contract, determine the ownership of the venture’s property.

合作企业期满或者提前终止,应当向工商行政管理机关和税务机关办理注销登记手续。

A contractual joint venture shall, upon the expiration or termination in advance of its term, cancel its registration with the administrative authorities for industry and commerce and the tax authorities.

第二十四条合作企业的合作期限由中外合作者协商并在合作企业合同中订明。中外合作者同意延长合作期限的,应当在距合作期满一百八十天前向审查批准机关提出申请。审查批准机关应当自接到申请之日起三十天内决定批准或者不批准。

Article 25 The period of operation of a contractual joint venture shall be determined through consultation by the Chinese and foreign parties and shall be clearly specified in the contractual joint venture contract. If the Chinese and foreign parties agree to extend the period of operation, they shall apply to the examination and approval authority 180 days prior to the expiration of the venture’s term. The examination and approval authority shall decide whether or not to grant approval within 30 days of receiving the application.

第二十五条中外合作者履行合作企业合同、章程发生争议时,应当通过协商或者调解解决。中外合作者不愿通过协商、调解解决的,或者协商、调解不成的,可以依照合作企业合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议,提交中国仲裁机构或者其他仲裁机构仲裁。

Article 25 Any dispute between the Chinese and foreign parties arising from the execution of the contract or the articles of association for a contractual joint venture shall be settled through consultation or mediation. In case of a dispute which the Chinese or the foreign party is unwilling to settle through consultation or mediation, or of a dispute which they have failed to settle through consultation or mediation, the Chinese and foreign parties may submit it to a Chinese arbitration agency or any other arbitration agency for arbitration in accordance with the arbitration clause in the contractual joint venture contract or a written agreement on arbitration concluded afterwards.

中外合作者没有在合作企业合同中订立仲裁条款,事后又没有达成书面仲裁协议的,可以向中国法院起诉。

The Chinese or foreign party may bring a suit in a Chinese court, if no arbitration clause is provided in the contractual joint venture contract and if no written agreement is concluded afterwards.

第二十六条国务院对外经济贸易主管部门根据本法制定实施细则,报国务院批准后施行。

Article 26 The detailed rules for the implementation of this Law shall be formulated by the department in charge of foreign economic relations and trade under the State Council and reported to the State Council for approval before implementation.

第二十七条本法自公布之日起施行。

Article 27 This Law shall come into force as of the date of its promulgation.

 

 

Spory

      Soudní případ nekvalitní dodávka solárních panelů

Rozsudek mezi TOPRAYSOLAR  a.s.  Shenzen a firmou SORBI a.s. Olomouc

       u  soudního dvora I. instance  v Shenzenu

1) strana: Zúčastněné osoby + začátek skutkového popisu návštěvou pana Ing. Sorbiho ve firmě Topraysolar v říjnu roku 2008.

2) strana: při návštěvě ve společnosti bylo panu Sorbimu přislíbeno 20 let doby

použití panelů s poklesem maximálně na osmdesát procent původního výkonu. Pan Ing. Sorbi věřil slibovanému výkonu a dne 30.10.2008 obě strany podepsaly prostřednictvím emailu Kupní smlouvu č.TP0810026 s výkonem 38W, celkem 5263 kusů.

– společnost Sorbi a.s.   provedla všechny  platby na účet společnosti Topraysolar vedený na pobočce The Bank of China v Shenzhenu

– 5. 11. 2008 částku 45 000,- USD

– 30. 12. 2008 částku 407 101,62 USD

– celkem 452 101,62 USD

– dne 2.1.2009 společnost Sorbi obdržela fakturu a expediční list. 2. – 4. 2.

2009 zboží dorazilo do společnosti Sorbi

– dne 31.7.2009 dokončena elektrárna, na kterou bylo použito zboží

společnosti Topraysolar, v srpnu 2009 byly dokončeny další dvě a

pokračovalo se ve výstavbě dalších, po uvedení elektráren do provozu si

všichni uživatelé podali stížnost, že výstupní výkon je nedostatečný,

provedena kontrola společností Sorbi a monitoring po určitý časový úsek

s tím, že výstupní výkon všech elektráren je nedostačující.

– dne 13.7.2010 společnost Sorbi poslala email společnosti Topraysolar, ve kterém byl zmíněn problém nedostatečného výkonu a požádána společnost Topraysolar, aby vyslala osobu na místo záležitost ověřit a vyřešit., ale společnost Topraysolar nikoho do ČR nevyslala

– v mezidobí od 13.7.2010 do 18.1.2011 se společnost Sorbi vícekrát snažila komunikovat se společností Topraysolar (35 emailů), vyhověla požadavkům společnosti Topraysolar a poskytla instalační data z místa instalace, ale nedostala žádný rozumný návrh řešení od společnosti Topraysolar

3) strana: 26. 10. 2010 společnost Sorbi dostala Zkušební zprávu s naměřeným

výstupním výkonem 23W. Společnost Sorbi pak poslala tuto zprávu společnosti Topraysolar a následně poslala vzorek, který si vyžádala společnost Topraysolar

– 18. 12. 2010 společnost Topraysolar poslala společnosti Sorbi mail s tím, že převzali vzorky a provedli kvalitativní test výrobku s výsledkem výstupního výkonu o 25W.

– společnost Topraysolar navrhl zaslání dalších panelů, který by dorovnaly chybějící výkon

– společnost Sorbi se však domnívá, že při koupi výrobků společnost Topraysolar zdůrazňovala jejich kvalitu vyhovující mezinárodním normám IEC61646 a IEC61730 a proklamovaná kvalita a výkon byly hlavním důvodem pro nákup jejich výrobků.

– 4. 2. 2009 poslala společnost Topraysolar společnosti Sorbi testovací data solárních panelů zaslaných společnost Sorbi s průměrným výstupním výkonem 41,94W.

– společnost Sorbi vy si však nekoupila solární panely společnosti Topraysolar, kdyby věděla, že jejich výstupní výkon v prvním roce užití klesne na proklamovaných 60% – 65% původního výkonu

4) strana: Topraysolar společnost uvedla společnos Sorbi v omyl, což bylo i

stěžejní příčinou vzniku tohoto sporu

– podle odstavce 7.3.smlouvy má společnost Topraysolar nést

odpovědnost za uvedení společnosti Sorbi v omyl

– podle smluvními stranami podepsané smlouvy, kupující má do jednoho roku od vystavení faktury prodávajícím vznést požadavky týkající se kvality solárních panelů, přičemž společnost Sorbi řádně v lhůtě poskytla materiál dokazující problému výrobku s kvalitou

– společnost Sorbi pověřila Česko – čínskou obchodní komoru vyřešit tento spor. Dne 8. 4. 2011 pověřený zmocněnec společnosti Sorbi, paní Yang Jing kontaktovala společnost Topraysolar.

– žádost na Shenzhenskou pobočku China Council for the Promotion of International Trade a mediační centrum centrály stejného úřadu nezměnily postoj k řešení problému spol.Topraysolar

– dne 6. 3. 2012 předseda Česko – čínské obchodní komory navštívil Shenzhen a setkal se s generální ředitelkou společnosti Topraysolar, paní LI Fenhua. Výsledkem jednání byl ale jen obyčejný popsaný bílý papír se stejnou odpovědí jako v minulosti

– společnost Sorbi použila vyrobené panely společnosti Topraysolar k výstavbě elektráren, výstupní výkon byl dalece vzdálen slibovaným kvalitám a byly v České republice reklamovány

– s ohledem na řešení sporů nevyhovující mezinárodním standardům byl negativní vliv velký

Strana 5) Společnost Sorbi na základě mezinárodních dohod a zákonů ČLR se

domnívá, že by společnost Topraysolar měla nést odpovědnost

– na základě výše uvedeného společnost Sorbi požaduje

1) Rozhodnout, že společnost Topraysolar je s ohledem na kvalitativní problémy dodávaných solárních panelů odpovědná za škodu vzniklou z prodeje na základě smlouvy TP0810026 ze dne 30.10.

