Tým, který je tu pro vás

Tým Česko - čínské obchodní komory je tvořen lidmi, na které se můžete vždy obrátit.

Podporujeme

Podporujeme obchodní a hospodářské vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou.

Náš tým usiluje o vznik nových pracovních a podnikatelských možnosti v ČLR.

我们致力于为捷克和中国商业机构创造新的商业合作

Vítejte na webové prezentaci
ČESKO – ČÍNSKÉ OBCHODNÍ KOMORY

SDĚLENÍ:


Česko – čínská obchodní komora (CCOK) vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou A 22214, byla založena 26. srpna 1997. Zřízena byla na základě zákona 29/1980 o hospořářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

IČO: 256 04 422

Komora vykonává svojí činnost v úzké spolupráci s institucemi a úřady obou zemí, které se ukáží z hlediska této spolupráce významnými.

Více informací o komoře →

Aktuální příspěvky

Kůrovec ničí naše lesy

Lesy České republiky, s. p. Ředitelství LČR Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové   Dne 21.09.2018 se uskutečnilo na Ředitelství […]

24. 9. 2018 Celý článek

Požadavek čínských výrobců palet – paletové přířezy

Začátkem minulého měsíce navštívila Českou republiku skupina výrobců přepravních palet v ČLR vedená :China Federation of Logistics & Purchasing Pallet […]

3. 9. 2018 Celý článek