Historie

Naše působnost je zejména orientována k přátelské spolupráci s partnery v Číně, zejména pak u jednotlivých hospodářských komor v městech Shenyangu, Pekingu, Shenzenu , Nanjingu a dalších. Dále usilujeme věcně o to, abych byli respektováni v obchodních sporech  jako rovnocený partner.

Historie aktivit komory

 • Organizace Tour Filmu v Karlových Varech 2004
 • Školení privatizace, účast doc. Tomáš Ježek, JUDr.  Muroň, Ing. Michal Soukup. 2004
 • II. Etapa školení privatizace specialistů z ČLR v ČR ( MF – ministr  Bohuslav Sobotka) r. 2005 (více ve fotogalerii) .
 • Poděkování MF za podporu a zhodnocení školení privatizace  2005 
 • Školení odborníků Ministerstva stavebnictví ČLR v ČR.
 • Organizace a  program návštěvy výstavy v Pekingu za účasti primátora města Karlovy Vary, delegace složena představitelů kraje a města KV.
 •  Pomoc při  návštěvě ministra MMR v Pekingu v oblasti turistiky za připravené spolupráce s BTG – Beigin Turist Group a BTA..
 • Příprava velko- projektu výstavby  v Shenyangu a centrální kotelny Ximbey za účasti Komerční banky ČR.
 •  Pracovní a přátelské setkání s Hospodářskou komorou Shenzen ČLR .
 • Školení Ministerstva práce ČLR v Praze za účasti pracovníků MPSV Praha a doc. Tomáše Ježka.
 • V Praze podepsaná smlouva k výměně pracovníků s provincie Liaoning a městem Shenyang.
 • Vytvořeny podmínky pro podpis Partnerské smlouvy mezi městy Jablonec nad Nisou a  Beihai -Jižní Čína, (více fotogalerii).
 • Vedení krajské delegace zastupitelů a vybraných představitelů Karlovarského kraje do Číny, úspěšná akce do měst Beijing, Shenyang.
 • Pracovní setkání delegace ze Shenynagu na TUV SUD v Praze.
 • V r. 2010 připraven vstup firmy GJI Nanjing do přímé spolupráce se Skanskou ČR (Krize).
 • V r. 2012 pokračování jednání s GJI  Nanjing a dalšími firmami o zájem ke vstupu jak ve financování, tak v realizaci staveb a velkých projektů v ČR. Zájem o následný nákup nepoužívaných objektů – továrních celků v ČR.
 • V r. 2013 –MSK v  Ostravě 16.01. 013 setkáni se s hejtmanem panem Novákem. Projednána možná spolupráce a obnovení Smlouvy o vzájemné spolupráci  s městem Shenyang provincie Liaoning ČLR  ve spojení s městem Ostrava .  K našemu návrhu byla vyslovena ze strany hejtmana MSK podpora a zájem. Novou smlouvu kraje a města pak prakticky k  využít v obchodním a školském oboru. Hejtman, pan Novák, byl s naším návrhem spokojen.
 • Dne 24.04. 013 informován GŘ  OKD  o jednání s městem Ostrava k navázání možných obchodních vazeb  se Shenyangem – City.Poslanecká sněmovna místopředseda PhDr. L. ZaorálekMPO ministr – vypracována informační zpráva pro ministra k možnostem činnosti v Shenyangu a provincii Liaoning.
  Ostrava  – pozvánka od MSK k řešení hospodářské a sociální situace jako pracovní skupina – naše účast .
 •  Akce roku 201421th, srpen t 2014 pozvání pro Mr. Li Zhang, Vice General  of Liaoning Ruixiang General AvIa-tion Co.
  Návštěva se organizovala za podpory MPO náměstka ministra Ing. Vladimíra Bärtla , který    pozvání    představitele magistrátu města Shenyang.
 • Akce roku   2015Prioritní  akce:  v provincii Liaoning , město ShenyangBřezen 2015 – Jednání s „Shenyang Heating Association“ vytvořeny obchodní podmínky vzájemné spolupráce  pro rekonstrukce kotelen města zejména pak jejich filtrů. Dohodnuty možnosti spolupráce a vzniku nové firmy „ZVVZ China“.Listopad 2015 – Provedeny základní administrativní úkony pro založení nové firmy ZVVZ China na patřičných institucích. Projednáno vše potřebné na Živnostenském úřadě v distriktu města Hunnan (Shenyang).   Jednání proběhla za přítomnosti generálního ředitel ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Začátek aktivit v roce 2016

 •  Leden 2016

Na naše pozvání příjezd podnikatele pana  Xie Yuambo  General Manager z   Dalian HuiYing  Machinery co., LTD.

Jednání v Jihlavě v JIHLAVAN airplanes, s.r.o.,

dále

ZVVZ –EE Milevsko,

ČKD – Energy,

UM – Karlovy Vary setkání s primátorem města   .

 

PROGRAM PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ ČINNOSTI

 • Řešení  při pochybení našich podnikatelů v obchodech s čínskými  partnery.  Objasnění nutnosti znalosti prostředí českých firem při realizaci obchodního zájmu.  V různých oblastech ČLR jsou jiné způsoby a zvyky spolupráce. Je nezbytná opatrnost a prověrka partnera..
 • Aktivní  odborně –  technická spolupráce v oblasti ekologie čistoty ovzduší v prov. Liaoning a města Shenyang.
 • Podpora českých firem v případě, že se předem ozvou v lustraci čínských partnerů. V případě již vzniklého problému zpoplatněný informační servis.
 • Při zájmech podnikatelů otevírat nové obchody v Číně připravíme organizaci jejich cesty s patřičným dohledem a případně po dohodě i s doprovodem našich čínských pracovníků.  (Dohoda o provedení práce – zpoplatněno).

Pomoc při řešení obchodů českých firem s firmami z ČLR – pomocná ruka pro české firmy:

 • Za firmu Profit Energy v Praze vymoženo na ztraceném kontraktu 270 tis EUR.
 • Za firmu  Armavír Praha – řešení podvodného dodání záměny zboží Zn za betonové dlaždice v hodnotě více jak 200 tis. EUR.
 • Za firmu Sorbi a.s.  Olomouc – versus TOPRAY Shenzen, dodání nekvalitních elvojt. panelů.  Provedena žaloba   a realizované tři stání. Soudní verdikt v náš prospěch. Ekonomický rada  zajistil zaslání diplomatické nóty  k soudu v Shenzenu 22.02.2013. Následovalo odvolání dodavatele u II. Stupně soudu v Guanzhou. Nyní je urgováno realizování soudního verdiktu . Případ je řešen za spoluúčasti  MZV v Praze a vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Pekingu.Výsledek soudu není respektován. Neustálé průtahy .
 • Firma SVIKOS  nakoupila zboží v Shenzenu a  dopravce  náklad odvezl neznámo kam. Bylo podáno policejní oznámení, jeho výsledek je stále  bezvýsledně urgován.