2) Uložit společnosti Topraysolar povinnost uhradit vzniklou škodu ve výši 1 182 588,62 USD na základě kvalitativních nedostatků zboží prodávaneho na základě  smlouvy č. Topraysolar

3) Uložit společnost Topraysolar úhradu nákladů řízení

– Obhajoba společnosti Topraysolar požaduje zcela zamítnout žádost společnosti Sorbi z následujících důvodů:

– dodávka solárních panelů při exportu ze závodu byla vyhovující, přestože dnes naměřené výstupní hodnoty jsou nižší než 80 % hodnoty při exportu ze závodu, tak to není problémy s kvalitou výrobku samotného, ale problém přirozeného snížení výkonu přesahující 20%. Poté, co se takováto situace vyskytne, společnost Topraysolar dle ujednání odstavce 3.3 smlouvy a přílohy 2 smlouvy si volí, zda dodá jiné solární panely zákazníkovi jako náhradu ztráty výkonu nebo zdarma vymění poškozené solární součástky, tudíž se nejedná o odškodnění tzv.ztráty žalované společností Sorbi.

– Soud v průběhu řízení zjistil: společnost Sorbi se pomocí asistence prostředníka Jana Mikuláška zkontaktovala se společností Topraysolar, podepsala smlouvu. Společnost Topraysolar nabídla společnosti Sorbi 40W panely z materiálů, které zaručují v průběhu 20 let výkon ne nižší než 80%. Společnost Sorbi se společností Topraysolar dne 30.10.2008 podepsala smlouvu o prodeji s přílohami č.TP0810026, tato smlouva byla vyhotovena v anglickém jazyce a předlohu smlouvy navrhla společnost Topraysolar. Smluvně se sjednalo: Společnost Sorbi kupuje 5263 kusů amorfních křemíkových panelů typu TPS-113 39W s příslušenstvím, celková smluvní částka je 452101,668 USD

Strana 6) Vysvětlení vyloučení odpovědnosti dne jednotlivých smluvních    ustanovení – citace smluvních ujednání

 

Strana 7) Smluvní ujednání, ze kterých se vychází při úvahách o záruce na výkon

v přílohách 1 a 2

 

Strana 8) Smluvní omezení odpovědnosti: maximální odpovědnost za škody je

do celkové výše zaplacené zákazníkem a omezena je 24 měsíci ode dne vystavení faktury původnímu zákazníkovi při prodeji zboží.

– dne 2.1.2009 společnost Topraysolar vystavila fakturu společnosti Sorbi a balící list, společnost Sorbi pověřila přepravou zboží na místo společnosti Sorbi.

– dne 4.2.2009 společnost Topraysolar prostřednictvím emailové zprávy poskytla data k dodaným panelům, včetně výkonu zaslaného zástupci společnosti Sorbi Janu Mikuláškovi, přičemž uvedená výkonová data všechna vyhovovala smluvním ujednáním.

 

Strana 9) Obě strany potvrdily, že společnost Sorbi dne 30.12.2008 již uhradila

celou částku za zboží.

– společnost Sorbi v průběhu řízení zjistila, že panely dodané společností Topraysolar jsou typu TPS-103 38W, ne smluvně sjednaných TPS-113 38W, nicméně společnosti Sorbi nebylo toto předtím známo, přičemž nezjistil, že obdržené panely nejsou typového označení sjednaného ve smlouvě.

– dne 13.7.2010 Jan Mikulasek, zástupce společnosti Sorbi poslal emailovou zprávu společnosti Topraysolar a sdělil, že se vyskytly problémy s panely…

– dne 5.8.2010 společnost Sorbi odeslala emailovou zprávu společnosti Topraysolar s tím, že na všech projektech je dosahováno maximálně 73% očekáváného výkonu. Poté společnost Sorbi s Topraysolar vedla několikrát emailovou komunikaci, společnost Topraysolar vyžadovala zaslání vzorku na provedení zkoušek. 18.12.2010 společnost Topraysolar společnosti Sorbi zaslala email o přijetí vzorku, a že již byly provedeny zkoušky, výstupní výkon zkoušeného vzorku byla 25W, s existujícím rozdílem výkonu 13W. Dále souhlasila s dodáním 13W x 5263 kusů = 68419W náhrady rozdílu ve výkonu s tím, že společnost Sorbi uhradí přepravu 1800 kusů panelů. Společnost Sorbi nesouhlasila s návrhem a posléze pověřila paní YANG Jing, pracovnici Česko – čínské obchodní komory, řešením sporu. Společnost Sorbi dne 8.4.2011 vznesla požadavek navrácení zboží

– dne 28.10.2011 společnost Topraysolar společnosti Sorbi prostřednictvím emailové zprávy učiněna nabídka doplněním 38W amorfních křemíkových panelů nebo lze také zvolit výkonově vyšší monokrystalické panely a přepravu by hradila společnost Topraysolar.

Strana 10) ….Pokračování výměny návrhů bez dosažení shody.

– Společnost Sorbi pověřila společnost SVP Components provedením

kontrolního měření panelů společnosti Topraysolar (výpočet výrobních ztrát přepočtených na USD

– společnost SVP Components dne 4.3.2013 provedla jiný znalecký

posudek panelů s cílem zjistit stav osmi solárních panelů provozovaných v solární elektrárně a jednoho kusu nikdy neprovozovaného panelu

Strana 11) Posudek shledal, že společnost Topraysolar vyrobila panely

nevyhovující podmínkám záruky kvality poskytnutých výrobcem      , pokles proti normativnímu výkonu o 30% – 40%. Nepoužívaný panel pokles 20% a také splňoval podmínky. Se závěrem, že se jedná o závady výrobce nutně zjistitelné při expedici ze závodu

– společnost UNIAGRIS dne 7.4.2010 oznámila společnosti Sorbi záležitosti ohledně použití panelů vyrobených společností Topraysolar při výstavbě solární elektrárny, elektrárna dosahuje jen 60% předpokládaného výkonu a rozhodla se se společností Sorbi ukončit jednání před podpisem smlouvy o dvou solárních elektrárnách.

– zrušení již podepsané smlouvy společností VYSTA oznámeno dne    18.5.2010

– Elektronický platební příkaz, kdy do 15 dnů od obdržení má společnost Sorbi  uhradit panu Vlastislavu Buřilovi 436 414,8 Kč se zákonnými úroky 7,75%

Strana 12) Výpočet částky odškodnění podle společnosti Sorbi s přepočtem do

USD

Strana 13) pokračování výpočtu částky odškodnění podle společnosti Sorbi

s přepočtem do USD

– po prověření a zapsání výše uvedených skutečností vyplývá, že důkazy předložené v obžalobě jsou dostatečně usvědčující

Strana 14) Soud nejprve řeší, že případ spadá do jurisdikce soudu dle sídla

obžalovaného, tj. soud

města Shenzhen, provincie Guangdong. Dále hovoří o možných použitých zákonných úpravách a dochází k závěru, že nejlépe odráží charakter zákonů běžně obvyklých prodejci kupní smluvy, tj. společnosti Topraysolar, a to jsou zákony Čínské lidové republiky.

Strana 15) Smluvní strany ohledně vzniku smlouvy, ceně a platbě a existujícího

poklesu výkonu pod proklamovaných 80% nemají žádné rozpory, předmět sporu leží v

1) zda je smlouva závazná pro obě strany

2) zda společnost Topraysolar porušila svým jednáním smlouvu a jak by měla být odpovědná za porušení smlouvy

– ohledně první otázky soud považuje smlouvu za právoplatně uzavřenou po vzájemné dohodě smluvních stran a je závazná pro obě smluvní strany

– Soud si všiml, že oproti smlouvě byly dodány panely typu TPS-103 38W, což při stejném výkonu 38W a nevznesení připomínek při převzetí společností Sorbi bylo respektováno smluvními stranami

– ohledně druhé otázky soud, zda společnost Topraysolar porušila smlouvu, tím, že dodala panely o nižším než smluvních 38W smlouvu porušila

Strana 16) Soud podporuje řešení náhrady odpovědnosti za škody finanční

cestou jako společnost Sorbi, ne výměnou zdarma, nicméně při stejné právní moci dvou ustanovení smlouvy      (3.3.Příloha 2)

– řešení výše částky náhrady odpovědnosti za škody upřednostněním omezující klauzule záruky kvality maximálně do výše uhrazené fakturované částky.

