Spory

      Soudní případ nekvalitní dodávka solárních panelů

Rozsudek mezi TOPRAYSOLAR  a.s.  Shenzen a firmou SORBI a.s. Olomouc

       u  soudního dvora I. instance  v Shenzenu

1) strana: Zúčastněné osoby + začátek skutkového popisu návštěvou pana Ing. Sorbiho ve firmě Topraysolar v říjnu roku 2008.

2) strana: při návštěvě ve společnosti bylo panu Sorbimu přislíbeno 20 let doby

použití panelů s poklesem maximálně na osmdesát procent původního výkonu. Pan Ing. Sorbi věřil slibovanému výkonu a dne 30.10.2008 obě strany podepsaly prostřednictvím emailu Kupní smlouvu č.TP0810026 s výkonem 38W, celkem 5263 kusů.

– společnost Sorbi a.s.   provedla všechny  platby na účet společnosti Topraysolar vedený na pobočce The Bank of China v Shenzhenu

– 5. 11. 2008 částku 45 000,- USD

– 30. 12. 2008 částku 407 101,62 USD

– celkem 452 101,62 USD

– dne 2.1.2009 společnost Sorbi obdržela fakturu a expediční list. 2. – 4. 2.

2009 zboží dorazilo do společnosti Sorbi

– dne 31.7.2009 dokončena elektrárna, na kterou bylo použito zboží

společnosti Topraysolar, v srpnu 2009 byly dokončeny další dvě a

pokračovalo se ve výstavbě dalších, po uvedení elektráren do provozu si

všichni uživatelé podali stížnost, že výstupní výkon je nedostatečný,

provedena kontrola společností Sorbi a monitoring po určitý časový úsek

s tím, že výstupní výkon všech elektráren je nedostačující.

– dne 13.7.2010 společnost Sorbi poslala email společnosti Topraysolar, ve kterém byl zmíněn problém nedostatečného výkonu a požádána společnost Topraysolar, aby vyslala osobu na místo záležitost ověřit a vyřešit., ale společnost Topraysolar nikoho do ČR nevyslala

– v mezidobí od 13.7.2010 do 18.1.2011 se společnost Sorbi vícekrát snažila komunikovat se společností Topraysolar (35 emailů), vyhověla požadavkům společnosti Topraysolar a poskytla instalační data z místa instalace, ale nedostala žádný rozumný návrh řešení od společnosti Topraysolar

3) strana: 26. 10. 2010 společnost Sorbi dostala Zkušební zprávu s naměřeným

výstupním výkonem 23W. Společnost Sorbi pak poslala tuto zprávu společnosti Topraysolar a následně poslala vzorek, který si vyžádala společnost Topraysolar

– 18. 12. 2010 společnost Topraysolar poslala společnosti Sorbi mail s tím, že převzali vzorky a provedli kvalitativní test výrobku s výsledkem výstupního výkonu o 25W.

– společnost Topraysolar navrhl zaslání dalších panelů, který by dorovnaly chybějící výkon

– společnost Sorbi se však domnívá, že při koupi výrobků společnost Topraysolar zdůrazňovala jejich kvalitu vyhovující mezinárodním normám IEC61646 a IEC61730 a proklamovaná kvalita a výkon byly hlavním důvodem pro nákup jejich výrobků.

– 4. 2. 2009 poslala společnost Topraysolar společnosti Sorbi testovací data solárních panelů zaslaných společnost Sorbi s průměrným výstupním výkonem 41,94W.

– společnost Sorbi vy si však nekoupila solární panely společnosti Topraysolar, kdyby věděla, že jejich výstupní výkon v prvním roce užití klesne na proklamovaných 60% – 65% původního výkonu

4) strana: Topraysolar společnost uvedla společnos Sorbi v omyl, což bylo i

stěžejní příčinou vzniku tohoto sporu

– podle odstavce 7.3.smlouvy má společnost Topraysolar nést

odpovědnost za uvedení společnosti Sorbi v omyl

– podle smluvními stranami podepsané smlouvy, kupující má do jednoho roku od vystavení faktury prodávajícím vznést požadavky týkající se kvality solárních panelů, přičemž společnost Sorbi řádně v lhůtě poskytla materiál dokazující problému výrobku s kvalitou

– společnost Sorbi pověřila Česko – čínskou obchodní komoru vyřešit tento spor. Dne 8. 4. 2011 pověřený zmocněnec společnosti Sorbi, paní Yang Jing kontaktovala společnost Topraysolar.

