ZVVZ – Enven Engineering

ZVVZ – Enven Engineering  a  uhelné kotelny v městě Shenyangu,  provincie Liaoning  – oprávnění k podnikání v ČLR.                        

 Vydán   Živnostenský list.

  • Jak  známe z běžných informací má  ČÍNA  vážné  problémy s životním prostředím.
  • Tento problém pomůžeme vyřešit a pro obyvatele zajistit přijatelné klima tak jako je v jiných krajinách..
  • Úkol je to skutečně velký a nese několik zásadních řešení. Začneme vyrábět kvalitní filtry a kotelny upravíme  tak, aby spaliny byly v evropských normách.

Rychlý růst výstavby nových městských aglomerací vyžaduje narůstající potřebu tepla jako základní předpoklad pohodlného bydlení. Původní stav zdrojů tepla – kotelen, byl zajišťován pro jinou kategorii bydlení, kdy výstavba Malý komín mezi panelákyneměla špičkové parametry bytů, ale vznikla velká infrastruktura a zástavba. Města mají zdroje tepla mnohdy tvořeny  z malých kotelen do 10t/h.

Komíny nedosahují výšky zajišťující rozptyl zplodin, siřičitanů a dusičnanů. Kotelny jsou zastaralé koncepce, roštové s minimální regulací a nedokonalými filtry.

V listopadu 2014 při naší pracovní návštěvě došlo k navázání kontaktu s představiteli asociace kotlárenského a teplárenského vedení města společností ShenYang Heating Association   (dále jen SYGR), vedené v první části panem Liu Hong Tao ve funkci generálního sekretáře. Jednání bylo velmi srdečné, zejména když se projevila odbornost v energetice z naší strany.

Došlo k podpisu smlouvy o spolupráci v oblasti vytápění ve městě Shenyang za účasti představitelů SYGRU. Naše možnosti a zkušenosti v ČR čínské straně nebyly známy. Zájem se poznat a navázat bývalé historické svazky přátelství a odborné spolupráce byl završen odbornou delegací v březnu 2015 do Shenyangu.

Podnikatele Shenyang vedení teplárenské komory

Podpis smlouvy o spolupráci                                Setkání s vedením kotelen města Shenyang

Vydali jsme se do Shenyangu s inženýrskou skupinou, jejímž členem byl generální ředitel ZVVZ – Enven Engeneering Ing. Tomáš Dunovský, MBA. Ze strany shenyangských představitelů a náší delegace  byla vedena odborná diskuze k řešení problémů jejich ovzduší.

  • Došlo k přímému jednání i se samotnými pracovníky kotelen na společném mítinku, kde byli překvapeni naší vysokou odborností.

DSC03811

Generální ředitel ZVVZ – Enven Engenieering  vysvětluje princip našich filtrů vedoucím pracovníkům kotelen

 

Následně bylo generálním ředitelem  rozhodnuto o plném nasazení účasti podniku ZVVZ – EE za naší spolupráce CCOK k tvorbě příprav pro vznik podniku v Číně se základnou v Shenyangu.

Za pomoci představitelů SYGRU, městských orgánů a podnikatelů jsme dokázali naše schopnosti a opravdový zájem v řešení problému ovzduší.

Přípravné práce daly mnoho úsilí.

Z  naší strany vznikl návrh jak uspořádat vzájemné vazby a  představa,  jak založit Čínsko – českou obchodní a technickou komoru v Číně s působením v Shenyangu.

Po velkých vzájemných diskuzích s tvorbou podkladů a koncepce došlo v listopadu 2015 k předložení žádosti o vznik nového dceřiného podniku ZVVZ (China) s čínským názvem Jie Wei Jie   捷维洁 (překlad – Čech pro čistý).

Krátce  po začátku  nového roku bylo organizováno komorou (CCOK) pozvání k jednání.  Do ČR přijela skupina čínských podnikatelů v čele s generálním sekretářem panem Liu Hong Tao. Podnikatele vedl pan   Ma Xia Olong, předseda představenstva firmy LiaoNing Yu Feng Environmental Engineering Co.Ltd .

Delegace byla v rámci programu  přijata na MZV v Praze představiteli odboru exportu k pojednání zájmů následné spolupráce v Číně.

IMG_338443717d05ac05fb250881ae3df298d29a (1)

 

 

 

 

 

 

                        Přijetí čínské delegace na MZV ve Zlatém salonku, nabídnuta ranní káva.

Program návštěvy pokračoval  prohlídkou špičkových teplárenských bloků s filtry od ZVVZ v Chomutově a Plané nad Lužnicí.

Z tiskové zprávy:

MILEVSKO, 29. února 2016

Holding ZVVZ pomůže vyčistit ovzduší v čínském Šen-jangu

Na závěr akce byla v ZVVZ – EE v Milevsku podepsán „COOPERATION EGREEMENT“.

