Naše činnost

Naše činnost je především orientována pro získání pozic na čínském trhu.

  • Založení firmy a podpora v podnikání.
  • Vazby na možné potencionální partnery
  • Pomoc při řešení podnikatelských nedorozumění.
  • Lustrace firem pro partnerské vztahy a zejména obchody v ČLR.
  • V oboru technickém pomoc ve spojení s ČVUT Praha.
    • 10.10.016   Výsledek naší práce a úsilí je přijato čínskými odborníky a politickým aparátem velmi pozitivně a v ekonomických vazbách obchodu. V předešlé době, v měsíci srpnu došlo k posílení našich vztahů zejména směrem do výroby vznikem obchodně dodavatelského vztahu s firmou YUANDA. (wwwyuandeee.com). Vedoucí obchodu byl pověřen vedením podniku ZVVZ – EE k podpisu  Memoranda, a při návštěvě v ČR bude v Milevsku podepsána realizační smlouva. Ze strany YUANDY  a.s. je maximální zájem o další spolupráci v oblasti výroby a metarulgie. Návštěvu CCOK očekává a připravuje koncem tohoto měsíce. Zájem je o celou výrobu zejména výrobní prostory ZVVZ MT. Vedení předpokládá, že se setká s celým hospodářským vedením a majitele holdingu.