Inženýrská akademie České republiky

(IA ČR) je nezisková organizace – výběrové sdružení fyzických osob.

Založena 7. února 1995

Cesko_cinske_vztahy_Inzenyrska_akademie_1Prvořadým cílem IA ČR je podpora technických věd a technického školství, vytváření mostů mezi výzkumem a realizační sférou a přispívat ke zvýšení konkurenční schopnosti české ekonomiky.

IA ČR prostřednictvím svých exekutivních orgánů a odborných sekcí poskytuje veřejnosti odborné znalosti svých členů formou expertních a poradenských služeb univerzitám, vládním i nevládním institucím a široké odborné veřejnosti, vyjadřuje se k závažným technickým problémům rozvoje národní výzkumné infrastruktury a působí na zlepšování legislativy výzkumu, vývoje a inovací.

Cesko_cinske_vztahy_Inzenyrska_akademie_2IA ČR rovněž pořádá semináře a konference, vydává odborné publikace a periodické tisky a provádí vlastní výzkum v oblasti transferu technologií a inovací.

V roce 1999 se IA ČR stala řádným členem CAETS, je aktivním členem (European Counci of Applied  Sciencesand Engineering).

Spolupracuje s řadou zahraničních inženýrských akademií.

S Čínskou Inženýrskou akademií byla podepsána smlouva o spolupráci obou akademií. Jako hlavní témata spolupráce byla zvolena: Engineering Education, Advanced Engineering a Nuclear power.

Česko – čínské (ang) memorandum zde k nahlédnutí