Strana 17) výše uhrazené fakturované částky 452 101,668 USD je proto

maximální částkou náhrady odpovědnosti za škody

– dále vyjádření podpory či nepodpory s jednotlivými částkami požadovaného odškodného pokračující na str.18

Strana 18) Celková prokazatelná škoda dle Mezinárodní dohody vznešená

společností Sorbi dosahuje celkem 579,830,84 USD, což je více než fakturovaná částka uhrazená společností Sorbi ve výši 452 101,668 USD. Soud souhlasí s omezující klauzulí do výše uhrazené fakturované částky.

– na základě výše uvedených zákonů soud vynese následující rozsudek

1) Společnost Topraysolar do 10 dnů od platnosti tohoto rozsudku uhradí

náhradu škody žalobci, společnosti Sorbi, a.s.,  ve výši 452 101,668 USD

Strana 19)

2) Další žádosti žalobce, společnosti Sorbi, a.s., se zamítají

Nedojde-li k úhradě v určeném termínu, úroky z prodlení podle soudního

řádu civilního

Náklady řízení ve výši 63 168,- RMB hradí z části žalovaný ve výši 60 000,- RMB a žalobce ve výši 3 168,-RMB-

– od doručení do 30 dnů může společnost Sorbi podat odvolání ke Vyššímu lidovému soudu provincie Guangdong, společnost Topraysolar do 15 dnů

31.3.2014 Shenzhen

Strana 20) Související právní úpravy a nařízení

Strana 21) Související právní úpravy a nařízení

V TEXTU TEDY NENÍ ŽÁDNÁ ZMÍNKA O DŮVODECH, PROČ ČÁST SOUDNÍCH VÝLOH MÁ HRADIT SPOLEČNOST SORBI.

 

 

 

Nečinnost odvolacího soudu – Urgence a intervence

      广东省高级人民法院

        涉外民事庭

Foreign civil court(2014)粤高法四终字第121号案 法

 • Ministry of Foreign Affairs

Of the Czech Republic

Petr Vávra

Director

Bilateral Economic Relations

End Export Promotion Deparment

 • Embassy of the Czech Republic
          Ritan Lu, Jianguomenwai Beijing 100600, People´s Republic of China Klára Jurčová (尤乐娜) Economic
          Counsellor Head of the Economic Section

Czech Republic. Prague 2015 May 15

 

广东省高级法院第四法庭法官:

您好!

我们是捷克-中国商会,我们受捷克苏尔毕(SORBI)公司的委托,代理其在中国与中国深圳拓日公司因太阳能电池板质量问题产生的纠纷问题的处理,在中国深圳中级法院经诉讼并判决后,因被告-深圳拓日公司上诉到广东高级法院第四法庭,2014年8月26日开庭后,等待二审法庭判决。

到今日,我们作为代理人没有办法了解案件进展的信息,我们的此案代理人杨静女士给我们消息,她作不到在你们法院的网站上查询案件的进展情况,她和法院此案处理法官书记员有过多次联系,没有收到回复。

此案2014年8月26日开庭后到现在已经几个月的时间了,我们特此致函,想知道二审法院什么时间能判决,请给我们信息。

随信附我们的工作人员也就是案件的代理人与法院联系的邮件。

多谢!

捷克-中国商会

会长  Jiri Schraml

 

Dear Judge:

I’m from the Czech-Chinese Chamber of Commerce. I’m in the commission of SORBI Company of Czech Republic. My Commerce and I deputize for the dispute of quality issue of solar panel between SORBI and Shenzhen Topray Solar Co.,Ltd Company of Shenzhen. After the lawsuit and court decision at Intermediate Court of Shenzhen, as the defendant, Shenzhen Topray Solar Co.,Ltd Company lodged an appeal to the Forth Court of Superior Court of Guangdong Province, and after the court session was opened on 26 August 2014, the court decision of the second instance is still pending.

So far, as the agent, my Commerce and I couldn’t inform the process of the case. Our representative Mrs. Jing Yang apprised that she couldn’t inquire about the process from the Guangdong Superior Court webpage. Mrs. Yang has contacted the court clerk over and again but she hasn’t received any reply.

Ten months had pasted after the court session was opened on 26 August 2014. My commerce and I hereby request – Please let us know when the second instance will be adjudged.

Please also see attached mails between my representative Mrs.Yang and the Guangdong Superior Court.

Best regards.

Sincerely,

Board Chairman

Jiri Schraml

Czech-Chinese Chamber of Commerce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze světa

Bude doplněno.

České vysoké učení technické v Praze

Obsah bude doplněn v nejbližší možné době.

Inženýrská akademie České republiky

(IA ČR) je nezisková organizace – výběrové sdružení fyzických osob.

Založena 7. února 1995

Cesko_cinske_vztahy_Inzenyrska_akademie_1Prvořadým cílem IA ČR je podpora technických věd a technického školství, vytváření mostů mezi výzkumem a realizační sférou a přispívat ke zvýšení konkurenční schopnosti české ekonomiky.

IA ČR prostřednictvím svých exekutivních orgánů a odborných sekcí poskytuje veřejnosti odborné znalosti svých členů formou expertních a poradenských služeb univerzitám, vládním i nevládním institucím a široké odborné veřejnosti, vyjadřuje se k závažným technickým problémům rozvoje národní výzkumné infrastruktury a působí na zlepšování legislativy výzkumu, vývoje a inovací.

Cesko_cinske_vztahy_Inzenyrska_akademie_2IA ČR rovněž pořádá semináře a konference, vydává odborné publikace a periodické tisky a provádí vlastní výzkum v oblasti transferu technologií a inovací.

V roce 1999 se IA ČR stala řádným členem CAETS, je aktivním členem (European Counci of Applied  Sciencesand Engineering).

Spolupracuje s řadou zahraničních inženýrských akademií.

S Čínskou Inženýrskou akademií byla podepsána smlouva o spolupráci obou akademií. Jako hlavní témata spolupráce byla zvolena: Engineering Education, Advanced Engineering a Nuclear power.

Česko – čínské (ang) memorandum zde k nahlédnutí

ZVVZ – Enven Engieenerig a.s. Milevsko

Představení společnosti

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. je moderní obchodně inženýrská společnost, která působí na trhu v rámci tradičního a osvědčeného dodavatele zařízení pro ekologii ZVVZ s ověřenou tradicí více než šedesáti-pěti  let. Je součástí silné skupiny ZVVZ GROUP, a.s.

Společnost ZVVZ-Enven Engineering projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů.

Společnost ZVVZ-Enven Engineering je připravena Vám poskytnout veškeré služby k zajištění Vašich potřeb od technických studií, pomocí a předprojektových studií, až po realizační projekty a kompletní dodávku zařízení na klíč. Vám, kteří máte zájem pouze o dodávky jednotlivých výrobků, může nabídnout kusové dodávky s tím, že poskytne odborný dozor při montáži, či vlastní montáž, a uvede zařízení do provozu. V rámci svého dodavatelského programu se jedná především o následující dodávky:

 • Dodávky látkových filtrů
 • Dodávky elektrických odlučovačů
 • Dodávky zařízení pro odsíření a odstranění ostatních znečišťujících plynných látek
 • Dodávky kondicionérů a tepelných výměníků
 • Dodávky stacionární pneumatické dopravy sypkých materiálů
 • Dodávky zařízení pro klimatizaci a větrání (i pro jaderné elektrárny)
 • Dodávky filtroventilačních zařízení a uzavíracích elementů běžných i speciálních pro jaderné elektrárny

Dále Vám společnost ZVVZ-Enven Engineering, nabízí veškeré montážní práce, opravy a rekonstrukce stávajících zařízení a v neposlední řadě veškeré servisní služby, kdy převezme vaše zařízení do své péče.