– žádost na Shenzhenskou pobočku China Council for the Promotion of International Trade a mediační centrum centrály stejného úřadu nezměnily postoj k řešení problému spol.Topraysolar

– dne 6. 3. 2012 předseda Česko – čínské obchodní komory navštívil Shenzhen a setkal se s generální ředitelkou společnosti Topraysolar, paní LI Fenhua. Výsledkem jednání byl ale jen obyčejný popsaný bílý papír se stejnou odpovědí jako v minulosti

– společnost Sorbi použila vyrobené panely společnosti Topraysolar k výstavbě elektráren, výstupní výkon byl dalece vzdálen slibovaným kvalitám a byly v České republice reklamovány

– s ohledem na řešení sporů nevyhovující mezinárodním standardům byl negativní vliv velký

Strana 5) Společnost Sorbi na základě mezinárodních dohod a zákonů ČLR se

domnívá, že by společnost Topraysolar měla nést odpovědnost

– na základě výše uvedeného společnost Sorbi požaduje

1) Rozhodnout, že společnost Topraysolar je s ohledem na kvalitativní problémy dodávaných solárních panelů odpovědná za škodu vzniklou z prodeje na základě smlouvy TP0810026 ze dne 30.10.

2) Uložit společnosti Topraysolar povinnost uhradit vzniklou škodu ve výši 1 182 588,62 USD na základě kvalitativních nedostatků zboží prodávaneho na základě  smlouvy č. Topraysolar

3) Uložit společnost Topraysolar úhradu nákladů řízení

– Obhajoba společnosti Topraysolar požaduje zcela zamítnout žádost společnosti Sorbi z následujících důvodů:

– dodávka solárních panelů při exportu ze závodu byla vyhovující, přestože dnes naměřené výstupní hodnoty jsou nižší než 80 % hodnoty při exportu ze závodu, tak to není problémy s kvalitou výrobku samotného, ale problém přirozeného snížení výkonu přesahující 20%. Poté, co se takováto situace vyskytne, společnost Topraysolar dle ujednání odstavce 3.3 smlouvy a přílohy 2 smlouvy si volí, zda dodá jiné solární panely zákazníkovi jako náhradu ztráty výkonu nebo zdarma vymění poškozené solární součástky, tudíž se nejedná o odškodnění tzv.ztráty žalované společností Sorbi.

– Soud v průběhu řízení zjistil: společnost Sorbi se pomocí asistence prostředníka Jana Mikuláška zkontaktovala se společností Topraysolar, podepsala smlouvu. Společnost Topraysolar nabídla společnosti Sorbi 40W panely z materiálů, které zaručují v průběhu 20 let výkon ne nižší než 80%. Společnost Sorbi se společností Topraysolar dne 30.10.2008 podepsala smlouvu o prodeji s přílohami č.TP0810026, tato smlouva byla vyhotovena v anglickém jazyce a předlohu smlouvy navrhla společnost Topraysolar. Smluvně se sjednalo: Společnost Sorbi kupuje 5263 kusů amorfních křemíkových panelů typu TPS-113 39W s příslušenstvím, celková smluvní částka je 452101,668 USD

Strana 6) Vysvětlení vyloučení odpovědnosti dne jednotlivých smluvních    ustanovení – citace smluvních ujednání

 

Strana 7) Smluvní ujednání, ze kterých se vychází při úvahách o záruce na výkon

v přílohách 1 a 2

 

Strana 8) Smluvní omezení odpovědnosti: maximální odpovědnost za škody je

do celkové výše zaplacené zákazníkem a omezena je 24 měsíci ode dne vystavení faktury původnímu zákazníkovi při prodeji zboží.

– dne 2.1.2009 společnost Topraysolar vystavila fakturu společnosti Sorbi a balící list, společnost Sorbi pověřila přepravou zboží na místo společnosti Sorbi.

– dne 4.2.2009 společnost Topraysolar prostřednictvím emailové zprávy poskytla data k dodaným panelům, včetně výkonu zaslaného zástupci společnosti Sorbi Janu Mikuláškovi, přičemž uvedená výkonová data všechna vyhovovala smluvním ujednáním.

 

Strana 9) Obě strany potvrdily, že společnost Sorbi dne 30.12.2008 již uhradila

celou částku za zboží.

– společnost Sorbi v průběhu řízení zjistila, že panely dodané společností Topraysolar jsou typu TPS-103 38W, ne smluvně sjednaných TPS-113 38W, nicméně společnosti Sorbi nebylo toto předtím známo, přičemž nezjistil, že obdržené panely nejsou typového označení sjednaného ve smlouvě.

