ŠMT a.s.

ŠMT a.s. má historicky dlouhodobé plodné vztahy s Čínskou lidovou republikou (dále PRC). Dle dochovaných záznamů byl první stroj ŠMT do PRC dodán v roce 1970.

Hlavní milníky z hlediska organizace v PRC:
1990 permanentní obchodní zastoupení v Pekingu (1 pracovník ŠMT napřed v rámci STROJIMPORTU, od 1991 samostatně)
1997 založení joint venture (JV) s firmou HARBIN ELECTRIC
2007 ukončení JV a úspěšná transformace stávajících pracovníků do 100% dceřiné společnosti EASTERN ŠMT , Ltd. (SHENYANG) (dále ES)
2015 integrace obchodního zastoupení do dceřiné společnosti

Dceřiná společnost ES vznikla v roce 2007 s počtem cca 10 pracovníků a postupem času se rozrostla na současných 34 osob. Společnost zajišťuje mimo jiné prodejní činnost (příprava jednání, tvorba tendrové dokumentace, účast na jednáních, apod.); servisní činnost během realizace projektu; dodávky subkomponent z čínských zdrojů; záruční servis a pozáruční servis.

Z obchodního hlediska je PRC extrémně důležitým partnerem pro ŠMT. V letech 2010 – 2019 bylo čínským firmám prodány výrobky ŠMT v sumě převyšující 31% celkového kontrahovaného objemu (v roce 2019 dokonce skoro 50%). Hlavními zákazníky jsou čínské státní i soukromé podniky vyrábějící díly pro energetiku (jaderná, plynová, tepelná), výrobci lisů a vstřikovacích strojů, výrobci dílů pro lodě (klikové hřídele, bloky motorů), výrobci dílů pro důlní průmysl (dobývání rud a nerostů, offshore těžba ropy a plynu) a v posledních 3 – 4 letech i výrobci komponent pro větrné elektrárny.

Ve své podstatě lze říci, že zákazníci z PRC jsou jedni z nejvýznamnějších odběratelů strojů ŠMT a ve střednědobém horizontu by bylo prakticky nemožné případný výpadek dodávek do PRC nahradit dodávkami do jiných teritorií. ŠMT má zájem o rozvíjení korektních a přátelských vztahů s partnery v PRC.

 

My k Taiwanu!