Vážení zákazníci, společnost ZVVZ-Enven Engineering, součást skupiny ZVVZ Group, je připravena se stát vaším oblíbeným partnerem a pomoci Vám při řešení jakéhokoliv problému v rámci svého dodavatelského programu.

Bude nám ctí, jestliže se na nás obrátíte s poptávkou v řešení Vašich potřeb.

关于我们

banner

关于我们

捷克中国商会,在捷克注册的非营利性全国性的捷克工商企业团体的联合组织,以促进捷克工商界和中国工商界经贸交流和合作为宗旨。

捷克中国商会作为连接捷克政府和中国政府的桥梁,也是连接捷克工商界和中国工商界的桥梁。商会遵照捷克法规和捷克政府对华经济政策,指导与协调各地区、各行业、企业联合会同中国同行业的经贸交流,组织和开展捷克工商界同中国工商界的交流和合作。邀请中国政府机构、工商界、各企业团体、协会到捷克;捷克的工商界、各企业团体、协会到中国,开展两国间的各种经贸交流活动;组织和发展两国经贸关系有关的各种活动。 

 

商业信息

捷克吸引外资的政策

文章来源: 驻捷克使馆经商参处

一、投资鼓励法

捷克《投资鼓励法》于2000年5月1日生效。此后,捷克按照欧盟关于国家鼓励和内部市场的法规和外资结构变化情况分别于2002年、2004年和2007年对该法进行了修订,主要是放宽对外资投资领域的限制,采用欧盟国家支持规则,减少对制造业投资项目的税收优惠和资金补贴,加大对技术中心和商业支持服务投资项目的支持力度。

二、捷克吸引外资的措施

捷克对外商投资和国内企业投资采取同等的鼓励政策。2005年以来,捷克政府根据传统优势原则和发展潜力原则,鼓励外资进入高新技术制造业(电子、电机工程、航空航天、高端设备制造、高技术汽车制造、生命科学、纳米技术、制药、生物技术和医疗设备、可再生能源资源和清洁技术等);商业支持服务(软件开发中心、专家解决方案中心、地区总部、客户联系中心、高技术维修中心和共享服务中心等);研发中心(创新活动、应用研发等)。在国家投资鼓励政策和欧盟结构基金的支持下,捷克投资结构发生了巨大的变化,利用外资正从初级生产组装领域向先进制造业和高附加值服务业发展,管理外资的政策也逐步调整。

(一)制造业领域的投资鼓励政策

捷克投资法规定,凡三年内投资额在1亿克朗以上,个别高失业地区投资额5000万-6000万克朗以上,同时符合以下条件的可申请享受国家鼓励投资优惠政策:1、投资必须是在加工制造业领域;2、投资必须是新建工厂或是扩大原有生产;3、上述投资限额的50%以上必须来自投资者自有资金;4、60%以上的投资额用于购买新机器设备;5、生产必须符合捷环保标准。

捷克对各地区规定了国家补贴限额。符合上述条件的投资者可申请享受下列优惠政策:

1,免除企业所得税。新建企业享受免征所得税5年,现有企业享受部分减免所得税5年。若达到所在地区国家补贴上限,免税将终止。

2,就业和再就业培训补贴。在失业率超过平均失业率50%的地区(劳工部每年公布两次),对新增的就业岗位每个岗位补助5万克朗;根据失业率和培训费用不同,国家对培训补贴25%、35%或45%的费用。

3,提供厂房和土地使用的优惠政策。所有申请优惠政策的企业向捷克投资局提出申请。如符合条件,投资局将申请提交给工贸部审批,并征求财政部、劳动和社会事务部、环境部和竞争保护局的意见。做出给予投资鼓励决定的过程约需2个月。获批准后,投资者应在3个月内决定是否接受鼓励优惠。若投资人同意接受,则应通知捷克投资局,取得投资奖励的确认文件。1998年至2010年1月份,共有600家企业获得投资鼓励优惠。

(二)对商业支持服务和技术中心的投资鼓励政策

2001年6月,捷政府利用欧盟结构基金将原先制造业才能享有的投资优惠,扩大到投资设立商业支持服务和技术中心。该鼓励政策对小型企业和在落后地区投资的优惠较大,主要包括:1、根据地区,最高补贴可达400-600万欧元; 2、根据企业规模和地区,对企业最初2年的部份员工薪资成本、无形和有形资本支出的补贴最高可达60%。

享受上述优惠需符合下列条件:

1) 新建或扩建技术中心,软件开发中心、专业解决中心和公司地区总部,投资总额要达到1500万克朗;

2) 新建或扩建客户服务中心、高技术维修中心、联合服务中心,投资总额要达到3000万克朗。最低投资额包含长期物质和非物质财产,以及三年内租用财产的费用。

3) 自有资金投资必须达到投资总额的50%,而且不包括辅助活动赚取的利润。

4) 创造劳动岗位:1.建设或扩建信息通讯技术研发中心,根据中心大中小规模,新增就业数分别在10、5和3以上;2. 对于高科技维修中心,分别在25、15和5以上;3.大中小的共享服务中心则要求在40、20和10以上。

5) 被支持项目产品或副产品销售额的50% 必须在国外实现。

以上1-4条规定,投资者必须在收到项目鼓励决定的3年内完成。2009年起,捷对技术中心和商业支持服务业的投资鼓励提出了新的项目框架。

(三)企业经营与创新计划

对于不符合制造业国家优惠计划的投资项目,捷政府利于欧盟结构发展基金设置了企业经营与创新计划,为企业提供补贴、优惠贷款和担保等支持。捷境内(布拉格除外)企业都可申请。这项计划的资金85%来自欧盟结构基金,15%来自捷国家预算。企业经营与创新计划有15个援助子项目,包括合作项目、发展项目、创新项目、企业信息通讯技术项目、繁荣项目、生态能源项目、潜力项目、培训中心项目、新金融工具应用项目、咨询项目、信息通讯技术和商业支持服务项目、房地产项目和市场项目等。目前正在征集奖励投资计划的项目如下:

1、创新和工业知识产权保护项目。在捷克成立2年以上的中小企业和大型企业可申请。

2、繁荣项目的目标是推动和建立科技园、商业孵化器和技术转让中心,并鼓励建立创新企业和发展商业网络。

3、潜力项目的目标是支持商业实体提高研发和创新能力,同时增加企业研发和创新项目的数量。

4、培训中心。第二轮投资鼓励计划拨付10亿克朗。

5、市场项目的目标对象是捷克出口商。该项目通过补贴企业参加商品交易会和海外展览费用,以及外语宣传材料制作成本等费用,推动捷出口商扩展海外市场,增加出口机会。

(四)工业区鼓励政策

为吸引外资和满足投资者对工业基础设施的需求,捷克政府自1998年开始出资鼓励建设工业区。到2008年底,捷政府共支持了101个市级工业园建设,占地约3129公顷,国家投入资金为91.84亿克朗。

捷克工业园区一般在交通动脉附近,拥有较完善的基础设施和上下衔接的产业链。同时,捷克在工业园区还提供一系列优惠政策。如,在土地转让和租金方面提供优惠。

联系我们

捷克商业信息

我们的服务

–     帮助中国、捷克工商机构,与捷克或中国同行业机构建立联系;–    帮助中国工商机构的工业产品在捷克作欧盟标准产品质量检测,获得欧盟国家承认的产品质量证书;

–     帮助捷克工商机构的工业产品在中国作中国产品质量检测,获得中国产品质量证书;

