O komoře

Výpis z obchodního rejstříku

Česko – čínská obchodní komora, A 22214 vedená u Městského soudu v Praze

Informace  k výpis  z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 22214

 

Datum zápisu: 26. srpna 1997

Spisová značka: A 22214 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:     Česko – čínská obchodní komora

Sídlo: Praha 2, Anny Letenské 34/7, PSČ 120 00

Identifikační číslo: 25604422

Právní forma: Komora

 

 

Předmět podnikání:

l. Komora má za úkol podporovat obchodní a hospodářské vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou a uplatňovatzájmy čínského hospodářství v České republice, jakož i zájmy českého hospodářství v Čínské lidové republice

2. K dosažení tohoto účelu přísluší komoře, pokud není zákonem stanoveno jinak, zejména tyto úkoly:

a) Poskytování informací a poradenství, zejména vypracování znaleckých posudků, studií o trhu a zpráv,

b) Zprostředkování, udržování a další rozvoj obchodních kontaktů mezi podniky obou zemí

c) Navazování a udržování kontaktů mezi zájmovými hospodářskými institucemi obou zemí

d) Uplatňování hospodářských zájmů osob podílejících se na hospodářských vztazích v českých a čínských vládních orgánech, veřejně právních společnostech a úřadech

e) Shromažďování a předávání informací o hospodářské situaci v ČLR a v ČR , o stavu a vývoji hospodářských a obchodně politických otázek publikacemi ( oběžníky , výročními zprávami,oznámeními či jinými médii )

f) Provádění různých akcí jako tiskových konferencí, informativních seminářů, sympozií a diskusí, jakož i účast na takových akcích , pokud jsou v souladu s účelem podle stanov

g)Ověřování odbytových , pořizovacích a investičních možností v obou zemích

h) Zprostředkování v případech sporů mezi osobami zúčastněnými na bilaterálním hospodářském provozu

i) Vystavování osvědčení původu

j) Podnikání kroků vedoucích k vylepšování dobrého jména čínských podniků, jejich výrobků a poskytovaných služeb na českém trhu, jakož i českých podniků, jejich výrobků­a poskytovaných služeb na trhu čínském

k) Poskytování pomoci a poradenství českým i čínským subjektům v jejich snaze o rozvoj vývozu, včetně vytváření databanky vhodných obchodních partnerů

l)Vytváření a rozšiřování knihovny komory, která obsahuje všechny informace o vzájemných vztazích ČR a ČLR a to na všech druzích nosičů informací

m) rozvíjení informačních technologií prohlubujících vzájemné vztahy ČR a ČLR , včetně vytváření a rozšiřování vlastní adresy a stránek komory na mezinárodní počítačové síti Internet

n) provozování všech dalších zákonem přípustných činností,jež slouží účelu stanov popsaném v odstavci 1

o)Organizování skupinových návštev a obchodních veletrhů v Číně a České republice

3. Komora bude vykonávat svoji činnost v úzké spolupráci s institucemi a úřady obou zemí, které se ukáží býti z hlediska této spolupráce, výzmanými .

4.Komora se zdrží veškeré politické činnosti.

 

Představenstvo  Česko – čínské obchodní komory

Vznik členství  a volby na valné hromadě 03.07.2012

 

předseda představenstva: Jiří Schraml

Karlovy Vary  PSČ 360 01

den vzniku funkce: 3. července 2012

den vzniku členství: 1999,

před. představenstva  od .19.06.2002

1. místopředseda představenstva: Ing. Miloš Patera

Karlovy Vary   PSČ 360 05

den vzniku funkce: 3. července 2012

den vzniku členství:  od 18.06.2006

2. místopředseda představenstva: Ing. Bohuslav Kovanda

Praha  PSČ 263 01

den vzniku funkce: 3. července 2012

den vzniku členství: od 18. 06 2006

člen představenstva: Yang Jing

Karlovy Vary  PSČ 360 01

den vzniku funkce: 3. července 2012

den vzniku členství: od 18.06.2002

člen představenstva: Jana Skopová

Mělník  PSČ 276 01

den vzniku funkce 3.července 2012

den vzniku členství: 12. června 2012

 

Způsob jednání:

Způsob jednání za komoru: Členové představenstva jednají a podepisují se jménem komory tak, že pro jakýkoliv práívní úkon učiněný jménem komory je vyžadován podpis buď předsedy představenstva, anebo alespoň dvou členů představenstva.