DSC_7303

Česká strojírenská skupina ZVVZ GROUP pomůže vyčistit ovzduší v ShenYangu, sedmimiliónovém hlavním městě provincie Liao-ning na severovýchodě Číny. Už k tomu učinila dva klíčové kroky: v zemi založila v závěru loňského roku dceřinou společnost ZVVZ (ShenYang) a v pátek v Milevsku podepsala se společností Liaoning Qingyuan Environmental Protextion Group rámcovou smlouvu o spolupráci. Přítomen byl i generální sekretář šenjangského teplárenského sdružení Liu Hogtao

Podpis smlouvy

Foto zleva – Paní Yang Jing za CCOK, předseda představenstva  pan Ma Xiolong, gen ředitel ZVVZ -EE Ing. Tomáš Dunovský a gen. ředitel ZVVZ Group Ing. Miloslav Mácha  

Z tiskové zprávy dne

MILEVSKO, 29. února 2016

Holding ZVVZ pomůže vyčistit ovzduší v čínském Šen-jangu

Podle Miloslava Máchy, generálního ředitele holdingu ZVVZ GROUP, je vstup na čínský trh součástí strategie, jejímž cílem je posílit postavení ZVVZ jako dodavatele odsíření, odprášení a odlučování průmyslových spalin v zahraničí. „V české energetice opravdu velké zakázky pomalu končí a v Rusku a na Ukrajině se potýkáme s propadem tamních ekonomik a tedy i omezením těchto ekologických investic. V Číně jsme nyní nejdál, ale aktivní jsme i v Polsku, Kazachstánu či Turecku,“ vysvětlil šéf holdingu.  Na přelomu tisíciletí se tehdejší ZVVZ snažilo v Číně založit společný podnik na výrobu průmyslových ventilátorů a elektrofiltrů, ale kvůli legislativním bariérám z toho po dvou letech příprav nakonec sešlo. „Během let se ale i vnitřní podnikatelské klima v Číně velmi změnilo. Věříme, že zde i s využitím zkušeností a kontaktů Česko-čínské obchodní komory, vedené Jiřím Schramlem, uspějeme,“ dodal Miloslav Mácha.

Podpis smlouvy v ZVVZ - EE - čínským partnerem

Skupina  zúčastněných osob 

„Vzhledem k tomu, že teplárny ve městě představují spíš menší a lokální zdroje, není vyloučeno, že první zvládneme ekologizovat ještě letos po skončení topné sezony,“ říká Tomáš Dunovský, generální ředitel ZVVZ-Enven Engineering ze skupiny ZVVZ GROUP. Nově založená dceřiná společnost bude v zemi působit pod čínským názvem Jie vej jie (Čech čistý pomoc).

 

Součástí několika denního pobytu čínských podnikatelů v Česku byla vedle prohlídky výrobního zázemí holdingu ve firmě ZVVZ MACHINERY, také návštěva nový„Smlouva pro nás ale znamená především přístup na obrovský trh. Čínští partneři nám na něm pomohou s jeho průzkumem, marketingem i místními dodávkami. Klíčové komponenty a know how na čistění průmyslových spalin ale bude naše a do Číny ho budeme exportovat. Součástí byznys plánu je zároveň pomoc při řešení celkového systému vytápění,“ doplnil Tomáš Dunovský.

Systém dodávek tepla v ShenYangu je založen na malých lokálních teplárnách, kterých je více než 600 a místní životní prostředí velmi zatěžují. Od roku 2015 v Číně už platí nové ekologické standardy.

 „Plány vznikly na státní úrovni a my je pomáháme ve městě realizovat a škodliviny dostat na dané emisní limity. Proto se snažíme získat nejnovější technologie. A protože standardy vstoupily v platnost teprve nedávno, velká část ze zmiňovaných zdrojů potřebuje odsiřovací technologii,“ uvedl Liu Hongtao, generální sekretář Šen-jangské teplárenské asociace, zastřešující 248 teplárenských společností.

ch odsíření tepláren v Chomutově a v Plané nad Lužnicí, které dodal právě ZVVZ-Enven Engineering. Ta je přesvědčila, že i to je cesta jak radikálně snížit emise oxidů síry, dusíku i prachu, neboť v ShenYangu některé teplárny zvolily jinou cestu, jak splnit emisní limity, a nahrazují hnědé uhlí zemním plynem.

V Číně je ale uhlí hlavní energetickou surovinou. Jsme proto velmi rádi, že s pomocí zařízení dodaného ZVVZ budeme moci snížit emisní hodnoty uhelných kotlů na stanovené standardy,“ dodal Liu Hongtao. Češi zde chtějí využít technologii odsíření dávkováním sody do spalin v kombinaci s látkovým filtrem. „To vzhledem k provozním podmínkám a investiční náročnosti pokládáme pro tento typ výroby teplé vody za optimální,“ doplnil Tomáš Dunovský.

Podle Ma Xiaolonga, předsedy představenstva inženýrské společnosti Liaoning Qingyuan Environmental Protextion Group, která se věnuje čistění vzduchu a vody, by postupně měly zakázky mířit i do dalších provincií. „Budeme spolupracovat hlavně v oblasti odsíření zplodin a odpadních plynů. V obou českých teplárnách jsem viděl, že produkce ZVVZ je velmi precizní, doslova hodinářská. Některé věci bude ale třeba upravit podle čínských podmínek. To pro nás bude výzva,“ uzavřel Ma Xiaolong.

Výsledek naší vzájemný spolupráce mezi ZVVZ – EE a CCOK  je získání Živnostenského listu a dalších nezbytných dokumentů k podnikání v ČLR.

100_7228 - kopie 100_7229                                                                        

 

Z naší strany, CCOK  je nabídnuta a organizována  pomoc v opravách a rekonstrukcích čínských roštových kotlů v odborné spolupráci s ČVUT Praha.