–     帮助中国、捷克工商机构产品进入捷克及欧洲市场或中国市场;

–     帮助中国 、捷克工商机构与潜在的捷克或中国合作伙伴建立合作关系;

–     帮助中国 、捷克工商机构在捷克或中国选择投、融资项目,进入捷克或中国投、融资市场;

–     介绍、推介捷克和中国市场相关信息,了解、探讨商业机构进入捷克或中国市场和与捷克或中国工商机构合作的可能性;

–     通过媒体、网络宣传介绍商会成员;

–      帮助中国 、捷克工商机构参加捷克或中国商业组织、结构组办的展览会、推介会、交易会、洽谈会、专业培训等商务活动;

–     帮助中国 、捷克工商机构在捷克或中国组办展览会、推介会、交易会、洽谈会、专业培训等商务活动;

–    与中国相关组织机构建立合作关系,促进两国间工商机构的合作;

–     帮助已经进入捷克或中国市场的中国或捷克工商业机构调解、处理在捷克及欧洲国家或中国遇到的法律问题,商业纠纷等相关事宜;

–    帮助已经进入捷克或中国市场的中国或捷克商业机构寻找潜在的合作伙伴,建立合作关系;

–    帮助商会成员希望在捷克和中国参加的其他活动。

Kontakt

ZVVZ-EE v Číně

ZVVZ – Enven Engineering  a  uhelné kotelny v městě Shenyangu,  provincie Liaoning  – oprávnění k podnikání v ČLR.                        

 Vydán   Živnostenský list.

 • Jak  známe z běžných informací má  ČÍNA  vážné  problémy s životním prostředím.
 • Tento problém pomůžeme vyřešit a pro obyvatele zajistit přijatelné klima tak jako je v jiných krajinách..
 • Úkol je to skutečně velký a nese několik zásadních řešení. Začneme vyrábět kvalitní filtry a kotelny upravíme  tak, aby spaliny byly v evropských normách.

Rychlý růst výstavby nových městských aglomerací vyžaduje narůstající potřebu tepla jako základní předpoklad pohodlného bydlení. Původní stav zdrojů tepla – kotelen, byl zajišťován pro jinou kategorii bydlení, kdy výstavba Malý komín mezi panelákyneměla špičkové parametry bytů, ale vznikla velká infrastruktura a zástavba. Města mají zdroje tepla mnohdy tvořeny  z malých kotelen do 10t/h.

Komíny nedosahují výšky zajišťující rozptyl zplodin, siřičitanů a dusičnanů. Kotelny jsou zastaralé koncepce, roštové s minimální regulací a nedokonalými filtry.

V listopadu 2014 při naší pracovní návštěvě došlo k navázání kontaktu s představiteli asociace kotlárenského a teplárenského vedení města společností ShenYang Heating Association   (dále jen SYGR), vedené v první části panem Liu Hong Tao ve funkci generálního sekretáře. Jednání bylo velmi srdečné, zejména když se projevila odbornost v energetice z naší strany.

Došlo k podpisu smlouvy o spolupráci v oblasti vytápění ve městě Shenyang za účasti představitelů SYGRU. Naše možnosti a zkušenosti v ČR čínské straně nebyly známy. Zájem se poznat a navázat bývalé historické svazky přátelství a odborné spolupráce byl završen odbornou delegací v březnu 2015 do Shenyangu.

Podnikatele Shenyang vedení teplárenské komory

Podpis smlouvy o spolupráci                                Setkání s vedením kotelen města Shenyang

Vydali jsme se do Shenyangu s inženýrskou skupinou, jejímž členem byl generální ředitel ZVVZ – Enven Engeneering Ing. Tomáš Dunovský, MBA. Ze strany shenyangských představitelů a náší delegace  byla vedena odborná diskuze k řešení problémů jejich ovzduší.

 • Došlo k přímému jednání i se samotnými pracovníky kotelen na společném mítinku, kde byli překvapeni naší vysokou odborností.

DSC03811

Generální ředitel ZVVZ – Enven Engenieering  vysvětluje princip našich filtrů vedoucím pracovníkům kotelen

 

Následně bylo generálním ředitelem  rozhodnuto o plném nasazení účasti podniku ZVVZ – EE za naší spolupráce CCOK k tvorbě příprav pro vznik podniku v Číně se základnou v Shenyangu.

Za pomoci představitelů SYGRU, městských orgánů a podnikatelů jsme dokázali naše schopnosti a opravdový zájem v řešení problému ovzduší.

Přípravné práce daly mnoho úsilí.

Z  naší strany vznikl návrh jak uspořádat vzájemné vazby a  představa,  jak založit Čínsko – českou obchodní a technickou komoru v Číně s působením v Shenyangu.

Po velkých vzájemných diskuzích s tvorbou podkladů a koncepce došlo v listopadu 2015 k předložení žádosti o vznik nového dceřiného podniku ZVVZ (China) s čínským názvem Jie Wei Jie   捷维洁 (překlad – Čech pro čistý).

Krátce  po začátku  nového roku bylo organizováno komorou (CCOK) pozvání k jednání.  Do ČR přijela skupina čínských podnikatelů v čele s generálním sekretářem panem Liu Hong Tao. Podnikatele vedl pan   Ma Xia Olong, předseda představenstva firmy LiaoNing Yu Feng Environmental Engineering Co.Ltd .

Delegace byla v rámci programu  přijata na MZV v Praze představiteli odboru exportu k pojednání zájmů následné spolupráce v Číně.

IMG_338443717d05ac05fb250881ae3df298d29a (1)

 

 

 

 

 

 

                        Přijetí čínské delegace na MZV ve Zlatém salonku, nabídnuta ranní káva.

Program návštěvy pokračoval  prohlídkou špičkových teplárenských bloků s filtry od ZVVZ v Chomutově a Plané nad Lužnicí.

Z tiskové zprávy:

MILEVSKO, 29. února 2016

Holding ZVVZ pomůže vyčistit ovzduší v čínském Šen-jangu

Na závěr akce byla v ZVVZ – EE v Milevsku podepsán „COOPERATION EGREEMENT”.

DSC_7303

Česká strojírenská skupina ZVVZ GROUP pomůže vyčistit ovzduší v ShenYangu, sedmimiliónovém hlavním městě provincie Liao-ning na severovýchodě Číny. Už k tomu učinila dva klíčové kroky: v zemi založila v závěru loňského roku dceřinou společnost ZVVZ (ShenYang) a v pátek v Milevsku podepsala se společností Liaoning Qingyuan Environmental Protextion Group rámcovou smlouvu o spolupráci. Přítomen byl i generální sekretář šenjangského teplárenského sdružení Liu Hogtao

Podpis smlouvy

Foto zleva – Paní Yang Jing za CCOK, předseda představenstva  pan Ma Xiolong, gen ředitel ZVVZ -EE Ing. Tomáš Dunovský a gen. ředitel ZVVZ Group Ing. Miloslav Mácha  

Z tiskové zprávy dne

MILEVSKO, 29. února 2016

Holding ZVVZ pomůže vyčistit ovzduší v čínském Šen-jangu

Podle Miloslava Máchy, generálního ředitele holdingu ZVVZ GROUP, je vstup na čínský trh součástí strategie, jejímž cílem je posílit postavení ZVVZ jako dodavatele odsíření, odprášení a odlučování průmyslových spalin v zahraničí. „V české energetice opravdu velké zakázky pomalu končí a v Rusku a na Ukrajině se potýkáme s propadem tamních ekonomik a tedy i omezením těchto ekologických investic. V Číně jsme nyní nejdál, ale aktivní jsme i v Polsku, Kazachstánu či Turecku,“ vysvětlil šéf holdingu.  Na přelomu tisíciletí se tehdejší ZVVZ snažilo v Číně založit společný podnik na výrobu průmyslových ventilátorů a elektrofiltrů, ale kvůli legislativním bariérám z toho po dvou letech příprav nakonec sešlo. „Během let se ale i vnitřní podnikatelské klima v Číně velmi změnilo. Věříme, že zde i s využitím zkušeností a kontaktů Česko-čínské obchodní komory, vedené Jiřím Schramlem, uspějeme,“ dodal Miloslav Mácha.