– dne 13.7.2010 Jan Mikulasek, zástupce společnosti Sorbi poslal emailovou zprávu společnosti Topraysolar a sdělil, že se vyskytly problémy s panely…

– dne 5.8.2010 společnost Sorbi odeslala emailovou zprávu společnosti Topraysolar s tím, že na všech projektech je dosahováno maximálně 73% očekáváného výkonu. Poté společnost Sorbi s Topraysolar vedla několikrát emailovou komunikaci, společnost Topraysolar vyžadovala zaslání vzorku na provedení zkoušek. 18.12.2010 společnost Topraysolar společnosti Sorbi zaslala email o přijetí vzorku, a že již byly provedeny zkoušky, výstupní výkon zkoušeného vzorku byla 25W, s existujícím rozdílem výkonu 13W. Dále souhlasila s dodáním 13W x 5263 kusů = 68419W náhrady rozdílu ve výkonu s tím, že společnost Sorbi uhradí přepravu 1800 kusů panelů. Společnost Sorbi nesouhlasila s návrhem a posléze pověřila paní YANG Jing, pracovnici Česko – čínské obchodní komory, řešením sporu. Společnost Sorbi dne 8.4.2011 vznesla požadavek navrácení zboží

– dne 28.10.2011 společnost Topraysolar společnosti Sorbi prostřednictvím emailové zprávy učiněna nabídka doplněním 38W amorfních křemíkových panelů nebo lze také zvolit výkonově vyšší monokrystalické panely a přepravu by hradila společnost Topraysolar.

Strana 10) ….Pokračování výměny návrhů bez dosažení shody.

– Společnost Sorbi pověřila společnost SVP Components provedením

kontrolního měření panelů společnosti Topraysolar (výpočet výrobních ztrát přepočtených na USD

– společnost SVP Components dne 4.3.2013 provedla jiný znalecký

posudek panelů s cílem zjistit stav osmi solárních panelů provozovaných v solární elektrárně a jednoho kusu nikdy neprovozovaného panelu

Strana 11) Posudek shledal, že společnost Topraysolar vyrobila panely

nevyhovující podmínkám záruky kvality poskytnutých výrobcem      , pokles proti normativnímu výkonu o 30% – 40%. Nepoužívaný panel pokles 20% a také splňoval podmínky. Se závěrem, že se jedná o závady výrobce nutně zjistitelné při expedici ze závodu

– společnost UNIAGRIS dne 7.4.2010 oznámila společnosti Sorbi záležitosti ohledně použití panelů vyrobených společností Topraysolar při výstavbě solární elektrárny, elektrárna dosahuje jen 60% předpokládaného výkonu a rozhodla se se společností Sorbi ukončit jednání před podpisem smlouvy o dvou solárních elektrárnách.

– zrušení již podepsané smlouvy společností VYSTA oznámeno dne    18.5.2010

– Elektronický platební příkaz, kdy do 15 dnů od obdržení má společnost Sorbi  uhradit panu Vlastislavu Buřilovi 436 414,8 Kč se zákonnými úroky 7,75%

Strana 12) Výpočet částky odškodnění podle společnosti Sorbi s přepočtem do

USD

Strana 13) pokračování výpočtu částky odškodnění podle společnosti Sorbi

s přepočtem do USD

– po prověření a zapsání výše uvedených skutečností vyplývá, že důkazy předložené v obžalobě jsou dostatečně usvědčující

Strana 14) Soud nejprve řeší, že případ spadá do jurisdikce soudu dle sídla

obžalovaného, tj. soud

města Shenzhen, provincie Guangdong. Dále hovoří o možných použitých zákonných úpravách a dochází k závěru, že nejlépe odráží charakter zákonů běžně obvyklých prodejci kupní smluvy, tj. společnosti Topraysolar, a to jsou zákony Čínské lidové republiky.

Strana 15) Smluvní strany ohledně vzniku smlouvy, ceně a platbě a existujícího

poklesu výkonu pod proklamovaných 80% nemají žádné rozpory, předmět sporu leží v

1) zda je smlouva závazná pro obě strany

2) zda společnost Topraysolar porušila svým jednáním smlouvu a jak by měla být odpovědná za porušení smlouvy

– ohledně první otázky soud považuje smlouvu za právoplatně uzavřenou po vzájemné dohodě smluvních stran a je závazná pro obě smluvní strany

– Soud si všiml, že oproti smlouvě byly dodány panely typu TPS-103 38W, což při stejném výkonu 38W a nevznesení připomínek při převzetí společností Sorbi bylo respektováno smluvními stranami

– ohledně druhé otázky soud, zda společnost Topraysolar porušila smlouvu, tím, že dodala panely o nižším než smluvních 38W smlouvu porušila

Strana 16) Soud podporuje řešení náhrady odpovědnosti za škody finanční

cestou jako společnost Sorbi, ne výměnou zdarma, nicméně při stejné právní moci dvou ustanovení smlouvy      (3.3.Příloha 2)

– řešení výše částky náhrady odpovědnosti za škody upřednostněním omezující klauzule záruky kvality maximálně do výše uhrazené fakturované částky.

