Kůrovec ničí naše lesy

Lesy České republiky, s. p.
Ředitelství LČR
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

 

Dne 21.09.2018 se uskutečnilo na Ředitelství Českých lesů s. p. v Hradci Králové společné setkání s naší Česko – čínskou obchodní komorou.
Jednání bylo zaměřeno na vytvoření obchodních podmínek ke zvýšení vývozu kůrovcového dřeva do ČLR.
Předložené materiály a návrh ze strany CCOK bude následně předmětem jednání na vedení LČR s. p. v koordinaci s MZe Praha.