Podpis smlouvy v ZVVZ - EE - čínským partnerem

Skupina  zúčastněných osob 

„Vzhledem k tomu, že teplárny ve městě představují spíš menší a lokální zdroje, není vyloučeno, že první zvládneme ekologizovat ještě letos po skončení topné sezony,“ říká Tomáš Dunovský, generální ředitel ZVVZ-Enven Engineering ze skupiny ZVVZ GROUP. Nově založená dceřiná společnost bude v zemi působit pod čínským názvem Jie vej jie (Čech čistý pomoc).

 

Součástí několika denního pobytu čínských podnikatelů v Česku byla vedle prohlídky výrobního zázemí holdingu ve firmě ZVVZ MACHINERY, také návštěva nový„Smlouva pro nás ale znamená především přístup na obrovský trh. Čínští partneři nám na něm pomohou s jeho průzkumem, marketingem i místními dodávkami. Klíčové komponenty a know how na čistění průmyslových spalin ale bude naše a do Číny ho budeme exportovat. Součástí byznys plánu je zároveň pomoc při řešení celkového systému vytápění,“ doplnil Tomáš Dunovský.

Systém dodávek tepla v ShenYangu je založen na malých lokálních teplárnách, kterých je více než 600 a místní životní prostředí velmi zatěžují. Od roku 2015 v Číně už platí nové ekologické standardy.

 „Plány vznikly na státní úrovni a my je pomáháme ve městě realizovat a škodliviny dostat na dané emisní limity. Proto se snažíme získat nejnovější technologie. A protože standardy vstoupily v platnost teprve nedávno, velká část ze zmiňovaných zdrojů potřebuje odsiřovací technologii,“ uvedl Liu Hongtao, generální sekretář Šen-jangské teplárenské asociace, zastřešující 248 teplárenských společností.

ch odsíření tepláren v Chomutově a v Plané nad Lužnicí, které dodal právě ZVVZ-Enven Engineering. Ta je přesvědčila, že i to je cesta jak radikálně snížit emise oxidů síry, dusíku i prachu, neboť v ShenYangu některé teplárny zvolily jinou cestu, jak splnit emisní limity, a nahrazují hnědé uhlí zemním plynem.

V Číně je ale uhlí hlavní energetickou surovinou. Jsme proto velmi rádi, že s pomocí zařízení dodaného ZVVZ budeme moci snížit emisní hodnoty uhelných kotlů na stanovené standardy,“ dodal Liu Hongtao. Češi zde chtějí využít technologii odsíření dávkováním sody do spalin v kombinaci s látkovým filtrem. „To vzhledem k provozním podmínkám a investiční náročnosti pokládáme pro tento typ výroby teplé vody za optimální,“ doplnil Tomáš Dunovský.

Podle Ma Xiaolonga, předsedy představenstva inženýrské společnosti Liaoning Qingyuan Environmental Protextion Group, která se věnuje čistění vzduchu a vody, by postupně měly zakázky mířit i do dalších provincií. „Budeme spolupracovat hlavně v oblasti odsíření zplodin a odpadních plynů. V obou českých teplárnách jsem viděl, že produkce ZVVZ je velmi precizní, doslova hodinářská. Některé věci bude ale třeba upravit podle čínských podmínek. To pro nás bude výzva,“ uzavřel Ma Xiaolong.

Výsledek naší vzájemný spolupráce mezi ZVVZ – EE a CCOK  je získání Živnostenského listu a dalších nezbytných dokumentů k podnikání v ČLR.

100_7228 - kopie 100_7229                                                                        

 

Z naší strany, CCOK  je nabídnuta a organizována  pomoc v opravách a rekonstrukcích čínských roštových kotlů v odborné spolupráci s ČVUT Praha.

Obchodování s Čínou

Obchod s Čínou: pozor na rozhodné právo a platební podmínky

Pokud jste již nalezli v Číně partnera a chystáte se uzavírat obchod, cena a podoba výrobku není tím jediným, co by vás mělo zajímat.

V mezinárodním obchodě (o obchodě s čínskými partnery nemluvě) obecně existuje řada rizik, spojených s odlišností právního prostředí, geografickou vzdáleností i obyčejným neporozuměním mezi obchodními partnery.

Mezi klíčové problémy se řadí smluvní podmínky spolupráce a volba právního řádu rozhodného pro řešení případných sporů. Obdobně závažnou roli hraje i volba správné platební metody a analýza rizik vyplývajících z této volby. Při exportu do Číny pak nelze opominout ani úvahy o ochraně práv duševního vlastnictví a další praktické problémy týkající se celkových nákladů daného obchodu. Pojďme se tedy, spolu s pracovníky Centra pro hospodářskou spolupráci s Čínou, podívat na některé z výše uvedených bodů blíže.

Dobrá smlouva je základem

Klíčová je volba rozhodného práva smlouvy. Soudit se přímo v Číně může být pro zahraniční firmy obtížné, mimo jiné i pro latentní tendenci soudů nadržovat čínské straně, nutnosti angažovat čínské právníky a jednat v čínštině pomocí tlumočníků. Častou variantou je proto volba právního řádu třetího státu. Problémem zde však může být vymahatelnost soudního rozhodnutí či rozhodčího nálezu přímo v Číně.

Poměrně racionální variantu představuje volba práva hongkongského. Soudní nálezy učiněné v Hong Kongu jsou totiž vymahatelné v Číně, jako by šlo o rozsudky čínského soudu. Hongkongské však vychází z práva anglického, soudy pracují efektivněji a lze tak očekávat, že proces nebude probíhat neobvykle.

Zásadní je též obsahová stránka smlouvy. Je důležité dbát na systematické vymezení sankcí za nedodržení kontraktu. V případě transferu technologií či know-how do Číny jsou pak nezbytné dohody o mlčenlivosti či o obchodním tajemství. Příprava kvalitní smlouvy je komplexní a složitou otázkou, neváhejte proto zaplatit si služby kvalitního a zkušeného právníka. Pokud budete mít kvalitně postavenou smlouvu a budete mít vůli jít se soudit, když to bude situace vyžadovat, vaše zájmy bude možné hájit mnohem efektivněji.

INCOTERMS – běžná součást kupní smlouvy

Smlouvy v mezinárodním obchodním styku běžně odkazují na obchodní doložky, vydané Mezinárodní obchodní komorou. Tyto doložky určují povinnosti smluvních stran při dodávce zboží (rozložení nákladů a rizik mezi partnery). Doložky byly v průběhu let několikrát modifikovány, proto je dobré ve smlouvě uvést o jakou verzi se jedná (poslední verzí jsou INCOTERMS 2000). V INCOTERMS 2000 existuje celkem třináct doložek a základní informace je velmi snadné dohledat přímo na internetu.

Nejčastěji využívanou doložkou je FOB (Free on board) společně se jménem přístavu. Výrobce zde má povinnost uhradit náklady spojené s výrobou zboží a jeho dopravou k nalodění v ujednaném přístavu. Kupující je pak povinen zajistit lodní prostor a uvědomit prodávajícího o jménu lodi, místu a dnech určených pro dodání zboží na loď. Veškeré další náklady a rizika spojené s dopravou pak přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží na palubu lodi.

