O komoře

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 22214

Datum vzniku a zápisu: 26. srpna 1997

Spisová značka: A 22214 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: Česko – čínská obchodní komora

Sídlo: Anny Letenské 34/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Identifikační číslo: 256 04 422

Právní forma: Komora (hospodářská, agrární), smíšená obchodní komora ve smyslu ust. par. 49 odst. 2 zákona č. 42 /1980 Sb.

Předmět podnikání:

l. Komora má za úkol podporovat obchodní a hospodářské vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou a uplatňovat zájmy čínského hospodářství v České republice, jakož i zájmy českého hospodářství v Čínské lidové republice
2. K dosažení tohoto účelu přísluší komoře, pokud není zákonem stanoveno jinak, zejména tyto úkoly:
a) Poskytování informací a poradenství, zejména vypracování znaleckých posudků, studií o trhu a zpráv,
b) Zprostředkování, udržování a další rozvoj obchodních kontaktů mezi podniky obou zemí
c) Navazování a udržování kontaktů mezi zájmovými hospodářskými institucemi obou zemí
d) Uplatňování hospodářských zájmů osob podílejících se na hospodářských vztazích v českých a čínských vládních orgánech, veřejně právních společnostech a úřadech
e) Shromažďování a předávání informací o hospodářské situaci v ČLR a v ČR , o stavu a vývoji hospodářských a obchodně politických otázek publikacemi ( oběžníky , výročními zprávami, oznámeními či jinými médii )
f) Provádění různých akcí jako tiskových konferencí, informativních seminářů, sympozií a diskusí, jakož i účast na takových akcích , pokud jsou v souladu s účelem podle stanov
g) Ověřování odbytových , pořizovacích a investičních možností v obou zemích
h) Zprostředkování v případech sporů mezi osobami zúčastněnými na bilaterálním hospodářském provozu
i) Vystavování osvědčení původu
j) Podnikání kroků vedoucích k vylepšování dobrého jména čínských podniků, jejich výrobků a poskytovaných služeb na českém trhu, jakož i českých podniků, jejich výrobkůa poskytovaných služeb na trhu čínském
k) Poskytování pomoci a poradenství českým i čínským subjektům v jejich snaze o rozvoj vývozu, včetně vytváření databanky vhodných obchodních partnerů
l) Vytváření a rozšiřování knihovny komory, která obsahuje všechny informace o vzájemných vztazích ČR a ČLR a to na všech
druzích nosičů informací
m) rozvíjení informačních technologií prohlubujících vzájemné  vztahy ČR a ČLR , včetně vytváření a rozšiřování vlastní adresy a stránek komory na mezinárodní počítačové síti Internet n) provozování všech dalších zákonem přípustných činností, jež slouží účelu stanov popsaném v odstavci 1
o) Organizování skupinových návštev a obchodních veletrhů v Číně a České republice
3) Komora bude vykonávat svoji činnost v úzké spolupráci s institucemi a úřady obou zemí, které se ukáží býti z hlediska této spolupráce, výzmanými .
4. Komora se zdrží veškeré politické činnosti.

Statutární orgán – představenstvo:

předseda  představenstva:

JIŘÍ SCHRAML, dat. nar. 11. února 1941
J. Lady 12, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 3. července 2012
Den vzniku členství: 12. června 2012

1. místopředseda představenstva:

Ing. MILOŠ PATERA, dat. nar. 26. ledna 1962
Mezirolí 182, 362 25 Nová Role
Den vzniku funkce: 3. července 2012
Den vzniku členství: 12. června 2012

člen představenstva:

JING YANG, dat. nar. 16. června 1958
J. Lady 12, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary
Den vzniku členství: 12. června 2012

2. místopředseda představenstva:

Ing. OTAKAR QUADRAT, dat. nar. 10. ledna 1977
Lidická 1679/28a, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
Den vzniku funkce: 13. června 2020
Den vzniku členství: 13. června 2020

člen představenstva:

Ing. ROMAN HEIDE, Ph.D., MBA, dat. nar. 19. června 1976
Podsrp 138, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice
Den vzniku členství: 13. června 2020

Způsob jednání:

Způsob jednání za komoru: Členové představenstva jednají a podepisují se jménem komory tak, že pro jakýkoliv právní úkon učiněný jménem komory je vyžadován podpis buď předsedy představenstva, anebo alespoň dvou členů představenstva.