Ing. Otakar Quadrat

Do ŠMT jsem nastoupil po ukončení studia na Fakultě elektrotechnické ZČU Plzeň jako řadový obchodník pro anglicky mluvící země. Postupně se mými teritorii stávali oblasti asijské – Indie, Japonsko, Korea a americké – Brazílie, Kanada. Postupně se má aktivita rozšířila prakticky na celý svět. Kromě Antarktidy jsem projednával dodávky strojů ŠKODA na všech kontinentech a počet pracovně navštívených zemí již přesáhl třicítku. Do Číny jezdím na jednání od roku 2007 a poslední 4 roky jsem v tomto teritoriu prakticky každý měsíc.

V současné době zastávám pozici Člena představenstva a Obchodního ředitele ŠMT a.s. S podporou mého týmu jsem zodpovědný za naplnění naší společnosti zakázkami.

od 8/2000           zahájení pracovního poměru v ŠKODA MACHINE TOOL jako řadový obchodník

6/2005 – 2011    vedoucí obchodní skupiny

2012                     obchodní ředitel ŠMT

2013-2/2017      zástupce obchodního ředitele ŠMT

od 2/2017           obchodní ředitel ŠMT

od 6/2017           člen představenstva ŠMT

od 3/2018           generální ředitel Obchodního zastoupení ŠMT v Moskvě

od 3/2018           člen Správní rady OOO ŠMT RUS