Opatrně s volbou metody platby

Při uzavírání smlouvy je nutné určit, jakým způsobem dojde k uhrazení kupní ceny. Při obchodním styku logicky platí, že prodávající chce obdržet platbu za zboží co nejdříve, kupující zase chce platit co nejpozději, ideálně až poté, co zboží obdržel. Obě strany přirozeně usilují o minimalizaci rizika, které pro kupujícího může být především neserióznost dodavatele (která může dojít až tak daleko, že si nechá zaplatit, avšak nezašle zboží, resp. ho zašle v nižším množství či kvalitě), pro dodavatele pak riziko insolventnosti kupujícího či nedostatku ochoty platit. S různými druhy plateb se pojí různá míra nákladnosti. Nejlevnější (a tedy i nejčastěji využívanou) platbou je samozřejmě platba hladká, tedy převod peněz mezi bankami – zaplatíte pouze bankovní poplatky. Tento typ platby je však z hlediska kupujícího velmi riskantní, a proto se doporučuje pouze pro maloobjemové transakce, úhradu vzorků apod., případně pouze pro platby mezi dlouholetými partnery, kteří se dobře znají a důvěřují si. Jistější (avšak dražší a časově náročnější variantu) představují instrumenty dokumentární platby – dokumentární inkaso a dokumentární akreditiv. Zjednodušeně řečeno, k platbě zboží dojde poté, co prodávající předloží bance v akreditivu či inkasu definované doklady (například námořní konosament, fakturu apod.). Kupující pak obdrží doklady či dispoziční dokumenty až poté, co splní podmínky – standardně poté, co uhradí kupní cenu. Rozdíl mezi inkasem a akreditivem spočívá v tom, že u akreditivu banka vstupuje do závazkového vztahu a bere na sebe závazek zaplacení. Zřízení akreditivu je tak pochopitelně nákladnější. Inkaso však staví prodávajícího do slabší pozice a je vhodné zejména tam, kde prodávající nemá pochybnosti o ochotě a schopnosti kupujícího odebrat zboží a zaplatit. Existují i další metody (např. směnky), výše zmíněné postupy však jsou nejfrekventovanější. Další náklady**

Při přípravě celého obchodního případu je nutné zvážit výši nákladů, které se přidávají k samotné kupní ceně. Jak bylo zmíněno výše, jde o náklady na dopravu, clo a DPH. Při nejčastěji využívané doložce FOB je na kupujícím, aby zajistil a uhradil přepravu.

Nejlevnější cestu, jak zboží přepravit z Číny, představuje lodní doprava. V případě, že zbožím nezaplníte celý kontejner, nabízí se varianta děleného kontejneru, kdy vaše zboží bude do přístavu určení přepraveno spolu se zbožím pro jiné subjekty. Nevýhodou lodní dopravy je pak její časová náročnost. Je potřeba počítat s tím, že přeprava zboží lodí z Asie trvá standardně 4-6 týdnů.

Pro zásilky objemově malé je možné uvažovat o letecké přepravě či přepravě kombinované (část úseku lodí, zbytek letadlem). Využití těchto cest zkracuje dobu doručení, je však pochopitelně finančně náročnější. Přepravu i celní procedury pro Vás mohou zpracovat specializovaní přepravci. Je vhodné nechat si zpracovat nabídku několika společností, rozdíly v ceně mohou být znatelné.

Autor článku: Jakub Křižka

Členství

 • Kontakt na ostatní členy obchodní komory.
 • Asistence při zájmu o vstup na čínský trh.
 • Asistence při zájmu o spolupráci s potencionálním čínským partnerem.
 • Reference členských společností pro čínské investory vstupující na český trh.
 • Reference na členy v případě zájmu a kontaktu se společnostmi z Číny pro možnost spolupráce na českém trhu.
 • Možnost prezentace na web stránkách CCOK.
 • Účast na akcích pořádaných CCOK.
 • Zprostředkování spolupráce se zástupci čínské (čínských) obchodních komor.
 • Zprostředkování na potencionálního čínského partnera v případě zájmu české společnosti hledajícího obchodního partnera v Číně.
 • Zprostředkování a pomoc při orientaci v Číně.
 • Další činnosti, které plynou ze specifik jednotlivých členů a jejich zájmů.

Historie

Naše působnost je zejména orientována k přátelské spolupráci s partnery v Číně, zejména pak u jednotlivých hospodářských komor v městech Shenyangu, Pekingu, Shenzenu , Nanjingu a dalších. Dále usilujeme věcně o to, abych byli respektováni v obchodních sporech  jako rovnocený partner.

Historie aktivit komory

 • Organizace Tour Filmu v Karlových Varech 2004
 • Školení privatizace, účast doc. Tomáš Ježek, JUDr.  Muroň, Ing. Michal Soukup. 2004
 • II. Etapa školení privatizace specialistů z ČLR v ČR ( MF – ministr  Bohuslav Sobotka) r. 2005 (více ve fotogalerii) .
 • Poděkování MF za podporu a zhodnocení školení privatizace  2005 
 • Školení odborníků Ministerstva stavebnictví ČLR v ČR.
 • Organizace a  program návštěvy výstavy v Pekingu za účasti primátora města Karlovy Vary, delegace složena představitelů kraje a města KV.
 •  Pomoc při  návštěvě ministra MMR v Pekingu v oblasti turistiky za připravené spolupráce s BTG – Beigin Turist Group a BTA..
 • Příprava velko- projektu výstavby  v Shenyangu a centrální kotelny Ximbey za účasti Komerční banky ČR.
 •  Pracovní a přátelské setkání s Hospodářskou komorou Shenzen ČLR .
 • Školení Ministerstva práce ČLR v Praze za účasti pracovníků MPSV Praha a doc. Tomáše Ježka.
 • V Praze podepsaná smlouva k výměně pracovníků s provincie Liaoning a městem Shenyang.
 • Vytvořeny podmínky pro podpis Partnerské smlouvy mezi městy Jablonec nad Nisou a  Beihai -Jižní Čína, (více fotogalerii).
 • Vedení krajské delegace zastupitelů a vybraných představitelů Karlovarského kraje do Číny, úspěšná akce do měst Beijing, Shenyang.
 • Pracovní setkání delegace ze Shenynagu na TUV SUD v Praze.
 • V r. 2010 připraven vstup firmy GJI Nanjing do přímé spolupráce se Skanskou ČR (Krize).
 • V r. 2012 pokračování jednání s GJI  Nanjing a dalšími firmami o zájem ke vstupu jak ve financování, tak v realizaci staveb a velkých projektů v ČR. Zájem o následný nákup nepoužívaných objektů – továrních celků v ČR.
 • V r. 2013 –MSK v  Ostravě 16.01. 013 setkáni se s hejtmanem panem Novákem. Projednána možná spolupráce a obnovení Smlouvy o vzájemné spolupráci  s městem Shenyang provincie Liaoning ČLR  ve spojení s městem Ostrava .  K našemu návrhu byla vyslovena ze strany hejtmana MSK podpora a zájem. Novou smlouvu kraje a města pak prakticky k  využít v obchodním a školském oboru. Hejtman, pan Novák, byl s naším návrhem spokojen.
 • Dne 24.04. 013 informován GŘ  OKD  o jednání s městem Ostrava k navázání možných obchodních vazeb  se Shenyangem – City.Poslanecká sněmovna místopředseda PhDr. L. ZaorálekMPO ministr – vypracována informační zpráva pro ministra k možnostem činnosti v Shenyangu a provincii Liaoning.
  Ostrava  – pozvánka od MSK k řešení hospodářské a sociální situace jako pracovní skupina – naše účast .
 •  Akce roku 201421th, srpen t 2014 pozvání pro Mr. Li Zhang, Vice General  of Liaoning Ruixiang General AvIa-tion Co.
  Návštěva se organizovala za podpory MPO náměstka ministra Ing. Vladimíra Bärtla , který    pozvání    představitele magistrátu města Shenyang.
 • Akce roku   2015Prioritní  akce:  v provincii Liaoning , město ShenyangBřezen 2015 – Jednání s „Shenyang Heating Association“ vytvořeny obchodní podmínky vzájemné spolupráce  pro rekonstrukce kotelen města zejména pak jejich filtrů. Dohodnuty možnosti spolupráce a vzniku nové firmy „ZVVZ China“.Listopad 2015 – Provedeny základní administrativní úkony pro založení nové firmy ZVVZ China na patřičných institucích. Projednáno vše potřebné na Živnostenském úřadě v distriktu města Hunnan (Shenyang).   Jednání proběhla za přítomnosti generálního ředitel ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Začátek aktivit v roce 2016

 •  Leden 2016

Na naše pozvání příjezd podnikatele pana  Xie Yuambo  General Manager z   Dalian HuiYing  Machinery co., LTD.

