Ing. Miloš Patera

Po vystudování ČVUT Praha jsem nastoupil  na stavby Pozemních staveb Karlovy Vary jako mistr a následně stavbyvedoucí. V roce 1992 jsem pak přešel po privatizaci ke společnosti Lias Vintířov, LSM k.s. V této společnosti jsem vykonával funkci vedoucího obchodu a marketingu. V roce 2002 jsem vstoupil do politického života, kde jsem byl dvakrát zvolen do PS PČR. Zde jsem pracoval v rozpočtovém výboru, ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a podvýboru pro stavebnictví. Po skončení politických aktivit jsem ještě pracoval jako člen SR VZP České republiky. V současnosti pak pracuji jako OSVČ, kde využívám svých znalostí a to jako soudní znalec.