Strana 17) výše uhrazené fakturované částky 452 101,668 USD je proto

maximální částkou náhrady odpovědnosti za škody

– dále vyjádření podpory či nepodpory s jednotlivými částkami požadovaného odškodného pokračující na str.18

Strana 18) Celková prokazatelná škoda dle Mezinárodní dohody vznešená

společností Sorbi dosahuje celkem 579,830,84 USD, což je více než fakturovaná částka uhrazená společností Sorbi ve výši 452 101,668 USD. Soud souhlasí s omezující klauzulí do výše uhrazené fakturované částky.

– na základě výše uvedených zákonů soud vynese následující rozsudek

1) Společnost Topraysolar do 10 dnů od platnosti tohoto rozsudku uhradí

náhradu škody žalobci, společnosti Sorbi, a.s.,  ve výši 452 101,668 USD

Strana 19)

2) Další žádosti žalobce, společnosti Sorbi, a.s., se zamítají

Nedojde-li k úhradě v určeném termínu, úroky z prodlení podle soudního

řádu civilního

Náklady řízení ve výši 63 168,- RMB hradí z části žalovaný ve výši 60 000,- RMB a žalobce ve výši 3 168,-RMB-

– od doručení do 30 dnů může společnost Sorbi podat odvolání ke Vyššímu lidovému soudu provincie Guangdong, společnost Topraysolar do 15 dnů

31.3.2014 Shenzhen

Strana 20) Související právní úpravy a nařízení

Strana 21) Související právní úpravy a nařízení

V TEXTU TEDY NENÍ ŽÁDNÁ ZMÍNKA O DŮVODECH, PROČ ČÁST SOUDNÍCH VÝLOH MÁ HRADIT SPOLEČNOST SORBI.

 

 

 

Nečinnost odvolacího soudu – Urgence a intervence

      广东省高级人民法院

        涉外民事庭

Foreign civil court(2014)粤高法四终字第121号案 法

  • Ministry of Foreign Affairs

Of the Czech Republic

Petr Vávra

Director

Bilateral Economic Relations

End Export Promotion Deparment

  • Embassy of the Czech Republic
          Ritan Lu, Jianguomenwai Beijing 100600, People´s Republic of China Klára Jurčová (尤乐娜) Economic
          Counsellor Head of the Economic Section

Czech Republic. Prague 2015 May 15

 

广东省高级法院第四法庭法官:

您好!

我们是捷克-中国商会,我们受捷克苏尔毕(SORBI)公司的委托,代理其在中国与中国深圳拓日公司因太阳能电池板质量问题产生的纠纷问题的处理,在中国深圳中级法院经诉讼并判决后,因被告-深圳拓日公司上诉到广东高级法院第四法庭,2014年8月26日开庭后,等待二审法庭判决。

到今日,我们作为代理人没有办法了解案件进展的信息,我们的此案代理人杨静女士给我们消息,她作不到在你们法院的网站上查询案件的进展情况,她和法院此案处理法官书记员有过多次联系,没有收到回复。

此案2014年8月26日开庭后到现在已经几个月的时间了,我们特此致函,想知道二审法院什么时间能判决,请给我们信息。

随信附我们的工作人员也就是案件的代理人与法院联系的邮件。

多谢!

捷克-中国商会

会长  Jiri Schraml

 

Dear Judge:

I’m from the Czech-Chinese Chamber of Commerce. I’m in the commission of SORBI Company of Czech Republic. My Commerce and I deputize for the dispute of quality issue of solar panel between SORBI and Shenzhen Topray Solar Co.,Ltd Company of Shenzhen. After the lawsuit and court decision at Intermediate Court of Shenzhen, as the defendant, Shenzhen Topray Solar Co.,Ltd Company lodged an appeal to the Forth Court of Superior Court of Guangdong Province, and after the court session was opened on 26 August 2014, the court decision of the second instance is still pending.

So far, as the agent, my Commerce and I couldn’t inform the process of the case. Our representative Mrs. Jing Yang apprised that she couldn’t inquire about the process from the Guangdong Superior Court webpage. Mrs. Yang has contacted the court clerk over and again but she hasn’t received any reply.

Ten months had pasted after the court session was opened on 26 August 2014. My commerce and I hereby request – Please let us know when the second instance will be adjudged.

Please also see attached mails between my representative Mrs.Yang and the Guangdong Superior Court.

Best regards.

Sincerely,

Board Chairman

Jiri Schraml

Czech-Chinese Chamber of Commerce