Jednání v Jihlavě v JIHLAVAN airplanes, s.r.o.,

dále

ZVVZ –EE Milevsko,

ČKD – Energy,

UM – Karlovy Vary setkání s primátorem města   .

 

PROGRAM PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ ČINNOSTI

 • Řešení  při pochybení našich podnikatelů v obchodech s čínskými  partnery.  Objasnění nutnosti znalosti prostředí českých firem při realizaci obchodního zájmu.  V různých oblastech ČLR jsou jiné způsoby a zvyky spolupráce. Je nezbytná opatrnost a prověrka partnera..
 • Aktivní  odborně –  technická spolupráce v oblasti ekologie čistoty ovzduší v prov. Liaoning a města Shenyang.
 • Podpora českých firem v případě, že se předem ozvou v lustraci čínských partnerů. V případě již vzniklého problému zpoplatněný informační servis.
 • Při zájmech podnikatelů otevírat nové obchody v Číně připravíme organizaci jejich cesty s patřičným dohledem a případně po dohodě i s doprovodem našich čínských pracovníků.  (Dohoda o provedení práce – zpoplatněno).

Pomoc při řešení obchodů českých firem s firmami z ČLR – pomocná ruka pro české firmy:

 • Za firmu Profit Energy v Praze vymoženo na ztraceném kontraktu 270 tis EUR.
 • Za firmu  Armavír Praha – řešení podvodného dodání záměny zboží Zn za betonové dlaždice v hodnotě více jak 200 tis. EUR.
 • Za firmu Sorbi a.s.  Olomouc – versus TOPRAY Shenzen, dodání nekvalitních elvojt. panelů.  Provedena žaloba   a realizované tři stání. Soudní verdikt v náš prospěch. Ekonomický rada  zajistil zaslání diplomatické nóty  k soudu v Shenzenu 22.02.2013. Následovalo odvolání dodavatele u II. Stupně soudu v Guanzhou. Nyní je urgováno realizování soudního verdiktu . Případ je řešen za spoluúčasti  MZV v Praze a vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Pekingu.Výsledek soudu není respektován. Neustálé průtahy .
 • Firma SVIKOS  nakoupila zboží v Shenzenu a  dopravce  náklad odvezl neznámo kam. Bylo podáno policejní oznámení, jeho výsledek je stále  bezvýsledně urgován.

Naši partneři

zvv

ZVVZ – Enven Engieenerig a.s. Milevsko

www.zvvz-enven.cz

Více informací

 

logo_ia_cs

Inženýrská Akademie České Republiky,o.s.

http://www.eacr.cz/cs/

Více informací

 

logo_cvut

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ V PRAZE

http://intranet.cvut.cz/cs

Více informací

 

skoda

ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

http://www.skodamt.com

Více informací

O komoře

Výpis z obchodního rejstříku

Česko – čínská obchodní komora, A 22214 vedená u Městského soudu v Praze

Informace  k výpis  z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 22214

 

Datum zápisu: 26. srpna 1997

Spisová značka: A 22214 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:     Česko – čínská obchodní komora

Sídlo: Praha 2, Anny Letenské 34/7, PSČ 120 00

Identifikační číslo: 25604422

Právní forma: Komora

 

 

Předmět podnikání:

l. Komora má za úkol podporovat obchodní a hospodářské vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou a uplatňovatzájmy čínského hospodářství v České republice, jakož i zájmy českého hospodářství v Čínské lidové republice

2. K dosažení tohoto účelu přísluší komoře, pokud není zákonem stanoveno jinak, zejména tyto úkoly:

a) Poskytování informací a poradenství, zejména vypracování znaleckých posudků, studií o trhu a zpráv,

b) Zprostředkování, udržování a další rozvoj obchodních kontaktů mezi podniky obou zemí

c) Navazování a udržování kontaktů mezi zájmovými hospodářskými institucemi obou zemí

d) Uplatňování hospodářských zájmů osob podílejících se na hospodářských vztazích v českých a čínských vládních orgánech, veřejně právních společnostech a úřadech

e) Shromažďování a předávání informací o hospodářské situaci v ČLR a v ČR , o stavu a vývoji hospodářských a obchodně politických otázek publikacemi ( oběžníky , výročními zprávami,oznámeními či jinými médii )

f) Provádění různých akcí jako tiskových konferencí, informativních seminářů, sympozií a diskusí, jakož i účast na takových akcích , pokud jsou v souladu s účelem podle stanov

g)Ověřování odbytových , pořizovacích a investičních možností v obou zemích

h) Zprostředkování v případech sporů mezi osobami zúčastněnými na bilaterálním hospodářském provozu

i) Vystavování osvědčení původu

j) Podnikání kroků vedoucích k vylepšování dobrého jména čínských podniků, jejich výrobků a poskytovaných služeb na českém trhu, jakož i českých podniků, jejich výrobků­a poskytovaných služeb na trhu čínském

k) Poskytování pomoci a poradenství českým i čínským subjektům v jejich snaze o rozvoj vývozu, včetně vytváření databanky vhodných obchodních partnerů

l)Vytváření a rozšiřování knihovny komory, která obsahuje všechny informace o vzájemných vztazích ČR a ČLR a to na všech druzích nosičů informací

m) rozvíjení informačních technologií prohlubujících vzájemné vztahy ČR a ČLR , včetně vytváření a rozšiřování vlastní adresy a stránek komory na mezinárodní počítačové síti Internet

n) provozování všech dalších zákonem přípustných činností,jež slouží účelu stanov popsaném v odstavci 1

o)Organizování skupinových návštev a obchodních veletrhů v Číně a České republice

3. Komora bude vykonávat svoji činnost v úzké spolupráci s institucemi a úřady obou zemí, které se ukáží býti z hlediska této spolupráce, výzmanými .

4.Komora se zdrží veškeré politické činnosti.

 

Představenstvo  Česko – čínské obchodní komory

Vznik členství  a volby na valné hromadě 03.07.2012

 

předseda představenstva: Jiří Schraml

Karlovy Vary  PSČ 360 01

den vzniku funkce: 3. července 2012

den vzniku členství: 1999,

před. představenstva  od .19.06.2002

1. místopředseda představenstva: Ing. Miloš Patera

Karlovy Vary   PSČ 360 05

den vzniku funkce: 3. července 2012

den vzniku členství:  od 18.06.2006

2. místopředseda představenstva: Ing. Bohuslav Kovanda

Praha  PSČ 263 01

den vzniku funkce: 3. července 2012

den vzniku členství: od 18. 06 2006

člen představenstva: Yang Jing

Karlovy Vary  PSČ 360 01

den vzniku funkce: 3. července 2012

den vzniku členství: od 18.06.2002

člen představenstva: Jana Skopová

Mělník  PSČ 276 01

den vzniku funkce 3.července 2012

den vzniku členství: 12. června 2012

 

Způsob jednání:

Způsob jednání za komoru: Členové představenstva jednají a podepisují se jménem komory tak, že pro jakýkoliv práívní úkon učiněný jménem komory je vyžadován podpis buď předsedy představenstva, anebo alespoň dvou členů představenstva.

Úvodní stránka

SDĚLENÍ:


Česko – čínská obchodní komora (CCOK) vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou A 22214, byla založena 26. srpna 1997. Zřízena byla na základě zákona 29/1980 o hospořářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

IČO: 256 04 422

Komora vykonává svojí činnost v úzké spolupráci s institucemi a úřady obou zemí, které se ukáží z hlediska této spolupráce významnými.