Karlovy Vary

Karlovy Vary a setkání s podnikateli města Wafangdian ČLR.

Činnost komory je také  vytvářet přátelské mosty mezi čínskými a českými městy.

Poznávání našich měst čínskými podnikateli a turisty je zájmena dáno zájmem o Prahu a Karlovy Vary f554f778ed2b2128d8dfa0fa9c180f53

Zájem o spolupráci čínských představitelů měst provincie Liaoning (45 mil. obyvatel) se vytvářel již v roce v roce 2012 se zájmem o Karlovy Vary

Po naší návštěvě ve městech Dalian a Wangdian jsme převzali zájem o setkání s vedením města Karlovy Vary.

Jednání probíhalo na úrovni primátora města Karlovy Vary a jeho náměstků.

Dne 30.9.2015 byl panem primátorem Petrem Kulhánkem podepsán zvací dopis pro delegaci vedenou primátorem panem Gao Shandongem z města  Wafangdian (1,1 milionu obyvatel). Město je součástí centrální městské vazby  Dalianu (6,5 mil. obyvatel).

Koncem roku 2015 k setkání nedošlo a bylo odloženo na duben 2016.

Celou akci urychlila návštěva čínského podnikatele pana Xie Jackie s manželkou, kterého poznání Karlových Varů okouzlilo a  inspirovalo ho k zájmu se usadit v Kar. Varech. Velmi na něj zapůsobilo přímé jednání s představiteli města vedené primátorem. Jeho poznání a vztahy aktivně přenesl do vedení města a čínským přátelům

 8d86ddc05e08e70464a43969b01e0706 502b1dd70b8349e995e42de4627fbf9b - kopie

Primátor UM KV přijal pana Xie s manželkou     Vzájemná rozprava o zájmech

 Způsobil takový zájem, že do České republiky zejména do Karlových Varů přijelo 16 podnikatelů.

Zájem byl jeden:“ Získat v Karlových Varech svoje uplatnění a možnosti podnikání“ a to jak v oblasti rozvoje průmyslu, lázeňství a turistiky.

Delegace  byla přijata na Úřadu města Karlovy Vary, za přítomnosti 1. náměstka Čestmíra Bruštíka a náměstka primátora Michala Rišky. 

Radnice MR Vedení městaJednání proběhlo ve velmi přátelském duchu, delegáti byli seznámeni se strukturou města a podnikatelskými možnostmi města.

Pan primátor se dostavil na setkání až na oběd, který byl připraven na Vítkové Hoře.

 

 

 

Osazen stůl zasedačky na UM KV                      Společná foto vedení měst

Oběd byl slavnostně připraven za účasti zástupce Pražského hradu pana Pirunčíka a také majitele letecké firmy Skyleader  a.s. pana Ing. Igora Stratila.

Jeho přítomnost byla osobně velmi přijata primátorem panem Gao, kdy se zvedl od stolu a osobně mu předal svojí vizitku

Po ukončení oběda bylo na letišti  představeno nové letadlo GP One,  zakoupené pane Xie.

XIE GPO

Pan Xie Jackie před  GP ONE

Prima na GP O

Primátor Gao byl spokojený s letadlem